Jaunus žmones kviečia dalyvauti Jaunimo reikalų tarybos veikloje

Šilutės rajono savivaldybės Jaunimo reikalų taryba kviečia aktyvius šilutiškius prisijungti prie jaunimo politikos formavimo komandos ir dalyvauti rinkimuose į Šilutės rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybą.

E. Čėsnienė skatina jaunus žmones būti aktyviais ir prisidėti prie aktualių klausimų sprendimo.

Apie Tarybos veiklą ir artėjančius rinkimus kalbėjomės su Šilutės rajono savivaldybės Jaunimo reikalų koordinatore Egle Čėsniene.

– Kas yra Jaunimo reikalų taryba ir ką ji veikia?

– Savivaldybės jaunimo reikalų taryba yra visuomeninė patariamoji institucija, lygybės principu sudaroma iš savivaldybės tarybos (3 tarybos nariai), administracijos (3 specialistai) ir savivaldybės teritorijoje veikiančių savivaldybės jaunimo organizacijų tarybos deleguotų atstovų (6 atstovai). Ši Taryba atstovauja jaunimui, įgyvendina jaunimo politiką Šilutės rajone, sprendžia įvairius jaunimui svarbius klausimus. Taip pat teikia savo siūlymus Savivaldybės tarybai ir Savivaldybės administracijai. Čia dirbantis jaunimas turi būti iniciatyvus, energingas, entuziastingas ir domėtis Šilutės rajono jaunimo ateitimi ir veikla.

– 2019 metais išrinkta Jaunimo reikalų taryba kartu dirbti turėjo vieną kadenciją, tai yra iki 2023 metų. Kodėl rinkimai vyksta dabar?

– Deja, atsitiko taip, kad Taryboje ne visi dirbo aktyviai, kiti dėl asmeninių priežasčių nusprendė pasitraukti iš Tarybos. Tad norėdami, kad Tarybos veikla būtų aktyvi ir užtikrintų jaunimo dalyvavimą, sprendžiant savivaldybės jaunimo politikos klausimus, rinkimuose perrinksime keletą jaunimo atstovų.

– Kas gali kandidatuoti į Tarybą?

– Kandidatuoti gali 14 – 29 metų jaunuoliai, kurie yra: jaunimo organizacijų nariai, su jaunimu dirbančių organizacijų nariai, mokinių savivaldos, veikiančios savivaldybės teritorijoje, nariai ar save išsikėlę pavieniai asmenys. Kandidatas į Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos narius gali būti kiekvienas Šilutės rajono savivaldybėje gyvenantis jaunuolis, kuris pateiks užpildytą kandidato į Jaunimo reikalų tarybos atstovus ir parašys trumpą motyvacinį laišką bei turės mažiausiai vieną rekomendaciją iš jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios organizacijos, mokinių savivaldos, veikiančios savivaldybės teritorijoje. Platesnė informacija bei registracijos anketos forma bus pateikta Šilutės rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.silute.lt, skiltyje „Jaunimas“.

– Kada ir kaip bus renkami jaunimo atstovai?

– Jaunimo atstovai į Šilutės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą bus renkami viešo visuotinio jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių savivaldų, veikiančių Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje, atstovų susirinkimo metu rugsėjo pabaigoje (data bus patikslinta).

Kiekvienas kandidatas susirinkimo metu turės galimybę prisistatyti, tam bus skiriama iki 5 min., po prisistatymo bus rengiamas slaptas balsavimas, kurio metu paaiškės naujai išrinkti nariai.

Nuoširdžiai skatinu jaunimą būti aktyviais ir dalyvauti rinkimuose, nes kas kitas, jei ne patys gali prisidėti prie jaunimui aktualių klausimų sprendimų.

Jei kiltų klausimų, drąsiai rašykite arba skambinkite: tel.: (8-441) 79281, 8 656 84935, el. p. egle.cesniene@silute.lt.