Įsteigta Šilutės miesto VVG. Faktas ar farsas?

SILUTES VVG 4Penktadienį Šilutės miesto bendruomenių ir verslo įmonių atstovai buvo pakviesti į susirinkimą įsteigti naują asociaciją – vietos veiklos grupę „Šilutės miesto VVG“.

Esminė gera žinia naujai asociacijai, kad jai bus patikėta administruoti Šilutės miesto bendruomenių projektus, kuriems skiriama maždaug 2,5 mln. litų iš 2014-2020 metų ES paramos laikotarpio.

Į viešą susirinkimą atėję kelių nevyriausybinių organizacijų ir smulkių verslo įmonių atstovai liko it musę kandę, nes sužinojo, kad jie negali tapti asociacijos steigėjais, nes steigėjų skaičius –  ribotas. Savivaldybės tarybos sprendimu, asociacijos steigėjais pakviesti tapti tik kažkieno parinktų visuomeninių organizacijų, verslo įmonių atstovai.
Savivaldybės politikas Saulius Stankevičius sukritikavo tokį asociacijos steigimo modelį ir žadėjo teisme įrodyti, jog šis asociacijos steigimas yra neteisėtas.  

Steigėjai – pagal sąrašą

Asociacijos „Šilutės miesto VVG“ steigiamajam susirinkimui vadovavo Savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Šeputis.SILUTES VVG 3

Susirinkusiesiems jis perskaitė Savivaldybės tarybos sprendimą, kuriame nurodyti asociacijos steigėjai iš nevyriausybinių organizacijų ir Savivaldybės tarybos deleguoti asmenys, kurie turi pasirašyti asociacijos steigimo sutartį. Tai Savivaldybės administracijos direktorius S.Šeputis ir Savivaldybės atstovai į asociacijos valdybą: mero pavaduotojas Algirdas Balčytis, Šilutės seniūno pavaduotojas Algirdas Ivanauskas bei Savivaldybės Planavimo ir plėtros skyriaus specialistas Ignas Paulius.

S.Šeputis susirinkimą pradėjo, kai sulaukė visų savivaldybės Tarybos sprendime paminėtų visuomeninių organizacijų bei verslo įmonių atstovų. Į susirinkimą atvyko Šilutės Soroptimos klubo prezidentė

Jūratė Skabeikienė, verslo įmonių atstovai: Darius Soščeka iš UAB „Žibai“, Saulius Šalna iš UAB „Šalna“, Algirdas Bekeris iš  UAB „Įtampa“. Į posėdį vėlavo Rotary klubo prezidentas Darius Steponkus.

Beje, tarp asociacijos steigėjų savivaldybės Tarybos sprendime buvo paminėta dar viena visuomeninė organizacija – asociacija „Šilutės bendruomenės namai“. Tačiau, pasak S.Šepučio, ši asociacija atsisakė būti steigėjų sąraše ir deleguoti savo atstovą į asociacijos valdybą.
Susirinkime dalyvavo ir visi Savivaldybės deleguoti atstovai.

Atrodė, kad tarp asociacijos steigėjų iš anksto buvo sutarta, kaip bus pasidalinti asociacijos vadovų postai, nes be jokių diskusijų visi pritarė S.Šepučio pasiūlytai Šilutės miesto VVG pirmininko kandidatūrai – vadovauti asociacijai išrinktas UAB „Įtampa“ direktorius A.Bekeris.

Taip pat be jokių diskusijų patvirtinti asociacijos veiklos nuostatai ir išrinkta asociacijos valdyba. Jos sudėtis – po tris asmenis nuo visų asociacijos socialinių partnerių. Nevyriausybinių organizacijų atstovais tapo J.Skabeikienė (Šilutės Soroptimos klubas), D.Steponkus ir Almantas Tutlys (abu iš Šilutės Rotary klubo), verslo atstovais – S.Šalna, D.Soščeka ir UAB „Įtampa“ finansininkė Jurgita

SILUTES VVG 2Štakienė, Savivaldybės Tarybos atstovais – A.Balčytis, A.Ivanauskas ir I.Paulius.

Akibrokštas steigėjams
Visos asociacijos „Šilutės miesto VVG“ steigimo formalios procedūros būtų praėjusios be jokių emocijų, jei susirinkime nebūtų dalyvavęs Savivaldybės Tarybos politikas, vienos Šilutės asociacijos pirmininkas Saulius Stankevičius.

Jis pareiškė, kad toks iš anksto parinktų asmenų susiėjimas ir pareigų pasiskirstymas yra farsas, o ne viešas steigiamasis asociacijos susirinkimas, nes jame pakviestos dalyvauti tik Savivaldybės administracijos ar politikų parinktos visuomeninės organizacijos ir įmonės. Anot S.Stankevičiaus, tokiais metodais Savivaldybė galėtų įsteigti tik kokią nors savo viešąją įstaigą, o ne visos Šilutės bendruomenėms atstovaujančią asociaciją. Jo įsitikinimu, Savivaldybės Taryba ir Savivaldybės vadovai viršijo savo įgaliojimus, sugalvoję Savivaldybės tarybos sprendimu reguliuoti, kiek turi būti asociacijos steigėjų ir kas jais gali tapti.

S.Stankevičius priminė, kad asociacijos steigėjais turėjo teisę tapti visų miesto visuomeninių organizacijų ir verslo įmonių atstovai, atėję į viešą steigiamąjį susirinkimą.

S.Šeputis į tokį priekaištą atsakė tik vienu, jo manymu, neabejotinu argumentu: yra Savivaldybės tarybos sprendimas dėl asociacijos steigėjų ir Savivaldybės tarybos deleguotų asmenų dalyvauti asociacijos veikloje. Pasak S.Šepučio, be Savivaldybės atstovų jokia kita asociacija, inicijuojanti vietos veiklos grupės veiklą, negautų žadamo ES finansavimo.

Nė vienai iš šio konflikto pusių nepavyko iki galo įrodyti savo tiesos. Salę palikdamas S.Stankevičius pažadėjo, kad teisme įrodys, jog šis asociacijos steigimas yra neteisėtas.