Jaunimo veiklai – 30 tūkst. litų

burbuliatorius 6 64Rajono Taryba patvirtino 2013 metų Jaunimo programos projektų sąrašą. Jame – 11 projektų, kuriems paskirstyti 23 tūkstančiai litų.

Dar 5000 Lt atidėta „Lietuvininkų vilties“ premijai ir jos įteikimo ceremonijai organizuoti. 2000 Lt palikti rezerve.
Iš viso Jaunimo programai buvo skirta 30 tūkstančių litų.

Jaunimo projektų atrankos komisijai, vadovaujamai merės Daivos Žebelienės, buvo pateikta 11 projektų, kurių autoriai pageidavo iš Savivaldybės gauti 69 250 Lt paramą.

Komisija, vertindama projektus, dėmesį kreipė į tai, kad  būtų pateikti visi būtini dokumentai, į projekto vykdymą būtų įtraukta kuo daugiau jaunimo, projekto biudžetas ir numatoma veikla nebūtų du skirtingi dalykai.

Komisija teikėjams išsakė pastabas ir siūlymus, kalbėjosi individualiai.

Daugiausiai lėšų skirta Šilutės kultūros ir pramogų centro projektui „Kurkime kartu“, kurio veiklos vyks Šilutės miesto šventės metu. Šis projektas jungia visos savivaldybės švietimo įstaigų, jaunimo neformalių grupių, nevyriausybinių organizacijų, savanorių idėjas.

Rezerve palikti 2000 Lt bus naudojami jaunimo organizacijų registravimo išlaidoms iš dalies finansuoti, taip pat nenumatytiems tarptautiniams, regioniniams ar kitiems projektams.

JAUNIMO PROGRAMOS 2013 M. PROJEKTŲ SĄRAŠAS

1. NVO Vainuto jaunimo klubas „Saulėtekis“ – tradicinis dainų konkursas „Lai širdis dainuoja“ – 700 Lt.

2. NVO Šilutės fotografų klubas – klubo veiklos atnaujinimo projektas „Angelų kalvė“ – 2000 Lt.

3. Šilutės kultūros ir pramogų centras – Jaunimo saviraiškos parkas „Kurkime kartu“ – 8800 Lt.

4. Šilutės kultūros ir pramogų centras – vokalinės instrumentinės jaunimo muzikos grupės „Karčemėlė“ veiklos projektas – 1900 Lt.

5. Šilutės kultūros ir pramogų centras – renginys „Pamario talentai“ – 900 Lt.

6. Šilutės kultūros ir pramogų centras – viktorina „Pažink savo kraštą – Mažąją Lietuvą“ – 700 Lt.

7. VšĮ Vakarų kranto jaunimo studija – „Gatvės muzikos diena“ – 700 Lt.

8. VšĮ Vakarų kranto jaunimo studija – naujo muzikinio kolektyvo (bigbendo) sukūrimo projektas „Šiuolaikinė muzika kultūrinėse erdvėse“ – 2900 Lt.

9. Asociacija „Pamario jaunimas“ – jaunimo organizacijų sąskrydžio  projektas „Jaunimo bendruomeniškumo stiprinimas“ – 1900 Lt.

10. Katyčių pagrindinė mokykla – projektas „Klaipėdos krašto kultūros pėdsakais“, kuriuo bus kuriamas filmas apie krašto kultūrą, – 1500 Lt.

11. Šilutės rajono policijos komisariatas – prevencijos projektas nusikalsti linkusiems vaikams užimti „Ranka rankon“ – 1000 Lt.

12. „Lietuvininkų vilties“ premija ir renginio organizavimas – 5000 Lt.

13. Rezervas – 2000 Lt.

Iš viso – 30000 Lt.