Ką turėtumėte žinoti apie siuntų muitinimą?

Pixabay nuotr.

Siuntų siuntimas į Europos Sąjungos šalis yra toks įprastas, o procedūros tokios aiškios, kad apie tai net nesusimąstome. Žymiai daugiau klausimų kyla tada, kai norime siųsti siuntas į šalis, kurios nėra Europos Sąjungos narės. Pažymėtina, kad siuntų siuntimas į kitas šalis taip pat nėra sudėtingas, jeigu žinote kas yra EORI kodas, kam yra skirta eksporto deklaracija, kokie duomenys privalo būti nurodyti sąskaitoje muitinei ir t. t.

Kas yra eksporto deklaracija ir kam ji yra taikoma?

Eksporto deklaracija yra vadinami elektroniniai standartinės eksporto muitinės deklaracijos duomenys. Šie duomenys atitinka 2015 m. gruodžio 17 d. Europos komisijos deleguotojo reglamento 9 priedo C1 priedėlio II antraštinės dalies A skirsnį bei D1 priedėlį. Eksporto deklaracija yra būtina tais atvejais, kai siuntos yra siunčiamos į šalis, kurios nėra Europos Sąjungos narės. Turėtumėte žinoti faktą, kad tais atvejais, kai jūsų siunčiamoje siuntoje nėra jokių daiktų, o tik dokumentai, eksporto deklaracija nėra pildoma.

Kam yra skirtas EORI kodas?

EORI kodą turi visi, kurie bent kartą siuntė siuntą į šalį, kuri nėra Europos Sąjungos narė. EORI yra Ekonominių operacijų vykdytojų registracijos ir identifikavimo kodas, kuris siuntų siuntėjui yra suteikiamas visam laikui. Šį unikalų kodą suteikia Europos Sąjungos narės muitinė. Natūraliai turėtų kilti klausimas, kokia yra EORI kodo paskirtis. Pažymėtina, kad šis kodas yra skirtas tam, kad būtų galima identifikuoti siuntėją, kai yra atliekamos tokios muitinės procedūros, kaip importo įforminimas, eksporto procedūros, tranzito muitinės procedūros ir daugelis kitų.

Ką turėtumėte žinoti apie sąskaitas muitinei?

Jeigu norite siųsti siuntą už Europos Sąjungos ribų, turėtumėte žinoti, kad tokia siunta yra siunčiama su sąskaita muitinei. Tokioje sąskaitoje privalu nurodyti tikslius ir visiškai aiškius siuntėjo ir gavėjo duomenis. Atkreipkite dėmesį, kad priklausomai nuo to, į kokią šalį siunčiate siuntą, gali tekti pateikti ir tokius gavėjo duomenis, kaip asmens kodas, PVM mokėtojo kodas ir kt. Svarbu žinoti ir tai, kad visos siunčiamos prekės turi būti aprašytos, o aprašymai konkretūs. Būtina paaiškinti, kas ir kiek yra siunčiama, iš kokios medžiagos daiktai yra pagaminti ir kitą informaciją, kuri gali būti aktuali. Sąskaitoje muitinei taip pat privalu nurodyti ir siuntos vertę: visi siunčiami daiktai, įskaitant dovanas, privalo būti įvertinti, o jų vertė nurodyta sąskaitoje. Prie siuntos galite pridėti iš anksto paruoštą sąskaitą muitinei, o užsakant siuntų gabenimo paslaugas patikimoje platformoje, sąskaitos muitinei yra sugeneruojamos automatiškai, atsižvelgiant į jūsų pateiktą informaciją. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad siunčiant siuntas į Didžiąją Britaniją, vieną iš populiariausių krypčių, jums taip pat reikės pasirūpinti sąskaita muitinei.

Nuo ko priklauso siuntimo mokesčiai?

Siuntų siuntimo į šalis, kurios nepriklauso Europos Sąjungai, mokesčiai, kaip ir siuntų muitinimo procedūros, priklauso nuo to, į kokią šalį siuntas norima išsiųsti. Galutinis siuntos mokesčių dydis priklausys nuo gavėjo šalies įstatymų, nuo jūsų siunčiamos siuntos vertės, nuo siuntos paskirties, siuntos svorio ir kitų dalykų.