Jaunimo politiką Šilutėje kels į aukštesnį lygį

JAUNIMO CIUTIENEŠilutės savivaldybės tarybos komitetuose paskelbta informacija apie Jaunimo reikalų tarybos pasiūlymus Savivaldybės strateginiam veiklos planui 2020 – 2022 m.

Darbas su jaunimu Šilutės savivaldybėje ypač suaktyvėjo, kai rajono Jaunimo reikalų tarybai ėmė vadovauti jaunas politikas, socialdemokratas Tomas Budrikis, o jaunimo savanorių bei atviros jaunimo erdvės vadovo pareigų ėmėsi pedagogas Rimvydas Petrauskis.

Reikia siekti aukštesnio lygio

Tarybos komitetuose Jaunimo ir sporto reikalų koordinatorė Rimantė Čiutienė kalbėjo, kad Jaunimo reikalų departamentas organizuos jaunimo politikos įgyvendinimo vertinimą kasmet ir vertins praėjusių metų rezultatus. Gauti rezultatai bus skelbiami viešai, išskiriant 3 savivaldybių grupes, kurios yra pirmaujančios jaunimo politikos įgyvendinimo srityje Lietuvos mastu, kurios gerai įgyvendina jaunimo politiką ir kurioms reikia papildomos metodinės pagalbos.

Šilutės jaunimo veiklai tobulinti, pasak R. Čiutienės, ji jau parengė 4 pasiūlymus, kurie yra aptarti ir patvirtinti Jaunimo reikalų tarybos, bei suderinti su Savivaldybės administracija.
V. Pozingis sakė, kad jaunimo veiklos poreikiai yra nemaži, tačiau juos gerai ištyrus ir pasvėrus verta įgyvendinti per porą metų ar bent iki tol, kol bus baigtas rekonstruoti Šilutės kultūros ir pramogų centras. Jame jaunimo veiklai planuojama perduoti visą trečiajį aukštą.

Keturi pasiūlymai

R. Čiutienė politikams pristatė siūlymus, kurie galėtų tobulinti rajono jaunimo veiklą.

Pirmasis siūlymas yra toliau tęsti Savanoriškos tarnybos modelio įgyvendinimą. Šiemet Savivaldybė tam skyrė 3000 eurų. 10 savanorių sėkmingai baigė savanorystę, gavo pažymėjimus ir stojant į aukštasias mokyklas papildomai gaus 0,25 balo. 2020 m. savanoriauti užsiregistravo 18 jaunuolių. Spalį akredituota Jaunimo savanoriška veikla – Jaunimo edukacinis centras, taip pat pateiktas projektas Jaunimo reikalų departamentui dėl lėšų savanorystei. Reikalingas savivaldybės prisidėjimas 5000 – 6000 eurų.

Atviroje jaunimo erdvėje siūloma steigti dar vieną jaunimo darbuotojo etatą. Nuo rugsėjo erdvė persikėlė į kitas patalpas. Pastaruoju metu jos lankytojų daugėjo: rugsėjį buvo 271, spalį 401, lapkritį – 408. Vidutiniškai erdvėje kasdien apsilanko 15 – 25 jaunuoliai, bet yra buvę ir 54.

Kitos priežastys, dėl kurių reikia dar vieno jaunimo darbuotojo etato: lyčių lygybės įgyvendinimas (reikėtų moters, kad erdvėje aktyviau rinktųsi merginos, joms būtų jaukiau, ypač kai vykdomos individualios konsultacijos ir sprendžiamos jų problemos).

Dirbant vienam žmogui yra sudėtinga išeiti atostogų ar važiuoti kelti kvalifikaciją. Pavyzdžiui, jaunimo darbuotojas lapkričio 25 – gruodžio 2 d. atostogaus ir erdvė nedirbs.

Pagerėtų projektų rašymas ir įgyvendinimas. Vienas žmogus gali įgyvendinti 2 – 3 projektus, du įgyvendintų daugiau, reiškia būtų daugiau lėšų veikloms. Būtų galima dalyvauti ir tarptautiniuose projektuose.

Siūloma ir ieškoti galimybių plėsti jaunimo erdvės patalpas. Esant tokiam lankomumui dabartinės patalpos yra per mažos, jaunuoliams tenka grūstis. Erdvėje renkasi motyvuotas jaunimas, kuris nori diskutuoti aktualiomis temomis, tad dažnai jaunimo darbuotojas turi užleisti savo kabinetą ir negali dirbti savo darbų. Jaunimo erdvės įranga netelpa patalpose, įsigyti kitos reikalingos įrangos negalima, nes nėra kur jos sudėti.

Jaunimo reikalų departamentas didelėms savivaldybėms rekomenduoja įgyvendinti darbą gatvėje su jaunimu, o mažesnėms – mobilųjį darbą. Šilutei rekomenduojamas mobilus darbas, kurio tikslas – atsižvelgiant į vietinių poreikius užtikrinti turiningą laisvalaikį, ugdymąsi ir socialinę integraciją, įgalinti aktyviai veikti. Įgyvendinti mobilųjį gali dviejų žmonių komanda, kuri vyktų į seniūnijas, kur jaunimas patiria socialinę atskirtį. Svarbu mažinti socialinę atskirtį tarp kaimo ir miesto jaunimo, o taip jaunimas gautų paslaugas gyvenamojoje vietoje. Be to, atviras darbas su jaunimu, mobilus darbas įtrauktas į Socialinių paslaugų katalogą ir gali būti finansuojamas iš lėšų, skirtų socialinėms paslaugoms teikti.

Aktyviausiai pasiūlymų pristatymas įvyko Teritorijų ir kaimo reikalų komitete, kuriam vadovauja T. Budrikis. Jis sakė, jog Jaunimo reikalų taryba neabejoja, kad Šilutėje reikia kelti jaunimo veiklos lygį. Todėl tokie siūlymai prieš formuojant Savivaldybės biudžetą 2020 metams turi konkretų tikslą. Visi šioje srityje dirbantys žmonės nori ne vegetuoti, bet konkrečiai pasiekti rezultatus, su kuriais po poros metų įžengs į Šilutės KPC pastatą.