Katalikų parapija kuria parapijos namus ir svajoja apie senelių globą

kataliku parapina sanatorijaNaujam gyvenimui jau baigia atgimti Šilutėje, šalia Katalikų Švento Kryžiaus bažnyčios, stovintis pastatas – čia baigiami įrengti parapijos namai.

O parapijos klebonas dekanas Stasys Toleikis jau judina kitą reikalą – Telšių vyskupijai grąžintuose buvusiuose vaikų tuberkuliozės sanatorijos „Eglutė“ pastatuose jis sumanė įrengti senelių prieglaudą. Kreipęsis į Savivaldybę, sulaukė pritarimo, tad jei viskas klostysis palankiai, per kelerius metus dabartinės griuvenos bus atnaujintos, ir Šilutė turės dar vieną gražiai sutvarkytą kampelį.

Parapijai labai trūko patalpų

Prie bažnyčios esantis pastatas, kuriame jau nuo praėjusių metų vasario triūsia statybininkai, rengiantys parapijos namus, buvo statytas praėjusio amžiaus septintojo dešimtmečio pradžioje. Kadaise vaikų tuberkuliozės sanatorijos „Eglutė“ dokumentuose jis buvo įrašytas kaip skalbykla, o iš tikrųjų ten veikė mokyklėlė. Daugelis šilutiškių dar atsimena, jog čia vykdavo pamokos ilgus mėnesius sanatorijoje besigydantiems vaikams.

Klebonas S.Toleikis sako, kad Šilutės katalikų parapijai labai trūksta patalpų: jų reikia rengiant pamokėles jaunavedžiams, dirbant su vaikais, choristų repeticijoms ir dar daug kam.
„Mano svajonė buvo, kad parapija turėtų tokius savo namus“, – sako klebonas. O vieta šalia bažnyčios, jo nuomone, ypač tinkama, juo labiau kad šalia dar yra ir nuostabus parkas – vieta, tinkama ir maldai, ir poilsiui.

Visų, kas parapijos namų įrengimą remia darbu, pinigais ir statybinėmis medžiagomis, klebonas sako nesugebėtų ir suskaičiuoti, tokių žmonių ir įmonių daugybė. Ir nors darbų dar liko daug, S.Toleikis tiki, kad šiemet šie namai jau atvers savo duris.

Parapijiečiai nori ir socialinės veiklos

Prieš pat Kalėdas klebonas kreipėsi į Savivaldybės vadovus su dar viena iniciatyva. Jis ir parapijos nariai norėtų seniai griūvančiuose sanatorijos „Eglutė“ pastatuose, kurie dabar priklauso Telšių vyskupijai, įkurti parapijos senelių globos namus. Savivaldybės paramos reikėtų gauti reikalingų finansinių išteklių.

Klebono S.Toleikio nuomone, socialinė veikla yra būtina šalia bažnyčios, be to, ir tokių namų poreikis Šilutėje yra nemažas. Jau kataliku parapijos nauji namainekalbant apie tai, kad jei nebus imtasi skubių priemonių išsaugoti buvusios sanatorijos „Eglutė“ pastatą, jis artimiausiu metu tiesiog nugrius. Mat pastatas ne tik labai senas, statytas dar 1905-aisiais, bet pastarąjį dešimtmetį dar ir smarkiai niokojamas benamių, chuliganų ir gaisrų.

Dar viena priežastis parapijai imtis tokios socialinės veiklos yra ta, kad šis namas anuomet ir buvo statytas kaip parapijos našlaičių globos namai. „Mūsų parapija nori tęsti tą globos veiklą“, – sakė S.Toleikis.

Pasak klebono, šiuose globos namuose būtų teikiama ir ilgalaikė, ir trumpalaikė globa senyvo amžiaus žmonėms bei negalią turintiems suaugusiesiems. Bet tam reikėtų sudaryti žmogaus orumo nežeminančias sąlygas, taip pat užtikrinti kokybiškų socialinių ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, savarankiškumo ugdymą ir palaikymą. Parapija nori užtikrinti ir tų globotinių teisių ir interesų atstovavimą bei gynimą, didinti socialinių paslaugų prieinamumą Šilutės miesto ir rajono bei kitų rajonų gyventojams.

Savivaldybė – „už“

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Raimundas Ambrozaitis sakė, jog Savivaldybės vadovai pritaria ir palaikys tokią iniciatyvą bei prisidės prie jos įgyvendinimo kaip partneriai, nes parapija viena nėra pajėgi įgyvendinti tokio projekto.

„Mūsų rajone yra didelis senelių globos namų poreikis, šiuo metu eilės į senelių namus nuolat laukia apie 15 žmonių ir jų nėra kur apgyvendinti. Atidarius tokią parapijinę globos įstaigą galbūt nebereikėtų plėsti esamų ar statyti naujų senelių globos namų“, – svarstė R.Ambrozaitis.

Jo nuomone, palanku ir tai, kad čia pat esantis klebonas senoliams nuolat galėtų teikti ir dvasinį pastiprinimą.  
Jau svarstoma, koks galėtų būti tokių senelių globos namų statusas.