Kaip atsiskaityti už elektrą pirmąjį nepriklausomo tiekimo mėnesį?

Apie 500 tūkst. „Ignitis“ klientų nuo liepos 1 d. prasidėjo nepriklausomas elektros energijos tiekimas. Kaip ir kada atsiskaityti už elektros energiją?

Pirmąjį mėnesį už paslaugas atsiskaityti nereikia – tik deklaruoti skaitiklio rodmenis. Tai klientai gali atlikti iki paskutinės pirmojo nepriklausomo elektros energijos tiekimo mėnesio dienos.

Sąskaitos už deklaruotus skaitiklio rodmenis sulauks iki kito mėnesio 10 d. Gavę sąskaitą ją turės apmokėti iki to paties mėnesio pabaigos, kartu galės deklaruoti skaitiklio rodmenis už einamąjį mėnesį. Jei klientas skaitiklio rodmenų nedeklaruos, sąskaitą gaus pagal suvartojimo vidurkį ar skaitiklio patikrinimo metu užfiksuotus rodmenis.

Pvz., nepriklausomas elektros energijos tiekimas prasidėjo liepos 1 d., tai iki liepos 31 d. būtina tik deklaruoti rodmenis. Tuomet sulaukti sąskaitos, kuri pasieks iki rugpjūčio 10 d., ir ją apmokėti iki rugpjūčio pabaigos. Jei klientas susimokės už suvartotą ir deklaruotą elektrą jau pirmąjį nepriklausomo tiekimo mėnesį, šią sumą „Ignitis“ įvertins pateikdami sąskaitą, o sumokėti pinigai niekur nedings.
Susimokėti už „Ignitis“ paslaugas patogiausias būdas – „Ignitis“ savitarna. Klientai, kurie nesinaudoja internetu, atsiskaityti gali įprastose įmokų surinkimo vietose.

Deklaruoti skaitiklio rodmenis taip pat patogiausia savitarnoje. Klientai, kurie nesinaudoja internetu, pirmąjį mėnesį deklaruoti rodmenis gali paskambinę telefonu +370 611 21802. Nuo antrojo nepriklausomo elektros energijos tiekimo mėnesio, deklaruoti rodmenis bus galima ir įmokų surinkimo vietose, atsiskaitant už suvartotą elektrą.