„Jonvabaliai“ nušviečia ES projektų skaidrumą

jonvabaliai„Jonvabaliai“ – tai pirmoji savanoriška iniciatyva Europos Sąjungoje (ES), skatinanti projektų vykdytojus būti atvirus visuomenei ir savarankiškai siekti didesnio skaidrumo. Interneto svetainėje jonvabaliai.lt kiekvienas gyventojas gali rasti visą informaciją apie Lietuvoje įgyvendintus 2007-2013 metų finansinio laikotarpio projektus, kurie gavo paramą iš ES struktūrinių.

Šioje stetainėje yra pristatyti keliasdešimt Šilutės rajono savivaldybės įgyvendintų projektų. Visi jie įvertinti trimis „jonvabaliais“. Tai liudija aukščiausio lygio projektų skaidrumą ir atvirumą visuomenei.

Projektų vykdytojai reitinguojami

Jonvabaliai simbolizuoja šviesą, skaidrumą ir vidinę energiją. Šie miškų ir pievų gyventojai parodo, kad norint šviesti ir rodyti kelią kitiems nebūtina būti dideliam ar turėti daug resursų. Iniciatyvos autoriai irgi išreiškia viltį, kad skaidrumo link veda maži ir paprasti žingsneliai, todėl ir pakvietė žengti juos kartu su jais.

Iniciatyvos tikslas yra skatinti įmones, įstaigas ar organizacijas pademonstruoti geruosius atsakingo ES lėšų naudojimo pavyzdžius, siekti didesnio skaidrumo, atsiskaitant už ES lėšomis finansuotus projektus.

Projektų vykdytojai svetainėje jonvabaliai.lt reitinguojami pagal investicijų naudojimo ir atsiskaitymo skaidrumą, suteikiant jiems nuo 1 iki 3 „jonvabalių“. Vienas projektui skirtas jonvabalis turi didelę reikšmę skaidrumo augimui Lietuvoje, o 3 liudija aukščiausio lygio projekto skaidrumą ir atvirumą visuomenei. Taip projektų vyldytojai skatinami pristatyti geruosius ES investicijų naudojimo pavyzdžius, plėsti visuomenės informavimą apie ES fondų investicijų naudojimą Lietuvoje.

Gyventojai taip pat gali tinklapyje pakviesti prisijungti prie šios skaidrumo iniciatyvos juos dominančius projektus. Vien prisijungimas prie „Jonvabalių“ jau yra didelis žingsnis skaidrumo link ir išskiria projektus kaip atvirus visuomenei.

Per 9 iniciatyvos gyvavimo mėnesius prie iniciatyvos prisijungė 545 projektai, kurie gavo ES struktūrinių fondų finansavimą 2007-2013 metais. Iš viso per šį laikotarpį Lietuvoje buvo investuota virš 6,4 mlrd. eurų, o „Jonvabalių“ iniciatyvoje jau papasakota apie beveik 10 proc. šios sumos.

Šilutės rajono savivaldybė pristatė apie 30 projektų

Šilutės rajone per 2007-2013 metų ES struktūrinių fondų paramos laikotarpį įgyvendinta apie 60 projektų.

Savivaldybė svetainėje jonvabaliai.lt pristato savo inicijuotus projektus. Tai Darbininkų mikrorajono gatvių rekonstrukcijos II etapas, rajono teritorijų specialiųjų planų rengimas, Naujakurių mikrorajono Komunarų, Gluosnių ir Karklų gatvių rekonstravimas, universalių daugiafunkcių centrų steigimas, gyvenviečių susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialiųjų planų parengimas, savivaldybės administracijos darbuotojų ir savivaldybės tarybos narių mokymai, savivaldybės teritorijos planavimo dokumentų parengimas, miesto centro detaliojo plano parengimas, Savivaldybės vidaus administravimo ir veiklos valdymo gerinimo, Dienos socialinės globos ir slaugos namuose projektai, Šyšos upės vagos ir senvagės valymo darbai, H.Šojaus dvaro pastatų ir teritorijos sutvarkymas bei pritaikymas turizmo poreikiams, Laikino gyvenimo namų statyba, Kintų Vydūno kultūros centro rekonstrukcija, Minijos kaimo krantinių sutvarkymas, Juknaičių savarankiško gyvenimo namų pastato remontas, Rusnės viešosios infrastruktūros plėtra, Šilutės ikimokyklinių ugdymo įstaigų modernizavimas, Šilutės Verdainės ir Juknaičių pagrindinių mokyklų pastatų rekonstrukcija, Žemaičių Naumiesčio gimnazijos pastato rekonstrukcija, Šilutės miesto ir parko dviračių – pėsčiųjų takų rekonstrukcija, vaikų darželio „Žvaigždutė“ pastato sutvarkymas, regioninė galimybių studija „Vakarų krantas“, rajono strateginio plėtros plano 2015-2024 metams parengimas, galimybių studijų savivaldybėje parengimas, Šilutės senelių globos namų modernizavimas bei Šilutės M.Jankaus pagrindinės mokyklos pastato rekonstravimas.