„Kaimyniški“ santykiai trumpina gyvenimą

kaimynai photos.com nuotraukaKaimyniški santykiai – kas begali būti klampiau?.. Ypač – jeigu jie nelabai kaimyniški. Tuomet guodžiasi kaimynai kitiems kaimynams, skundžia vieni kitus policijai, Vaiko teisių apsaugos ir kitoms tarnyboms. Tik padėtis nuo tų skundų vargu ar gerėja. Greičiau gal atvirkščiai – sugyventi tik sudėtingiau tampa…

Panašiai yra ir Šilutės Kęstučio gatvės 8-ajame daugiabutyje, kur seniai gyvenanti šeima nebeapsikenčia vos prieš pusmetį įsikėlusių kaimynų.

Šeimininkas rūkymo požymių nerado

Šilutiškis Petras užsienin išvykusio sūnaus butą išnuomojo jaunai šeimai. Susitarė, kad nuomininkai mokės tik už komunalinius patarnavimus, nuomos sutartį pasirašė.

Kūdikio besilaukiantys jaunuoliai į butą įsikėlė sausį, ir jau netrukus Petras sulaukė piktų viršuje gyvenančio kaimyno Valentino skambučių. Šis piktinasi, kad jaunieji taip rūko, kad ir jo bute nuolat tvyro dūmų tvaikas.

Petras ėmė tikrinti situaciją. Lankėsi išnuomotame bute, tikrino, ar išties jo nuomininkai dūmą traukia tiesiog kambariuose. O gal laiptinėje? Šie tikino, kad rūko tik šeimos galva – visada tik balkone. Nei prirūkyto buto, nei laiptinės Petras sako niekada neradęs. Būtų pajutęs, mat pats yra nerūkantis.

Tikrintojai pretenzijų neturėjo

Bandė Petras gražiuoju kalbėtis su nepatenkintu kaimynu, bet kalba nesiklostė. Dar daugiau – kaimynas ne tik jį piktų žodžių lavina užvertė dėl buto išnuomojimo, anot jo, „visokiems bomžams“, bet dar ir visoms įmanomoms valdiškoms institucijoms skundus išsiuntinėjo. Valstybinei mokesčių inspekcijai – dėl to, kad Petras esą slepia nuo valstybės mokesčius, Savivaldybės Vaiko teisių apsaugos (VTA) skyriui – dėl to, kad  būsimoji mama dūmą traukia. Ir dar įspėjo, kad tokią šeimą reikia iškeldinti…

Nei viena, nei kita institucija prikibti nerado ko. Mokesčių inspekcijai Petras pateikė su nuomininkais pasirašytą sutartį, kurioje aiškiai parašyta, jog šie mokės tik už komunalinius patarnavimus. Tad pelno Petras neturi, vadinasi mokesčių irgi neslepia.

VTA skyriaus vedėja Indra Pranaitienė irgi išsiuntė į Kęstučio gatvę savo specialistes, nors to daryti, kaip pati sako, neprivalėjo, mat jaunoji šeima kūdikio dar neturėjo. Specialistės jokių pažeidimų nenustatė, besilaukianti moteris tikino tikrai nerūkanti. VTA specialistės sako tik įspėjusios ją pagalvoti apie būsimo vaikelio sveikatą, bet jokių pretenzijų šeimai ir šiandien neturi. „Neturime duomenų, kad šeimoje būtų girtaujama, kad būtų neprižiūrėtas vaikelis. O uždrausti rūkyti balkone mes tikrai neturime teisės“, – sakė I.Pranaitienė.

Policija bando „išsukti“?

Valentinas su žmona, regis, įniršo dar labiau. Jaunieji sako bijantys kaimynus iš viršaus sutikti laiptinėje, mat tada pasipila nepelnytų bjaurių žodžių lavina.

Susitikti Valentiną vengia ir Petras, mat paskutinį kartą jo riksmų turėjo klausytis tiesiog kapinėse, lankydamas motinos kapą…
Petras apsilankė ir pas artimiausius – gretimame ir aukštu žemiau esančiuose butuose gyvenančius – nuomininkų kaimynus. Šie net raštu surašė, jog jokių pretenzijų jauniesiems savo kaimynams neturintys, jog šie jokių pažeidimų nedarantys.

O štai jaunieji sako neseniai net kaimyno Valentino vizito į namus sulaukę. Šis veržte įsiveržęs, vos tik jaunoji moteris pravėrė duris. Vizitas ankstų šeštadienio rytą vos nesibaigė muštynėmis, mat Valentinas, poros tvirtinimu, ir už kaklo jaunajam kaimynui griebęs, ir į veidą spjovęs…

Šeima sako ketinusi parašyti pareiškimą policijai, bet tokio rašto iš jų nepriėmė. Sutarę su apylinkės inspektore Daina Fetingiene, jog ši pas juos atvyksianti pirmadienio pavakare, inspektorės taip ir nesulaukė. Kitą dieną inspektorė į skambučius nebeatsiliepė, o dar po poros dienų pareiškė, kad jau praėjęs nustatytas 4 dienų terminas, per kurį gali būti priimami tokie pareiškimai.

Petras su nuomininkais šį faktą vadina tiesiog „gumos tempimu“ ir buvusių Valentino kolegų – policijos pareigūnų – bandymu išsukti sveiką jo kailį.

„Nebesuprantu jo motyvų, dėl kurių Valentinas taip drumsčia ramybę ir man, ir niekuo dėtiems nuomininkams. Belieka galvoti, kad tai tiesiog dar iš tarnybos sovietų milicijoje likęs jo įprotis „prisikabinti“ net prie stulpo“, – skėsčiojo rankomis į redakciją kreipęsis Petras.

KVSC nežino, ką daryti

Valentino žmona pradžioje sutiko į savo namus įsileisti žurnalistę ir ketino parodyti, kaip esą prirūkyti jos kambariai. Anot moters, į tokius namus net grįžti iš sodo nebesinori. Bet netrukus ji persigalvojo ir išrėkusi, kad kaimynai viską prikūrė (niekas jų esą nekoneveikia), išjungė telefoną. Tad įsitikinti patys negalėjome.

Klaipėdos visuomenės sveikatos centro (KVSC) Šilutės skyriaus vedėja gydytoja Roma Jovaišaitė sakė, kad centras netiria užterštumo dūmais namuose. Jei ir tirtų, jokių poveikio priemonių tokiu atveju centro specialistai taikyti negalėtų. Tiriamas tik oro užterštumas dėl kokios nors ūkinės veiklos. Jeigu name sukurta bendrija, pasak gydytojos, ji ir turi nustatyti taisykles, privalomas visiems gyventojams. Jei bendrijos nėra, net skyriaus vedėja nežino, ką reikėtų daryti.