Įteisinta parama mirusiojo pargabenimui iš užsienio

velines laidotuviu_saleSiekiant tinkamo LR teisės aktų suderinimo su Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimais, nuo šių metų rugsėjo 30-osios pakeista valstybės paramos pargabenant užsienyje mirusius mūsų šalies piliečių artimuosius skyrimo tvarka.

Naujoje valstybės paramos mirties atveju skyrimo įstatymo redakcijoje įtvirtinta nauja paramos mirties atveju rūšis – parama užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką. Iki šiol valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką skyrimas ir mokėjimas nebuvo reglamentuotas įstatymais.

Taip pat įtvirtinta pareiga laidojančiam asmeniui palaidoti mirusio asmens, už kurį išmokėta laidojimo pašalpa, palaikus.

Valstybės paramos mirties atveju įstatymo pakeitimais sudarytos palankesnės sąlygos asmenims pasinaudoti parama. Pvz., prašymą dėl laidojimo pašalpos gavimo asmuo gali pateikti ne tik asmeniškai, paštu, tačiau ir elektroniniu būdu, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektroninė paslauga. Nustatyti skirtingi laidojimo pašalpos skyrimo terminai atsižvelgiant į kreipimosi momentą.

Užtikrinama, kad Paramos mirties atveju įstatymu nustatytas teisinis reguliavimas būtų aiškesnis.

Šilutės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjas Alvidas Šimelionis „Šilutės naujienoms“ pasakojo, kad lig šiol dėl paramos mirusiajam pargabenti iš užsienio spręsdavo Savivaldybės Taryba. Paramos dydis, kaip iki šiol, taip ir dabar, gali siekti tik iki 54 bazinių socialinių išmokų (BSI – 38 Eur). Taigi didžiausia paramos suma gali būti 2052 Eur.
Įsigaliojus įstatymo naujai redakcijai, dėl paramos skyrimo mirusiojo pargabenimo išlaidoms padengti spręs Savivaldybės administracijos direktorius, įvertinęs kompensuojamų išlaidų tinkamumą ir mirusįjį laidojusio asmens šeimos pajamas.

Įvykus nelaimei, kai užsienyje miršta ar žūsta artimas asmuo, kuris neturėjo jokio socialinio draudimo, prieš parsigabenant ir laidojant jo palaikus vertėtų pasikonsultuoti Savivaldybės Socialinės paramos skyriuje. Pasak A.Šimelionio, dabar dokumentus dėl paramos suteikimo galima tvarkyti iki 12 mėnesių (lig šiol buvo tik 6 mėnesiai). Dažnai pasitaiko, kad surinktų išlaidų dokumentai būna išrašyti ne vien tik kompensacijos prašančio asmens vardu.

Be to, verta žinoti, kad kompensacija už mirusiojo pargabenimo ir laidojimo išlaidas išmokama asmenims, kurių šeimos pajamos nėra didesnės kaip 8 BSI (304 Eur) vienam šeimos nariui.