Kancerogeninių medžiagų koncentracija klijuose leistiną normą viršijo net 557 kartus

dviratisValstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba už Produktų saugos įstatymo pažeidimą skyrė 2750 litų baudą UAB „Diurablis – prekyba“.

Atlikus laboratorinius tyrimus nustatyta, kad įmonės platintame dviračio remonto rinkinyje „Bicycle repair kit“ esančių klijų „Red Sun“ sudėtyje tolueno (3 kategorijos kancerogeninės medžiagos) koncentracija leistiną normą viršijo net 557 kartus.

Protokole nurodyta, kad gavus pranešimą, jog viename Vilniaus prekybos centre vykdoma prekyba draudžiamais preparatais, Inspekcijos specialistai jame atliko patikrinimą ir atrinko bandymams Kinijoje pagamintą dviračio remonto rinkinį „Bicycle repair kit“, kurio sudėtyje buvo klijų tūbelė „Red Sun“, dvi oro ventilio atsarginės sandarinimo gumos, klijuojamo paviršiaus plokštelė ir keturi remontinės medžiagos komplektai.
Nustatyta, kad rinkinys „Bicycle repair kit“ nepaženklintas valstybine kalba, nepateikti naudojimo ypatumai, klijuose bandymų metu nustatytas kancerogeninės medžiagos kiekis viršija leistiną normą. Tuo produkto platintojas UAB „Diurablis – prekyba“ pažeidė Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką bei Produktų saugos įstatymo 9 straipsnio 1 dalį, nustatančią, kad platintojas privalo teikti į rinką tik saugius gaminius.
 
Valstybinė ne maisto produktų inspekcija priėmė sprendimą nedelsiant uždrausti produktų – dviračių remonto rinkinių „Bicycle repair kit“ pateikimą į rinką, įpareigoti pašalinti šį pavojingą produktą iš rinkos, įspėti vartotojus apie susijusią su pavojingu produktu riziką, susigrąžinti pavojingus gaminius iš vartotojų. ir juos saugiai sunaikinti.
Informaciją apie pavojingą produktą Inspekcija perdavė į Europos Bendrijos skubaus apsikeitimo informacija apie pavojingus gaminius sistemą (RAPEX).
UAB „Diurablis – prekyba“ informavo, kad iš parduotų 2372 dviračių remonto rinkinių vartotojai į parduotuves grąžino tik 603 rinkinius.
Likusius 920 vienetų bendrovė grąžino platintojui Lenkijoje, iš kurio buvo įsigijusi šį produktą.