Ką svarbu žinoti pensinio amžiaus darbuotojui?

Dalis pensinio amžiaus sulaukusių darbuotojų svarsto toliau likti darbovietėje, tačiau neretai kyla klausimų, ar toliau bus taikomos tokios pat garantijos ir ar darbuotojas vėliau nepraras galimybės nutraukti darbo sutartį ir gauti išeitinę išmoką.

Darbo teisės skyriaus vedėja Ieva Piličiauskaitė sako, kad Darbo kodekse numatytos garantijos darbuotojams, kuriems iki pensinio amžiaus liko keli metai. Darbdavys, norėdamas šiuos darbuotojus atleisti savo iniciatyva turi įspėjimą pateikti gerokai anksčiau. Įspėjimo terminai dvigubinami darbuotojams, kuriems iki pensijos likę mažiau kaip 5 metai, bei trigubinami, jei iki pensijos likę mažiau kaip 2 metai. Tad vietoje įprastų mėnesio ar 2 savaičių, šie darbuotojai turi būti įspėti anksčiau.

Kai darbo funkcija darbdaviui tampa perteklinė ir dėl to atleidžiama dalis darbuotojų, darbuotojai, kuriems iki pensijos liko ne daugiau kaip 3 metai, patenka tarp tų, kuriems užtikrinama pirmenybė būti paliktiems dirbti.

Darbuotojo amžius negali būti priežastis nutraukti darbo sutartį darbdavio iniciatyva, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis. Darbo santykiai tęsiasi ir darbuotojui sulaukus pensijos amžiaus. Prie pensinio amžiaus artėjantis darbuotojas, pageidaujantis dirbti toliau neturi darbdaviui teikti prašymo dėl tolesnio darbo.

Įstatymai gali nustatyti išimtis. Pavyzdžiui, savivaldybės priešgaisrinės tarnybos (PGT) ir Valstybinės PGT darbuotojas negali būti jaunesnis nei 18 m. ir vyresnis nei 65 m. Įstatymas nustato galimybę nutraukti darbo sutartį su mokslo darbuotojais ar dėstytojais, sulaukusiais pensinio amžiaus. Tokių išimčių darbdavys nustatyti negali, darbuotojo, sulaukusio pensijos amžiaus, darbo sutartis nėra keičiama, ji nenutrūksta ir nauja nesudaroma.

Kai pagal neterminuotą darbo sutartį dirbantis darbuotojas, sulaukęs pensijos ir įgijęs teisę į visą senatvės pensiją dirbdamas pas tą darbdavį pageidauja nutraukti darbo sutartį, raštu įspėti darbdavį turi prieš 5 darbo dienas (kitais atvejais prieš 20 kalendorinių dienų). Tokiam darbuotojui dirbant pas tą darbdavį ir dėl to nutraukiančiam darbo sutartį, išmokama dviejų jo vidutinio darbo užmokesčių dydžio išmoka. Jei darbo santykiai tęsėsi trumpiau negu 1 metus – 1 vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė.

Darbuotojui patartina atleidimo prašyme aiškiai nurodyti priežastį, dėl kurios nutraukiama darbo sutartis.

Pagal VDI inf.