Kaip Juknaičiuose sprendžiami socialiniai sopuliai?

Juknaiciai Vita_GecieneJuknaičių seniūnija, kaip ir Švėkšnos, Žemaičių Naumiesčio bei Šilutės, rajone pirmauja pagal socialinės rizikos šeimų skaičių. Tokių šeimų čia yra 22 ir su jomis dirba dvi socialinės darbuotojos.

Alkoholizmas, smurtas prieš savo artimuosius, socialinių įgūdžių stoka, vengimas tikrintis sveikatą, vaikų užimtumo problema – tai skaudžiausi Juknaičių seniūnijos sopuliai. Tačiau ši gyvenvietė gali pasigirti turinti socialinę įstaigą – Savarankiško gyvenimo namus bei du reabilitacijos centrus –  VšĮ „Gabrielių“ ir VšĮ „Taikos kelią“.

Apie šiuos ir kitus dalykus ketvirtadienį Juknaičiuose kalbėta apskritojo stalo diskusijoje. Šilutės rajono savivaldybės Socialinės paramos, Vaiko teisių apsaugos ir Švietimo skyrių, policijos, Krizių centro specialistai su Juknaičių seniūnu Alfredu Gaubiu, socialiniais darbuotojais, pedagogais, bendruomenės nariais diskutavo, kaip pagerinti tarpusavio bendradarbiavimą, dalijosi naujovėmis ir galvojo, kaip padėti šalia esančiam, kad jo aplinka ir gyvenimas pagerėtų.

Nori steigti vaikų dienos centrą

Su socialinės rizikos šeimomis Juknaičių seniūnijoje dirbančios socialinės darbuotojos Raimonda Gedrimaitė ir Aurelija Želvytė kalbėjo, kad pagrindinė tokių šeimų problema yra alkoholizmas. Tiesa, yra šeimų, kurios norėtų gydytis, bet atsisako vien dėl to, kad neturi iš ko.

Kalbėta ir apie būtinybę steigti vaikų dienos centrą, nes reikia spręsti vaikų užimtumo problemą. Po pamokų, kol tėvai dirba, vaikai būna gatvėje, neturi kuo užsiiimti. Tokiame centre vaikai galėtų praleisti laiką, paruošti pamokas, o tėvams nekiltų papildomų rūpesčių. Tuomet reikėtų spręsti ir pavėžėjimo problemą, nes į vaikų užimtumo kambarį norėtų atvažiuoti ir vaikai iš aplinkinių seniūnijos kaimų.

Savivaldybės Švietimo skyriaus ugdymo poskyrio specialistė Vida Nemanienė priminė naujovę, kad tėvai į darželius vaikus gali registruoti per elektroninę sistemą Savivaldybės tinklalapyje, kad nuo šių metų rugsėjo įsigaliojo privalomas šešiamečių priešmokyklinis ugdymas. Vaiką iki 6 metų tėvai gali ugdyti namuose, tačiau šeimų, kurioms teikiama kompleksinė pagalba, vaikams, jaunesniems nei 6 metų, gali būti paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas (kai šeimos patiria krizes, smurtą, skyrybas).

Dėl šios paslaugos į Savivaldybę gali kreiptis ir šeimos nariai, ir socialiniai darbuotojai, seniūnijos atstovai. Jeigu vaikui paskiriamas privalomas ikimokyklinis ugdymas, yra organizuojamas ir jo pavėžėjimas. Pavėžėjimo paslauga yra mokama, tačiau galima gauti lengvatų.

Tuberkuliozė ir smurtasJuknaiciu apskritas_stalas

Juknaičių seniūnijos socialinio darbo organizatorė V.Gečienė išsakė nerimą dėl tuberkuliozės plitimo miestelyje, mat nėra priemonių, kaip įtartinus asmenis priversti pasitikrinti dėl šios ligos. „Socialinis darbuotojas gali jį paraginti, bet jeigu jis nenori, jo nepriversi“, – sakė ji.

Tuberkulioze sergantys žmonės yra pavojingi ne tik kaimynams, bendruomenės nariams, bet ir socialiniams darbuotojams, kurie gali užsikrėsti juos lankydami. Beje, taip jau yra ir nutikę…

Seniūnija sulaukia skundų ir iš senolių, kad prieš juos smurtauja jų pačių užauginti vaikai. V.Gečienė pasakojo atvejį apie mamą skriaudžiantį sūnų. Sūnus buvo iškeldintas iš namų, tačiau mama, pamačiusi, kad jis šąla gatvėje, vėl įsileido jį į namus. Sūnus kurį laiką buvo „geras“, po to vėl ėmė siautėti.

Anot V.Gečienės, tokiais atvejais socialiniai darbuotojai atsiduria aklavietėje – nežinia, kaip tokiai šeimai padėti.

