Kaip parengti projektą ES paramai gauti?

Daugeliui įmonių dotacijų finansavimas yra labai patrauklus ir reikalingas. Tai gali būti inovacijų ir pertvarkos varomoji jėga, kuri nebūtų finansiškai įgyvendinama be išorės finansavimo. Tačiau dotacijų paraiškos dažnai yra bauginančios, kupinos painiavos ir netikrumo. Neapibrėžtumas kyla dėl to, kad įdėta daug darbo rašant paraišką dotacijai gauti ir negarantuoti sėkmės. Šis straipsnis tikrai nepretenduoja į formulę, užtikrinančią sėkmę, tačiau jis gali padėti jums pradėti rinkti ir tvarkyti informaciją ir detales, kurios bus reikalingos jūsų projektui. Kadangi jau yra daug straipsnių, kaip parašyti dotacijų paraiškas, šiame straipsnyje daugiausia bus nagrinėjamos pagrindinės temos, kurios kartojasi daugumos viešųjų ir privačių finansuotojų paraiškose.

Skaitymas lenkia rašymą

Svarbu rasti tinkamus žodžius, kaip veiksmingai perteikti savo dotacijos poreikius, tačiau geriausia žinutė nepasieks, kai atsijungsite nuo finansuotojo poreikių. Kuo daugiau pasiūlymų dėl dotacijų parašysite, tuo daugiau pastebėsite didelių skirtumų tarp paraiškos formų ir klausimų. Todėl svarbiausia dotacijų rašytojo veikla yra skirti laiko išsamiai skaityti kvietimą teikti paraiškas ir pasiūlymo šabloną. Galite sutaupyti daug nereikalingo darbo, jei šiame etape pastebėsite, kad jūsų organizacija arba projektas neatitinka tinkamumo kriterijų. Nors geras lėšų rinkimo planas turėtų sumažinti šią riziką, niekada nepakenks dar kartą patikrinti.

Daugumoje dotacijų rasite tam tikrus esminius dalykus ir bendrus reikalavimus, o kaip įvykdyti šiuos reikalavimus, aptarsime šiame straipsnyje. Vis dėlto taip pat pastebėsite skirtumų, kaip finansuotojai nori pateikti šią informaciją. Pavyzdžiui, vyriausybės finansuotojai reikalauja suformuluoti pagrindinį tikslą, susietą su keliais mažesniais konkrečiais tikslais. Tai skiriasi nuo privačių finansuotojų, kuriems dažnai reikia vieno projekto tikslo.

Santrauka

Nors trumpąja mintimi tiesiogine to žodžio prasme, santrauka turėtų būti laikoma viena iš svarbiausių skirsnių, kuomet yra rašomi ES projektai. Gera santrauka siūlo trumpą ir tikslią siūlomo turinio santrauką. Pirmas dalykas, kurį recenzentas perskaitys, santrauka turėtų patraukti dėmesį, įtraukdama atitinkamą informaciją, skatinančią skaitytoją rimtai apsvarstyti jūsų pasiūlymą. Norėdami pradėti rengti santrauką, būtinai įtraukite šią informaciją:

  • Problemos pareiškimas: kokia yra problema ir koks yra jūsų pagrindinis sprendimas?
  • Informacija pareiškėjui: kokia yra jūsų pagrindinė veikla.
  • Konsorciumo atveju paaiškinkite, iš kokių subjektų partnerystė susideda?
  • Rezultatai: ko pasieks projektas?
  • Tvarūs tikslai: kokie yra projekto tikslai ir kaip jis tęsis pasibaigus finansavimo laikotarpiui?
  • Finansinė santrauka: kokios numatomos projekto išlaidos ir kiek tikitės iš finansuotojo?

Jūsų požiūris į problemą

Dotacijų teikėjai turi savo tikslus, kuriuos bando pasiekti finansuodami. Šiame etape jūs žinote jų tikslus ir turėtumėte būti pasirengę perteikti savo požiūrį šiuo klausimu. Yra veiksmingas trijų etapų metodas, kuris gali padėti jums atlikti procesą.