Keičiasi socialinių paslaugų teikimo tvarka, auga kainos

sos paslaugosPaskutiniajame praėjusių metų Šilutės rajono Tarybos posėdyje svarstyta nauja – nuo šių metų pradžios – įsigaliojusi socialinių paslaugų teikimo tvarka bei šių paslaugų kainos.

Tokių paslaugų finansinius paskaičiavimus politikams pateikė Savivaldybės biudžetinių įstaigų – Šilutės senelių globos namų, Šilutės socialinių paslaugų centro ir Saugų vaikų globos namų vadovai, juos apsvarstė Socialinės paramos skyrius, o galiausiai patvirtino politikai.

Mokamas socialines paslaugas gaunantys gyventojai neapsidžiaugs, mat dauguma paslaugų šiek tiek brangsta.

Senelių ir vaikų poreikiai – skirtingi

„Kad kyla kainos – nieko nauja. Taip kasmet yra visose Lietuvos gyvenimo sferose. Tad keičiantis maitinimo, gydymo, aprangos ir kitoms kainoms socialinė sritis negali būti išimtis“, – sako Šilutės r. savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėjas Alvidas Šimelionis.

Kasmet mokamų paslaugų kainos skaičiuojamos atsižvelgiant į bendrųjų, socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugų organizavimo išlaidas, socialinių paslaugų teikimo rajone ypatumus ir šių išlaidų efektyvų panaudojimą.

Pavyzdžiui, Šilutės senelių globos namų administracija paskaičiavo, kad per metus smarkiai išaugo šios įstaigos išlaidos vaistams ir slaugos priemonėms. Taip yra todėl, kad čia gyvena vis daugiau sunkią negalią turinčių žmonių, kuriems reikalinga intensyvi slauga, reikia vis daugiau brangiai kainuojančių asmens higienos priemonių. Štai 2015 metais čia per mėnesį vienam žmogui medikamentams buvo išleidžiama 2,10 Eur, o šiemet jau reikės 3,12 Eur.
Senelių maitinimo išlaidos čia beveik nekinta.

Kitaip yra Saugų vaikų globos namuose, kur brangsta kaip tik maitinimas. Pernai pagal normatyvus vienam vaikui dienai čia skirta 3,80 Eur, o šiemet jau reikės 4,10 Eur.

Skirtinga padėtis šiose dviejose įstaigose yra ir su išlaidomis patalynei ir aprangai: Senelių globos namuose metams tam skiriama 23,20 Eur, o Saugų vaikų globos namuose – 180 Eur.

Išlaidos maistui ryškiai padidėjo Socialinių paslaugų centrui priklausančioje Dienos socialinės globos įstaigoje, kur ugdomi neįgalūs jaunuoliai. Jiems pernai vienos dienos priešpiečiams ir pietums buvo skiriama 2,50 Eur, o šiemet teks 3,50 Eur.

Kitose įstaigose išlaidos maistui kinta nežymiai.

Sunki negalia kainuoja brangiai

Žinoma, auga ir bendrosios našlaičių ir senelių išlaikymo išlaidos. Štai 2015 m. vaiko išlaikymas Saugų vaikų globos namuose atsiėjo 667 Eur, o šiemet prireiks 770 Eur. Taip nutiko todėl, kad vaikų globos įstaigoje mažėjo, o darbuotojų daugėjo – papildomai buvo įsteigti 3 etatai. Įstaigos administracija juos įsteigti buvo priversta, mat tokie buvo licencijavimo reikalavimai.

Šilutės senelių globos namuose vieno gyventojo išlaikymas mėnesį iki šiol kainavo 558 Eur, o 2016 metais patvirtinta 654 Eur kaina. Sunkią negalią turinčių gyventojų išlaikymas brangsta nuo 684 Eur iki 714 Eur.
Į Senelių globos namų biudžetą 80 proc. savo pensijos sumoka patys gyventojai, o turintieji sunkią negalią dar gauna ir valstybės dotacijas.