Policijos atstovė komentavo, kad jeigu yra teismo įpareigojimas gyventi skyrium, o mama vis tiek įsileidžia sūnų, tuomet policija nebegali padėti. Pasak pareigūnės, Šilutės rajono policijos pareigūnai dėl smurto artimoje aplinkoje kviečiami kiekvieną dieną mažiausiai 4-5 kartus. Ji dar kartą priminė, kad jei smurtaujama, reikia kviesti policiją – skambinti pagalbos telefonu 112.

Skatina globoti vaikus

Įvairių institucijų specialistai diskutavo, kaip sukurti tokią sistemą, kad nebūtų tokių baisių smurto atvejų, kokius nuolat matome per televiziją. Neabejingi turėtų būti ir visuomenės nariai, net jeigu negeri dalykai vyksta ne socialinės rizikos šeimose.

Juknaiciu socialines_darbuotojos„Būtina reaguoti, netylėti, sakyti“, – akcentuota Juknaičiuose.

Savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Indra Pranaitienė pabrėžė, kad šeimų nederėtų skirstyti į socialinės rizikos ir paprastas.

Pavyzdžiui, pernykštė statistika byloja, kad smurtą artimoje aplinkoje daugiau patyrė vaikai, gyvenantys vadinamosiose normaliose šeimose.

Ji taip pat kalbėjo, kaip svarbu pasirūpinti, jog vaikai nepatektų į globos namus. Įtardami, kad vaikui nesaugu šeimoje ir gali tekti jį paimti iš šeimos, bendruomenės nariai, socialiniai darbuotojai iš anksto turėtų sudaryti sąrašą žmonių, kurie galėtų laikinai priglausti vaiką atsitikus bėdai.

Nuo kitų metų vaikus iki 3 metų paimti iš šeimos į globos namus bus galima tik išskirtiniais atvejais ir jie ten galės būti ne ilgiau kaip 3 mėnesius.

I.Pranaitienė skatina bendruomenės narius nebūti abejingus ir pagalvoti apie vaiko, augančio vaikų namuose, globą šeimoje. Anot jos, nebūtina pasiimti ir globoti visus metus, užtektų pasiimti nors savaitgaliais, per šventes, nors per Kalėdas. Tokiems vaikams svarbu parodyti gerumą, nes jie – tokie pat vaikai kaip ir kiti.

„Didžiausia dovana vaikui, kuris auga globos namuose, būna ne žaislai ar saldumynai, bet paėmimas į šeimą“, – sakė ji.

Susitikimo metu pasidžiaugta, kad nuo šių metų balandžio Šilutės socialinių paslaugų centras teikia naują paslaugą – mokymus būsimiems įtėviams ir globėjams. Šiuo metu rengiama jau antra mokymų grupė. Norintiems globoti vaiką žmonėms nebereikia važinėti į mokymus Gargžduose, Kretingoje ar Klaipėdoje.

Nuo šių mokymų sėkmės priklauso tai, kad vaikai, paimti globoti šeimose, vėl neatsidurtų globos namuose – per metus pasitaiko 2-3 tokie atvejai.

Kita problema – nėra vadinamųjų atraminių šeimų, kurios galėtų bet kuriuo paros metu laikinai priglausti vaiką, paimtą iš nesaugios šeimos.

I.Pranaitienė tikisi, kad ateityje rajone atsiras tokių šeimų, ir reikalui esant vaiką bus galima vežti ne į globos namus, bet į šeimą, kuri jį galėtų priglausti kelioms dienoms, savaitėms ar mėnesiams.

Savarankiško gyvenimo namai kelia vis mažiau rūpesčių

Diskusiją užvedęs Savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėjas, juknaitiškis Alvidas Šimelionis sakė, kad Juknaičių savarankiško gyvenimo namai padeda spręsti labai daug socalinių problemų, tačiau kartu sukelia ir tam tikrų problemų seniūnijai.

Šilutės socialinių paslaugų centro direktorė Rasa Jakienė pasakojo, kad Juknaičiuose  savarankiškų gyvenimo namų paslaugą teikia šio centro padalinys. Ji pasidžiaugė, kad šiuo metu suremontuoti du šios įstaigos korpusai, o nuo kitų metų rudens tikimasi pradėti remonto darbus ir trečiajame korpuse.

Per pastaruosius metus išaugo šios paslaugos gavėjų skaičius – Savarankiško gyvenimo namuose gyvena per 30 žmonių. Tai ne tik Juknaičių seniūnijos gyventojai, bet atvykusieji iš visos savivaldybės.

R.Jakienė pasakojo, kad nuo lapkričio šių namų darbuotojoms kitaip paskirstytos darbo valandos – dabar jos dirba slenkamuoju grafiku. Anot jos, darbuotojai tuo nelabai patenkinti, o gyventojams nuolatinė darbuotojų priežiūra – labai netikėta: jie anksčiau laukdavo 17 valandos, kuomet darbuotojos baigs darbą, ir jie galės pradėti „savo festivalius“. Dabar taip nėra.