Išrinktieji brangina savo paslaugas – nori didesnių kompensacijų

kompensacijos politiku padidesSavivaldybės Tarybos politikai, net ir tie, kurių politinė karjera prasidėjo tik šią vasarą, gerai nutuokia, kaip rinkėjai vertina faktą, jog Tarybos nariai už savanoriškas „sunkias“ savo pareigas iš rajono biudžeto semia mokesčių mokėtojų pinigus. Praėjusios kadencijos pavyzdys rodo, kad per ketverius metus uoliausi savivaldybės biudžeto lėšų krapštytojai pasiėmė sau po 50 tūkst. Lt (14,48 tūkst. Eur).

Bet išrinktieji nesikuklina – rengiamas naujas Tarybos reglamentas, kuriame numatyta suteikti politikams teisę pasipinigauti dar daugiau.

Praėjusią kadenciją išlaidų, susijusių su Tarybos nario veikla, maksimali kompensacija galėjo būti 1000 litų (289,6 Eur). Šios kadencijos politikai – visų savivaldybės Tarybos frakcijų atstovai, darbo grupėje rengiantys naują Tarybos reglamentą, pasistengė kompensacijos maksimumą susieti su minimaliu mėnesiniu atlyginimu (MMA) – 325 eurais. Tad jei ši nuostata bus patvirtinta, politikai kas mėnesį galės iš mokesčių mokėtojų sąskaitos pasiimti net 35 eurais (120,85 Lt) daugiau.

Nuolat didėjančios kompensacijos – patogiau

Pasak savivaldybės Tarybos sekretoriaus Andriaus Jurkaus, politikų išlaidų kompensacijų dydį numatyta susieti su MMA tam, kad ateityje nereikėtų kaitalioti Reglamento. Bet tos maksimalios sumos neprivaloma išnaudoti. Kiekvienas Tarybos narys pats individualiai apsisprendžia, kiek tarnaus rinkėjams, kiek aktyviai su jais dirbs, tada gali prašyti tos veiklos išlaidų kompensacijos.

Trijų dešimčių puslapių dokumentas – sprendimo projektas „Dėl Šilutės rajono savivaldybės Tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ savivaldybės Tarybos komitetuose praslydo be didesnių diskusijų. Juolab kad Tarybos sekretorius A.Jurkus visus patikino, kad Reglamentas parengtas vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu ir su naujais jo pakeitimais, kai meras išrinktas tiesioginiuose rinkimuose ir jam suteikti didesni įgaliojimai.

Beje, Ekonomikos ir finansų bei Teritorijų ir kaimo reikalų komitetų posėdžiuose nė vienas iš politikų nepasidomėjo, kodėl didinama politikams galimų kompensacijų suma, susiejant ją su dažnokai besikeičiančiu MMA. Todėl peršasi prielaida, kad ir valdančiosios koalicijos, ir opozicijos politikams asmeninių išmokų iš rajono biudžeto padidinimas yra priimtinas ir bendru sutarimu jau aptartas. Tokį faktą patvirtino ir Tarybos sekretorius A.Jurkus.

Siūlys nedidinti

Tik Socialinių reikalų komitete dėl naujojo Reglamento projekto kilo šiokios tokios diskusijos.

Politikų bendrą susitarimą dėl kompensacijų dydžio ir tvarkos pakeitimo suardė Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pirmininkė Sandra Tamašauskienė. Komiteto posėdyje ji sakė, kad Tarybos posėdyje teiks siūlymą nekeisti kompensacijos dydžio, palikti jį fiksuotą, nesusietą su MMA. Maksimalus kompensacijos dydis liktų toks, koks ir praėjusioje kadencijoje – 289,6 Eur (1000 Lt).

Papriekaištavus, kodėl ji tokio pasiūlymo nepateikė darbo grupėje, kai buvo svarstomas naujas Reglamentas, S.Tamašauskienė sakė, kad jai apsispręsti padėjo bendravimas su žmonėmis. Politikė įsitikino, kad kompensacijos didinimas labai papiktins savivaldybės žmones.

Kita vertus, pasak S.Tamašauskienės, nėra jokių argumentų, kodėl turėtų keistis su Tarybos nario veikla susijusių išlaidų kompensacijos suma. Juk nei pašto, nei mobiliojo ryšio paslaugų, nei kanceliarinių prekių ar automobilių degalų kainos nepasikeitė, o kai kurios net ir sumažėjo.

Sprendimas dėl naujojo Reglamento ir tuo pat metu dėl didesnės galimos politikų išlaidų kompensacijos sumos, susiejant ją su MMA, bus svarstomas savivaldybės Taryboje spalio 29 dieną.