Nakvynės poreikis išaugo

Socialinių paslaugų centro teikiama pagalbos į namus paslauga iki šiol vienam žmogui per mėnesį atsiėjo 73 Eur, šiemet kainuos 80 Eur, t.y., 2 Eur per valandą.

Tame pačiame centre teikiama ir nakvynės namų, krizių centro ir laikino apgyvendinimo motinoms ir vaikams paslaugos, kurių kaina taip pat išaugo: iki šiol buvo 126 Eur per mėnesį, o dabar bus 131 Eur. Tačiau ir iš čia apnakvindinamų žmonių nereikalaujama mokėti visą kainą: pajamų turintys žmonės moka tik dalį nakvynės paslaugos kainos, o laikinasis apnakvindinimas 3 paras yra nemokamas.

Prieš Naujuosius metus nakvynės paslaugų poreikis ypač išaugo, nes lauke spustelėjus šalčiams namų neturintys žmonės nebeturi kur daugiau prisiglausti. Prieš šventes čia jau gyveno daugiau nei 20 žmonių.

Nuo 30 iki 39 Eur per mėnesį pragyvenimas brango ir Juknaičių savarankiško gyvenimo namuose, be to, šių namų gyventojai patys turi susimokėti komunalinius mokesčius.

Smarkiai kainos šoktelėjo ir dienos socialinės globos žmonėms su negalia institucijoje „Šilutės viltis“. Lankantiems šią įstaigą paslaugos iki šiol kainavo 384 Eur per mėnesį, o dabar kainuos 420 Eur. Bet ir „Vilties“ nariai tik dalį kainos susimoka patys, likutį kompensuoja Savivaldybė.

Keitėsi ir pavėžėjimo tvarka

Šių metų naujovė yra ta, kad pritarta pasiūlymui, jog asmuo, be pateisinamos priežasties nesinaudojantis socialinėmis paslaugomis, bet pageidaujantis, kad jų teikimas jam nebūtų nutrauktas, privalės mokėti 10 proc. jam nustatyto jų mokėjimo dydžio. Pasak A.Šimelionio, taip nutarta todėl, kad net jei žmogus laikinai paslauga nesinaudoja, tam darbui priimtą darbuotoją Savivaldybė turi išlaikyti.

Pakeitimų yra ir transporto paslaugos teikimo bei apmokėjimo už ją tvarkoje, tiksliau – ši tvarka šiek tiek sugriežtinta, o kaina kiek padidėjo.

Į transporto paslaugos kainą įskaičiuotos visos eksploatacinės automobilių išlaidos, todėl ji didėjo nuo 0,14 ct/km pernai iki 0,18 ct/km šiemet. 

Naudojimosi transporto paslauga tvarkoje dabar aiškiai apibrėžta, jog lengvatine Savivaldybės transporto paslauga asmuo ar jo šeima gali naudotis tik kartą per mėnesį.

Jei kiekvienam šeimos nariui per mėnesį tenka iki 2 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžių (tai dabar sudaro 204 Eur), mokėti už tokią paslaugą nereikia. Jei kiekvienam šeimos nariui pajamų tenka daugiau, jau teks šiek tiek primokėti.

Tiesa, atsižvelgiant į situaciją, taikomos ir išimtys. Jų gali tikėtis tie, kam, pavyzdžiui, teko Savivaldybės transportu nuvykti į gydymo įstaigą, bet parvažiuoti reikėjo tik kitą dieną. Išimtys taikomos ir tiems žmonėms, kurių ligos yra įrašytos į Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą sunkių ligų sąrašą.

Šiek tiek didėjo kelionių kainos klientams, kurie neturi neįgalumo. Į šią grupę įskaičiuojami ir visų socialinės srities nevyriausybinių organizacijų nariai, kurie iki šiol už šią paslaugą mokėjo mažiau.