KAIP ELGTIS GYVENTOJAMS DĖL SKLINDANČIO DEGĖSIŲ KVAPO ŠILUTĖS MIESTE IR RAJONE

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) Klaipėdos departamento Šilutės skyrius gavo pranešimus apie degėsių kvapą Šilutės mieste ir aplinkinėse gyvenvietėse. NVSC turimomis žiniomis, Šilutės mieste ar netoliese nėra užfiksuota gaisrų. Manoma, kad kvapas gali sklisti iš Kaliningrado srities.

Specialistai įspėja, kad aplinkos ore gali būti kenksmingų sveikatai medžiagų ir pataria pasisaugoti, kol lauke juntamas dūmų kvapas, ypač jautresniems žmonėms – sergantiems lėtinėmis ligomis, vaikams ir kt.

Iki bus nustatyta, ar teršalų koncentracijos aplinkos ore neviršija didžiausių leidžiamų koncentracijų, patariame kuo daugiau laiko praleisti uždarose patalpose, stebėti savo sveikatos būklę, pasijutus prastai kreiptis į gydytoją.