Ką gauna vaikas darželyje?

raudonkepuraite morku dienaVaikystė – ypač sudėtingas žmogaus gyvenimo laikotarpis, kai vaikui reikia atrasti ir pažinti jį supantį pasaulį, įgyti reikiamų kompetencijų, kai padedami pamatai asmenybės unikalumui.

Dažnai šeimai iškyla klausimas: ar vesti vaiką į ikimokyklinę įstaigą, ar samdyti  auklę, ar palikti močiutei?

Kaip ir viskas gyvenime turi dvi puses. Lieka išsiaiškinti ir pasirinkti tą, kuri labiausiai sėkminga vaiko augimui ir tobulėjimui. Iš patirties ir tyrimų žinoma, kad vaikui augti ir tobulėti palankiausia su bendraamžiais šalia kvalifikuotų pedagogų, kurie turi reikiamų kompetencijų būti šeimos pagalbininku į vaiką orientuoto ugdymo(si) proceso organizavime, siekiant individualių vaiko poreikių tenkinimo, gebėjimų tobulinimo.

Ką augantis vaikas gauna lankydamas ikimokyklinę įstaigą?

* Garantuotą, gerą ir saugią vaiko savijautą šalia bendraamžių.

* Turiningą bei patrauklią, vaiko amžių atitinkančią ugdymo(si) veiklą.

* Įvairią vaikų veiklą skatinančią aplinką (grupė, muzikos, sporto, relaksacinė  salės, kiemas).

* Tinkamai parinktus veiklos būdus ir formas, atitinkančius vaikų amžių, individualų vaiko ugdymo(si) stilių bei poreikius.

* Įgyti saugios ir sveikos gyvensenos, ekologinių žinių bei įgūdžių.

* Galimybę matyti savo pasiekimus ir vertinti save bei kitus.

* Atvirą, nuoširdų šeimos ir pedagogo bendravimą, siekiant bendrų susitarimų ir tikslų.

* Muzikinio ugdymo(si) galimybę, padedant muzikos specialistui.

* Įgyti patyrimo ir pažinimo per džiaugsmą: renginiuose, pramogose, ekskursijose, parodose, akcijose, įvairių projektų įgyvendinime, vaikų savivaldos klubo „Tvarkiukas“ veiklose.

Ikimokyklinėje įstaigoje vaikas turi galimybę susipažinti su tautos, regiono etinėmis vertybėmis, kultūra, papročiais, tradicijomis, kurti ir puoselėti grupės, darželio tradicijas. Tam padeda tradicinės šventės, renginiai, kurie prasideda Lietuvos himnu. Ir vienas iš ypatingų pasiekimų – vaikai išeinantys į mokyklą puikiai gieda Lietuvos himną, žino ir suvokia Lietuvos atributiką.

Mažiesiems augti ir tobulėti padeda, didelę patirtį turinčios pedagogės, vaikų ugdymą laikančios menu. Jos – kūrybiškos, sistemingai keliančios savo kvalifikaciją,  nuolat reflektuojančios asmenybės, naudojančios netradicinius, aktyviuosius, vaikų veiklą inspiruojančius metodus. Tai atlieka  bendradarbiaudamos su tėvais – lanksčiai, kūrybiškai, prasmingai, remdamiesi naujomis ugdymo(si) teorijomis, ieškodamos pokyčių, kad tik mažam Žmogui būtų įdomu keliauti pasaulio pažinimo labirintais, kad įgytų pakankamai kompetencijų tolimesniam savo gyvenimo etapui – mokymuisi mokykloje.

Norite susipažinti ir įsitikinti – ateikite, užeikite.

Čia laukiamas ir priimamas kiekvienas.

Čia vykdoma gerumo akcija įstaigos nelankantiems vaikams ir jų šeimos nariams.

Čia galima ateiti, susipažindinti ir draugauti, klausti ir gauti atsakymus į visus rūpimus klausimus.

Čia galima susipažinti su  svarbiausiais žingsneliais, kurie palengvina vaikų adaptacijos periodą, nes čia gyvena amžina vaikystės pasaka.