Kalėdinių sveikinimų išlaidos – saviškiams į kišenę, biudžetui – į skolą

vaisesPraėjo metų sandūros šventės, ir galima paskaičiuoti, kiek pinigų Savivaldybės vadovai skyrė šventiniams sveikinimams.

Pasirodo, šiemet jie kainavo dar daugiau nei pernai.

2015 metų kalėdiniams atvirukams, padėkos vakaronei, 2016 metų kalendoriams savivaldybės vadovybė išleido 4583,67 Eur, o 2014 metų pabaigos šventinės Savivaldybės išlaidos buvo 4344 Eur.

Dar blogiau, kad dalis 2015 metų švenčių išlaidų užkrautos šių metų Savivaldybės biudžetui.

Vėl atvirukai – į kiekvienus namus

„Ačiū – esame pasveikinti už pačių mūsų pinigus“, – taip praėjusiais metais vadinosi straipsnis, kuriame „Šilutės naujienos“ pateikė informaciją apie savivaldybės vadovo Vytauto Laurinaičio pasitaškymą savivaldybės biudžeto pinigais 2014 metų Kalėdų ir Naujųjų metų proga. Tuomet Savivaldybė užsakė 10 tūkstančių šventinių atvirukų su mero fotografija, kurie buvo išnešioti į kiekvienus namus, dar pagaminta ir išdalinta 500 aksomu pagražintų atvirukų bei 500 sieninių kalendorių, atitekusių išskirtiniams Savivaldybės svečiams ir partneriams.

Toks mero meilės priepuolis tuomet atsiėjo 15 tūkst. litų (4344 Eur). Savivaldybės politikai tokį mero išlaidavimą siejo su savivaldos ir mero rinkimais.

Bet noras išlaidauti išliko ir po rinkimų, nors, atrodo, mūsų iškiliausiems politikams jie nebeturėtų rūpėti – meras ir gerai sucementuota jo valdančioji koalicija mažiausiai ketverius metus bus valdžioje.

Šiemet, iškart po Naujųjų metų, „Šilutės naujienų“ redakcija vėl gavo pranešimų, kad valdžia taško savivaldybės biudžeto pinigus atvirukams. Bent keli žmonės piktinosi, kad jie gavo net po kelis atvirukus su mero V.Laurinaičio ir Seimo pirmininko pavaduotojo Kęsto Komskio bendru sveikinimu ir pieštais jų portretais. „Kam tiek išlaidauti?“, – piktinosi žmonės.

Redakcija išsiaiškino, kad šį kartą meras ir jo atstovaujamos partijos Tvarka ir teisingumas vienas iš lyderių K.Komskis sveikinimo atvirukus pasigamino ir išplatino ne už Savivaldybės biudžeto lėšas. Tikėtina, kad atvirukai pagaminti ir išnešioti Seimo pirmininko pavaduotojo K.Komskio iniciatyva, o po butus ir trobas juos išnešiojo partijos Tvarka ir teisingumas nariai ir rėmėjai.

Belieka prisiminti, kad praėjusiais metais meras V.Laurinaitis 10 tūkst. atviručių buvo pasigaminęs už 3025,0 litų (876,1 Eur). Sąskaita tuomet apmokėta iš mero reprezentacinėms išlaidoms skirtų lėšų.

Šiemet Savivaldybės vadovai šventinėms dalyboms įsigijo 600 sieninių kalendorių ir 300 atvirukų, kurių bendra kaina – 3481,17 Eur. Už atvirukų išdalijimą niekam nebuvo sumokėta.

Savivaldybės meras ir direktorius vaišino į skolą

Rajono ūkininkų pagerbimo vakaronės, kuri 2015 metų pabaigoje buvo surengta Žemaičių Naumiestyje esančioje valgykloje, kurioje šeimininkauja UAB „Valna“, išlaidas apmokėjo K.Komskis. Apie tai jis paskelbė vakaronės metu, kad vėliau nebūtų jokių interpretacijų ir priekaištų.

Atvirukai ir padėkos vakaras ūkininkams rajono valdžiai nieko nekainavo, bet šįkart teks pačiai sumokėti už padėkos vakarą verslo įmonių bei savivaldybės įstaigų vadovams (2014 metais tokio vakaro išlaidas padengė rėmėjas – „Šilutės Info-Tec“).

Padėkos vakaras su vaišėmis verslo įmonių bei savivaldybės įstaigų vadovams buvo surengtas H.Šojaus konferencijų centre. Savivaldybės administracijos direktoriaus S.Šepučio rašte „Šilutės naujienoms“ rašoma, kad „Šilutės savivaldybė sumokėjo 302,5 Eur H.Šojaus konferencijų centrui už patalpų nuomą. 800 eurų sąskaita už maitinimo paslaugas UAB „Valna“ bus apmokėta patvirtinus 2016 m. biudžetą“.

Paskutinis S.Šepučio rašto sakinys sukėlė abejonių: vargu ar savivaldybės administracijos direktoriui yra suteikta teisė dalinti kitų metų biudžeto lėšas tol, kol 2016 metų pajamų ir išlaidų biudžeto nepatvirtino savivaldybės Taryba?

Įdomu ir tai, kad nepaprasta sėkmė pradėjo lydėti vieną iš bene 160 rajono viešojo maitinimo įmonių – UAB „Valna“. Jai jau antrus metus tenka laimė aptarnauti valdžios renginių svečius. Sėkmės priežastis ryškėja pasitikrinus duomenis informacinėje sistemoje. Minėtos įmonės direktorė yra Valerija Laurinaitienė. Ach, kaip netikėta – juk tai rajono mero V.Laurinaičio brolio žmona!

V.Laurinaitis „Šilutės naujienoms“ aiškino neįžvelgiantis jokio pažeidimo, jog skola už padėkos vakaronės vaišes atidėta apmokėti tuomet, kai bus papildytas mero rezervo fondas kitų metų lėšomis.

O dėl priekaišto, kad įsigali nauja „tradicija“ vaišių rengimą patikėti mero giminaičių valdomai įmonei „Valna“, V.Laurinaitis sakė negalintis nieko paaiškinti. Jo teigimu, maitinimo įmonės paieškoje jis nedalyvavęs, tuo esą rūpinosi Savivaldybės administracija…