Jaunimas dalyvavo Jaunimo dienoje „Srovės nešami“

jaunimo dienos„Mes vis bėgam ir kartais, vos spėję ištarti „Labas ir iki!“, prabėgam vieni kitus. Tai gal susitikim pakalbėti apie tai, kas svarbu?.. Apie tai, kas vakarais vis sugrįžta tuo neduodančiu užmigti klausimu? Apie tai, kas labiausiai džiugina ir skaudžiausiai liūdina? Ne apie tai, kaip atrodom, kiek gavom iš matematikos kontrolinio ar ką studijuojam, bet apie tai, kas drasko širdį!..“

Taip nuoširdžiai skambėjo kvietimas į Kauno arkivyskupijos jaunimo centro organizuojamą Jaunimo susitikimų dieną „Srovės nešami“.

Šioje jaunimo dienoje Kaune, į kurią suvažiavo apie 500 jaunuolių iš visos Lietuvos,  dalyvavo ir apie 30 jaunuolių iš Šilutės bei  Žemaičių Naumiesčio parapijų. Jaunimas dalyvavo paskaitose. Kunigas Paulius Vaineikis skaitė paskaitą „Srovės nešami“, VDU Katalikų teologijos katedros dekanas, Religijos studijų katedros docentas Benas Ulevičius savo paskaitą pavadino „Su gimtadieniu, Lietuva!“ Po pietų buvo galima pasirinkti teminius susitikimus: orientacines varžybas, protų mūšį, sportines rungtynes arba vaikinų ar merginų pokalbius. Tuo metu jaunimo vadovai galėjo klausytis Filosfijos mokslų daktarės Bronės Gudaitytės paskaitos. Vyko susitaikymo pamaldos, švč. Sakramento adoracija, šv. Mišios, kurias aukojo arkivyskupas Lionginas Virbalas. Diena baigėsi linksma vakaro programa su grupe „Kūjeliai“.

Visa diena buvo kupina jaunatviško džiaugsmo, naujų pažinčių, bendrystės. Tokia veikla pripildė jaunų žmonių širdis veržlumo, energijos, troškimo nuveikti gyvenime kažką prasmingo, neužsisklęsti tik savyje, nepasilikti tik su savo mobiliuoju, bet siekti naujų pažinčių, naujų susitikimų, naujų įkvėpimų. Grįžtant iš šios kelionės, jaunimas dalijosi patirtu džiaugsmu ir planais dar kartą dalyvauti panašioje veikloje.

Baigiantis renginiui, mūsų jaunimo grupę pasveikino ir kartu nusifotografavo neseniai vyskupu įšventintas kun. Darius Trijonis. Esame dėkingi Šilutės parapijos klebonui Remigijui Saunoriui ir Žemaičių Naumiesčio parapijos klebonui Stanislovui Anužiui už kelionės finansavimą ir palaikymą organizuojant jaunimo dvasinio ugdymo veiklas.