Juknaičių pagrindinė mokykla keičia skylėtą drabužį

© silutesnaujienos.ltJuknaičių pagrindinėje mokykloje dar aidi plaktukų dūžiai. Pro langą moksleiviai ir mokytojai mato, kaip triūsia darbininkai. Įgyvendinamas 1-asis projekto „Juknaičių pagrindinės mokyklos pastato rekonstrukcija“ etapas. Jo tikslas – padidinti energijos vartojimo efektyvumą.

Bendra projekto vertė – beveik 677 tūkst. litų. Didžioji dalis lėšų – virš 575 tūkst. litų (85 proc.) – skiriama iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, kita dalis – iš LR valstybės biudžeto – virš 100 tūkst. litų.

Bus renovuota šildymo sistema
© silutesnaujienos.lt
Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ įgyvendinimo priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“.

Savivaldybės administracijos vadovų teigimu, parama iš ES struktūrinių fondų yra vienintelis būdas pagerinti mokymosi ir darbo sąlygas, kadangi nuosavų lėšų rekonstrukcijai Savivaldybė negali skirti.

Mokyklos direktorė Violeta Šimelionienė patvirtino, jog mokyklos šildymo kaštai pastaraisiais metais buvo dideli. Nors prieš dvejus metus seni langai pakeisti į plastikinius, vis dėlto kartais patalpose būdavo tik 12 laipsnių šilumos.

Rekonstrukcijos būtinybę lėmė 2009 m. atliktame pastato audite išryškinti pastato defektai: nusidėvėjusios konstrukcijos, grindys, kelis kartus normą viršijantis išorinių atitvarų šilumos laidumas, labai prasta šildymo sistemos būklė.

Mokyklos kaptitalinis remontas padės taupyti šilumos energiją, pailginti pastatų konstrukcijų ilgaamžiškumą, mokymosi ir darbo © silutesnaujienos.ltsąlygas bei efektyviau panaudoti išteklius. Projekto metu įrengtos naujos grindys, apšiltinti išoriniai atitvarai, renovuota šildymo sistema.

Pagerėjo mokyklos estetinis vaizdas

Direktorė V.Šimelionienė džiaugiasi Juknaičių pagrindinėje mokykloje dirbančiais UAB „Klaipėdos apdaila“ darbininkais. Vakare eidama iš darbo, ji pastebi, jog statybininkai vis dar dirba. „Burzgimas išorėje pamokoms netrukdo, – sakė direktorė. – Džiaugiuosi, kad vyrai kruopščiai dirba, neskuba. Dabar vaizdas daug gražesnis.“

V.Šimelionienei nerimą šiek tiek kelia mokyklos fasade matomas atsikišęs stogelis. Kadangi jis nepadeda padidinti energijos vartojimo efektyvumo, į projektą neįeina, jam restauruoti pinigų neskirta. Apsilaupęs stogelis ryškiai išsiskiria atnaujintos mokyklos fone.

Tačiau darbininkai direktorei sakė, jog stogelio klausimą paliks darbų pabaigai. Galbūt liks medžiagų ir bus galimybė stogelį atnaujinti.

UAB „Klaipėdos apdaila“ darbų vadovas Mindaugas Simaitis paneigė būgštavimus, jog dar liko daug darbo ir jie nespės iki numatyto termino pabaigos. Pagrindiniai darbai jau padaryti, liko pabaigti cokolį, nuogrindą, stogą.

© silutesnaujienos.ltPlanuojamas 1-ojo projekto etapo įgyvendinimo laikotarpis – iki š.m. lapkričio 1 d.
„Svarbiausias mūsų darbo įvertinimas – mokykla gražėja“, – pagerėjusiu išoriniu estetiniu mokyklos vaizdu patenkintas M.Simaitis. Atnaujintas fasadas padės taupyti energiją, atlikti darbai pagerins sanitarines – higienines sąlygas patalpose. Įgyvendinus projektą, pagerės pastato patalpų mikroklimatas, padidės pastato pridėtinė vertė.

Seni vamzdžiai byra į miltelius

„Pusiau lupti, pusiau skusti“, – situaciją po 1-ojo etapo darbų pabaigos apibūdina V.Šimelionienė. Mokytojai nerimauja, ar bus gautas finansavimas 2-ojo etapo darbams. Tikėtasi, kad 2-ojo etapo visi renovacijos darbai bus skirti mokyklos vidui atnaujinti.

„Viduje skyla sienos, trūkinėja visiškai sutrūniję vamzdžiai. Tenka keisti vamzdynus iš savo lėšų, nes vamzdžiai taip suirę, kad praktiškai subyra į miltelius. Manau, jog racionaliau viską keisti iškart ir pabaigus darbus išorėje persikelti į vidų“, – pastebėjo sanglaudos fondasdirektorė.

Šilutės r. savivaldybės Planavimo ir plėtros skyriaus vedėjas Remigijus Budrikas komentavo, kad iš 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos  skirtos lėšų pagal šią priemonę jau panaudotos. Kita galimybė tęsti Juknaičių mokyklos remontą gali atsirasti tik 2014-2020 m. ES finansavimo periode.