Kainų ir energetikos kontrolės komisija mažina Šilutės šilumininkų apetitą

CIPSAIValstybinė kainų ir energetikos kontrolės (toliau – VKEK) komisija nustatė, kad UAB „Šilutės šilumos tinklai“ bazinė šilumos kaina naujam 3 metų reguliavimo periodui turi būti 4,16 ct/kWh (be PVM), t.y. apie 8,0 proc. mažesnė už dabar galiojančią (dabar yra 4,52 ct/kWh be PVM).

Tačiau centralizuotos šilumos vartotojai, kuriems šilumą tiekia Savivaldybės šilumos bendrovė, už šilumos energiją mokės dar mažiau. VKEK nustatė, kad bendrovė „Šilutės šilumos tinklai“, nepagrįstai padidinusi šilumos kainą, iš vartotojų susirinko didžiulę permoką – gavo 677,4 tūkst. Eur papildomų pajamų. VKEK komisija įpareigojo „Šilutės šilumos tinklų“ bendrovę grąžinti permoką vartotojams, sumažinus šilumos kainą.

Paskelbta VKEK komisijos tinklalapyje

Nei UAB „Šilutės šilumos tinklai“, nei bendrovės savininkės – Šilutės savivaldybės vadovai dar viešai nepranešė apie tai, kad mūsų rajono centralizuotos šilumos vartotojai už sunaudotą šilumą mokėjo nepagrįstai brangiau.

Informaciją apie pigesnę šilumą, kuri turėjo ir turės pasiekti šilutiškius, paskelbė pati VKEK komisija savo tinklalapyje 2017-07-27, publikacijoje „Šilutėje mažėja šilumos kaina vartotojams“.

Komisija informuoja, kad bendrovei šilumos tiekimo veiklai vykdyti reikalingas pastoviąsias sąnaudas sumažino 164,1 tūkst. Eur (nusidėvėjimas, darbo užmokestis, finansinės, administracinės sąnaudos ir kt.) ¢ jos nepripažintos kaip būtinos reguliuojamai veiklai vykdyti, įvertinus ankstesnių laikotarpių faktines sąnaudas. Dėl to artimiausius 3 metus šilumos kaina turės būti sumažinta nuo 4,52 ct/kWh be PVM iki 4,16 ct/kWh be PVM.

Tačiau vartotojai už šilumos energiją mokės dar mažiau dėl susidariusios permokos, kurią UAB „Šilutės šilumos tinklai“ turės grąžinti ateities laikotarpiais. Nustatyta, kad UAB „Šilutės šilumos tinklai“ ankstesniais laikotarpiais į šilumos kainą nepagrįstai įskaičiavo sąnaudas kurui įsigyti. Todėl iš šilumos vartotojų nepagrįstai gavo 677,4 tūkst. Eur papildomų pajamų.

Šios lėšos privalo būti sugrąžintos vartotojams, papildomai mažinant šilumos kainą. Kainą sumažinti turės Šilutės r. savivaldybės taryba.

UAB „Šilutės šilumos tinklai“ didžiausią dalį sunaudojamo kuro sudaro biokuras ¢ 89,9 proc. Jo dalis itin išaugo 2014 m. Šilutės rajoninėje katilinėje įrengus 10 MW galios biokuro katilą.

VKEK komisijos sprendimu, keičiama ir UAB „Šilutės šilumos tinklai“ karšto vandens kaina: suskaičiuota kaina vartotojams daugiabučiuose namuose yra 4,76 Eur/m3, t.y. 5,2 proc. mažesnė nei dabar galioja.

UAB „Šilutės šilumos tinklai“ tiekia šilumą Šilutės miesto, Kintų, Rusnės ir Švėkšnos miestelių, Juknaičių ir Traksėdžių kaimų gyventojams bei įstaigoms.Bendrovė  aptarnauja                  

4 804 vartotojus, iš jų 95,8 proc. sudaro gyventojai.

