Kėsinamasi didinti šiukšlių tvarkymo kainą

atlieku rusiavimas konteineriaiSavivaldybės administracijos skola atliekų tvarkytojams perkopė 1,5 mln.litų. Rajono gyventojai ir įmonės už atliekų surinkimą ir tvarkymą Savivaldybei skolingi tik apie 554 tūkst. Lt.

Tokius duomenis rajono politikams pateikė Savivaldybės Biudžeto ir finansų skyriaus vyriausiasis specialistas Artūras Losius, administruojantis atliekų tvarkymo vietinę rinkliavą. Savivaldybės administracija, apsiėmusi iš įmonių ir gyventojų rinkti šį mokestį, per 2,5 metų patyrė 1 mln. litų nuostolį.

Atliekų – daugiau nei planuota

Jau po pirmų veiklos metų, kai buvo suskaičiuoti atliekų tvarkymo rezultatai, paaiškėjo, kad nuostolis – daugiau nei pusė milijono litų. Tai reiškia, kad įmonės ir gyventojai, Savivaldybei sumokėję politikų patvirtinto dydžio rinkliavos mokesčius, nepadengė realių atliekų tvarkymo sąnaudų: UAB „Ecoservice“, renkanti atliekas mūsų rajone, ir Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras Savivaldybei pateikė 0,5 milijono litų didesnes sąskaitas už atliekų gabenimą į sąvartyną, nei Savivaldybė surinko pinigų iš atliekų turėtojų.

Tuomet rajono vadovai ir politikai guodėsi, kad atliekų kiekiai ateityje mažės ir jų paskaičiuotas rinkliavos dydis atpirks „Ecoservice“ ir atliekų tvarkymo centro pateikiamas sąskaitas. Tačiau lauktas stebuklas neįvyko.

Pasak A.Losiaus, dabar vietinės rinkliavos mokėjimų pranešimų rajono gyventojams ir įmonėms išrašyta už daugiau nei 2,5 mln. litų. Norint padengti esamą įsiskolinimą, reikėtų šią sumą padidinti iki 3 mln. Lt. Dabar atliekų kiekiai jau stabilizavosi, tačiau požymių, kad jie mažėtų, nėra.

Kodėl tokio finansinio nuostolio neturi kitos savivaldybės? A.Losius pateikė prielaidas, kad gali būti, jog mūsų rajono politikai nustatė pernelyg mažą atliekų tvarkymo kainą. Nuostolius Savivaldybei neša ir suteiktos mokestinės lengvatos. Per 2011 m. jomis pasinaudojo 2016 gyventojų, todėl per 2 metus Savivaldybė negavo daugiau kaip 220 tūkst. litų pajamų.

Šiuo metu vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą Šilutės rajono gyventojams yra mažiausia visame Klaipėdos regione. Ji skaičiuojama pagal gyvenamojo būsto plotą ir siekia 16 ct/kv.m, didžiausias apmokestinamas plotas – 100 kv. metrų.

Klaipėdos rajone šis įkainis žymiai didesnis – 28 ct/kv.m.

Savivaldybės administracijos direktorė Ida Vasiljevienė ir A.Losius yra paskaičiavę rinkliavos kainą, kuri Savivaldybei būtų nenuostolinga dabartinėmis sąlygomis – 22-23 ct/kv.m.

Tačiau administracija tokio sprendimo projekto neskuba teikti rajono Tarybai tik todėl, kad jau paskelbtas naujas atliekų surinkimo operatoriaus konkursas, ir dar nežinoma, kokiomis sąlygomis jis siūlys atlikti darbus.

Bus pokyčių

Ekonomikos ir finansų komiteto narys Alfonsas Vanagas įsitikinęs, kad Savivaldybės administracija nesugeba suinteresuoti žmones rūšiuoti atliekas. A.Vanago nuomone, vertėtų organizuoti iš gyventojų surinktų atliekų perrinkimą, atskiriant antrines žaliavas. Politikui gaila, kad didžiausi turtai (turima mintyje antrinės žaliavos) išvežami į Klaipėdos rajoną, kai kitose šalyse nerūšiuotų atliekų į sąvartynus vežama tik pora procentų nuo viso kiekio.

A.Losius pritarė, kad reikia švietimo pratinant žmonės daugiau rūšiuoti atliekas. Rajono Tarybos sprendimas suteikti 15 proc. rinkliavos lengvatą tiems asmenims, kurie įsipareigoja rūšiuoti atliekas, turėjo menką poveikį – tokį norą pareiškė tik 23 gyventojai (pasirašė tokias deklaracijas).

Politikams pranešta, kad netrukus rajonas gaus 2000 konteinerių biodegraduojamosioms atliekoms kaupti. Tikimasi, kad tuomet šiek tiek sumažės surenkamų nerūšiuotų atliekų kiekiai.

Į klausimą, ar Savivaldybė neketina atliekų tvarkymo organizatoriaus funkcijas perduoti privačiai įmonei, buvo atsakyta, kad šią problemą ketina spręsti aukščiausioji valdžia. Prezidentės D.Grybauskaitės iniciatyva, visoje Lietuvoje ketinama nustatyti vienodas atliekų tvarkymo organizavimo taisykles. Žmonės tuomet galės pasirinkti pagal kokį kriterijų mokėti už atliekų tvarkymą – pagal gyvenamąjį plotą, gyvenančių žmonių skaičių ar pagal faktinį surinktų  atliekų kiekį.