Keičiasi tvarka daugiabučių kiemuose – nuo šiol automobilius skaičiuosime kitaip

Įsigaliojus Aplinkos ministerijos patikslintam statybos techniniam reglamentui „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ (STR 2.06.04:2014), pasikeitė privalomas minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius šalia vieno ir dviejų butų gyvenamųjų namų.

M. Garucko nuotr.

Šalia pastato, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 140 kv. m, automobiliams statyti turi būti skirtos dvi vietos. Dar papildomą vietą reikia skirti už kiekvieną 140 kv. m viršijantį didesnį iki 50 kv. m naudingąjį plotą. Tad jeigu pastato naudingasis plotas yra iki 190 kv. m, šalia jo turi būti trys vietos automobiliams, iki 240 kv. m – keturios ir t. t.

Pasikeitė ir privalomas minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius šalia įvairioms socialinėms grupėms skirtų gyvenamosios paskirties pastatų. Nuo šiol šalia jų ne mažiau kaip 0,4 vietos turi būti skirta vienam butui ar kambariui, o šalia bendrabučio tipo gyvenamosios paskirties pastatų – ne mažiau kaip 0,8 vietos vienam butui ar kambariui.

Be to, pakoreguoti atstumai nuo uždarųjų antžeminių ir atvirųjų automobilių saugyklų bei garažų iki šiame STR nurodytų pastatų, kurių sąrašas irgi patikslintas. Jis papildytas prekybos paskirties pastatais – specializuotos vienos prekių grupės parduotuvėmis.

Pakeistasis STR sudaro galimybę gretimų sklypų savininkams susitarti sumažinti privalomą atstumą – jie turi pasirašyti tokį susitarimą ir jį notariškai patvirtinti.

Pažymėtina, kad nustatyti atstumai nuo automobilių laikymo vietos iki pastato gali būti mažinami iki 5 m, jeigu projektuojama tam statiniui ar statinių grupei priklausanti automobilių saugykla.

Lietuvos architektų rūmų pirmininkas Lukas Rekevičius socialiniame tinkle komentuodamas šiuos pasikeitimus pabrėžė, jog po jų visiems projektuojantiems bus lengviau, o ir apskritai dabar sunormuota daug protingiau. Ankstesni atstumai nuo automobilių stovėjimo vietų buvo didžiuliai ir visiškai nekoreliavo su faktu, kad žymiai arčiau esančios ir žymiai daugiau taršos skleidžiančios gatvės buvo ir yra normuojamos žymiai mažesniais atstumais nuo pastatų langų nei automobilių stovėjimo vietos.

Nebeliko normuojamų atstumų stovėjimo vietoms iki 5 vietų apskritai, o sąrašas pastatų, iki kurių privalu laikyti atstumą nuo stovinčių automobilių irgi patikslintas ir susiaurintas – dabar reikės vertint atstumus nuo gyvenamųjų, mokslo ir ligoninių pastatų.