Naujos UAB „Šilutės šilumos tinklai“ šilumos kainos įsigalios Šilutės rajono savivaldybės tarybai patvirtinus šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

Šiluma atpigs apie 15 proc.

Šilutės savivaldybės mero pavaduotojas Algis Bekeris, kuruojantis savivaldybės komunalinių įmonių veiklą, „Šilutės naujienoms“ sakė, kad informacija apie „Šilutės šilumos tinklų“ gautą permoką ir jam yra naujiena. Jis neabejoja, kad bendrovės stebėtojų taryba, kuriai vadovauja Šilutės r. savivaldybės tarybos narys Vaidas Pavilonis, išsiaiškins permokos priežastis. Pasak A.Bekerio, jeigu VKEK komisijos sprendimas yra pagrįstas, be jokios abejonės, Savivaldybės taryba spręs, kaip sugrąžinti permoką vartotojams. Jis abejoja, kad bus įmanoma kiekvienam vartotojui tiksliai apskaičiuoti patirtą žalą, todėl teks kelių metų laikotarpiui mažinti šilumos kainos tarifą.

UAB „Šilutės šilumos tinklai“ direktorius Vaidotas Mačiulis „Šilutės naujienoms“ sakė, kad VKEK komisijos suskaičiuota vartotojų permoka už suvartotą šilumą dar bus šiek tiek koreguojama. Bendrovės specialistams pavyko įrodyti, kad dalis permokos buvo suskaičiuota nepagrįstai. Pataisius VKEK komisijos skaičiuotės klaidas, permoka bus ne 677,4 tūkst. Eur, o apie 500 tūkst. Eur.

Pasak V.Mačiulio, bendrovė per trejus metus itin sėkmingai vykdė biokuro pirkimus. Pavyko jo įsigyti pigiau nei biržos kaina, VKEK komisijos nurodyta šilumos savikainai skaičiuoti. Per trejus metus „Šilutės šilumos tinklai“, pirkdami pigesnį biokurą, gavo apie 500 tūkst. Eur pelno daugiau, nei leidžiama VKEK komisijos ir įstatymais – pelno iš pigesnio kuro galima gauti tik 5 proc. Todėl dabar didesnę pelno dalį teks atiduoti šilumos vartotojams.

Aiškindamas apie tai, kas verčia 8 proc. mažinti bazinę šilumos kainą naujam 3 metų reguliavimo periodui (iki 4,16 ct/kWh be PVM), V.Mačiulis sakė, kad VKEK komisija turi savo metodiką, kokias išlaidas įtraukti į šilumos kainos skaičiavimus.

V.Mačiulis teigia, kad VKEK komisija neatsižvelgia į faktines bendrovės turto valdymo išlaidas. Komisija, skaičiuodama „Šilutės šilumos tinklų“ gaminamos šilumos savikainą, vadovaujasi palyginamosiomis su kituose šilumos ūkiuose patiriamomis turto valdymo išlaidomis. Nors „Šilutės šilumos tinklų“ turto valdymo išlaidos faktiškai yra didesnės nei kituose rajonuose, įmonė priversta pripažinti VKEK komisijos skaičiavimus ir susitaikyti, kad į naują šilumos kainą nebus įtrauktos 164,1 tūkst. Eur išlaidos.

Pasak V.Mačiulio, VKEK komisijos veiklos tikslas kuo skrupulingiau atstovauti šilumos vartotojų interesams. Visi duomenys apie UAB „Šilutės šilumos tinklai“ šilumos kainą buvo pateikti 2015 metais. Jeigu VKEK komisija būtų pateiktus duomenis patikrinusi anksčiau, netikslumai būtų pakoreguoti.

V.Mačiulis „Šilutės naujienoms“ sakė, kad sugrįžusiems po atostogų savivaldybės politikams bus pateikta tvirtinti pakoreguota šilumos kaina. Sudėjus visas VKEK komisijos nurodytas korekcijas, kaina tikriausiai bus apie 15 proc. mažesnė negu galioja šiuo metu – nukris iki maždaug 3,85 ct/kWh be PVM.