Įvyko kultūros sektoriaus ir nevyriausybinių organizacijų dialogo kūrimui skirtas seminaras

Kultūroje persipina daugelis sričių, tokių, kaip menas, švietėjiška veikla, pramogos, kultūriniai vietos bendruomenės poreikiai.

Praktinio seminaro dalyviai identifikavo esmines problemas ir gavo vertingų patarimų.

Projektų vykdytojai dažnai susiduria su iššūkiu – skirtingas kultūrines, edukacines veiklas sujungti į bendrą projektinės veiklos visumą, surasti jai bendrą kultūrinį vardiklį.

Siekiant sutelkti ir paskatinti kultūros įstaigas, nevyriausybines organizacijas ir bendruomenių bendradarbiavimą kartu sprendžiant iššūkius ir panaudojant galimybes, 2021 m. spalio 7 – 8 d. Šilutėje buvo surengtas dviejų dienų praktinis seminaras „Regiono kultūros sektoriaus ir nevyriausybinių organizacijų dialogo kūrimas bei bendradarbiavimo perspektyvos, kuriant naujus kultūros produktus“. Seminarą vedė viešosios įstaigos „PVC“ direktorius, sertifikuotas moderatorius ir projektų konsultantas – praktikas Vytautas Stankevičius. Vienas iš seminaro siekių buvo apjungti ir įtraukti vietos gyventojus į bendrą kultūrinę veiklą ir kartu sukurti naujas kultūros paslaugas ar kultūros produktą.

Seminarą „Regiono kultūros sektoriaus ir nevyriausybinių organizacijų dialogo kūrimas, bei bendradarbiavimo perspektyvos, kuriant naujus kultūros produktus“ vedė VšĮ PVC direktorius V. Stankevičius.

Seminaro metu buvo numatytos gairės kultūros sektoriaus ir NVO dialogui. Mokymuose dalyvavo 14-os skirtingų įmonių, bendruomenių, įstaigų atstovai iš Mažosios Lietuvos regiono, buvo aptarta ir išanalizuota nevyriausybinių organizacijų ir kultūros sektoriaus situacija šiame krašte bei ieškoma abipusės partnerystės plėtojimo galimybių.

Džiaugiamės, kad interaktyvūs mokymai tapo terpe įvairių sektorių dialogui, kuris padės ateityje apjungti vietos bendruomenės narius ir įtraukti juos į dar aktyvesnį dalyvavimą kultūrinėje veikloje. Seminaras buvo vykdomas remiantis „GOPP“ metodika, kuri paremta aktyviu suinteresuotų šalių įtraukimu į bendradarbiavimą, siekiant kartu veikti nuo problemos identifikavimo, partnerių galimybių įvertinimo iki atsakomybių pasiskirstymo už priemones siekiant bendro tikslo – proveržio kultūros srityje.

Seminaras „Regiono kultūros sektoriaus ir nevyriausybinių organizacijų dialogo kūrimas bei bendradarbiavimo perspektyvos, kuriant naujus kultūros produktus“ dalyviams sukėlė daug klausimų, padėjo identifikuoti esmines problemas ir suteikė vertingų patarimų, kurie padės skirtingas kultūrines, edukacines veiklas sujungti į bendrą veiklos visumą ir surasti bendrą kultūrinį vardiklį.
Seminarą organizavo Šilutės kultūros ir pramogų centras. Renginio rėmėjai – Lietuvos kultūros taryba ir Šilutės r. savivaldybė.