Judėjimo savaitės renginys Šilutės Turizmo ir paslaugų verslo mokykloje

Turizmo mokyklaŠilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykloje 2015 m. rugsėjo 17 dieną organizuota „Sporto šventė“. Renginio metu mokiniai dalyvavo įvariose sportinėse rungtyse – bėgimo, krepšinio kamuolio mėtymo į lanką, „žiedų mėtymo“, virvės traukimo, „burbulų futbolo“ užduotyje ir kt. Biuro direktorė Virginija Vaivadaitė pasveikino visus dalyvavusius ir  įteikė kiekvienam dalyviui Biuro paruoštą atminimo dovanėlę.

 

Po visų užduočių dalyviai dalinosi įspūdžiais, patyrimais ir džiaugėsi aktyviai praleidę laiką. Dalyvių buvo apie 90.

 

Turizmo mokykla 2
Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kartu su Šilutės Turizmo ir paslaugų verslo mokykla organizavo Europos Judėjimo savaitės renginius.  Europos Judėjimo savaitės renginiai vyksta ne tik Šilutės rajono savivaldybėje, bet ir visoje Lietuvoje.

Judėjimo savaitės renginių tikslas – skatinti bendruomenes nuolat sportuoti, didinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės švietimo įstaigų kartu organizuojant sportinius renginius bei skleisti olimpines idėjas bendruomenėje ir šeimoje.  Visoje Lietuvoje šių metų rugsėjo 21-27 d. savivaldybės, mokyklos ir ikimokyklinės įstaigos organizuoja ne tik tradicinį bėgimą, bet ir masines mankštas, įvairias sporto šventes.  Vykdant įvairius renginius susijusius su sportu, norima: skatinti vaikus ir jaunimą sportuoti, domėtis sveika gyvensena, skleisti olimpines idėjas bendruomenėje, skatinti bendradarbiavimą tarp švietimo įstaigų, kartu organizuojant sportinius renginius.