Ketvirtadaliu padidintas gyvenamųjų namų teritorijų žemės mokestis

 

ZEMES KURLIANSKISDidžiulę žemės mokesčio didinimo intrigą patyrė Šilutės savivaldybės tarybos politikai, susirinkę svarstyti antrajam posėdžiui skirtus sprendimo projektus. Vienas šių sprendimų sukėlė tikrą sambrūzdį. Jau nebe pirmą kadenciją rajono taryboje esantys politikai sprendimo projekte „Dėl 2020 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo“ pastebėjo dviejų žemės mokesčio tarifų pakeitimus. Savivaldybės admnistracijos pasiūlyti nauji tarifai iš esmės gerokai nustebintų vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir daugiabučių gyvenamųjų pastatų bei bendrabučių šeimininkus, nes jiems, pagal administracijos pateiktą siūlymą žemės mokesčio tarifai nuo šiol būtų dvigubai didesni, nei lig šiol. Jie vietoje buvusio tarifo – 0,4 proc. sprendimo projekte buvo pakeisti į 0,8 proc.

Sprendimo autorius politikų neįtikino

Sprendimo projektą „Dėl 2020 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo“ savivaldybės politikams pristatė Viešųjų paslaugų skyriaus vyriausiasis specialistas Artūras Losius. Jis, žinoma, nepaminėjo, kuris iš vadovų nurodė didinti gyvenamosios paskirties pastatų teritorijų žemės tarifus. Jis tik aiškino, kad nurodyti žemės mokesčio tarifai yra didinami siekiant juos priartinti prie kaimyninių savivaldybių tarifų. A. Losius pavardijo kelias savivaldybes, kuriose tie tarifai jau anksčiau siekė ir 0,8, ir 0,9 proc.

Be to buvo kalbama, jog padidinus tarifus bendra surenkamo Žemės mokesčio suma padidės tik apie 80 tūkst. Eur. Pasak A. Losiaus, sprendimas dėl žemės mokesčio tarifų turi būti priimtas iki birželio mėnesio 1 d., nes kitu atveju LR Vyriausybė nustatys mažiausios reikšmės tarifus visoms žemės naudojimo paskirtims.

Savivaldybės politikai komitetuose skirtingai priėmė tokį administracijos pasiūlymą. Vieni kalbėjo, kad nieko nuostabaus, jog mokesčiai didinami. Pasak jų, Savivaldybė vykdo daug projektų, kuriais siekiama gerinti miesto ir seniūnijų gyvenviečių viešąsias teritorijas, tad nieko tokio, jei šiek tiek daugiau lėšų į savivaldybės biudžetą sumokės ir gyventojai.

Kitus politikus piktino faktas, jog sprendimas dėl žemės mokesčio tarifų pateiktas iškart po savivaldos rinkimų. Juk Taryboje dabar bemaž pusė politikų pradeda naują kadenciją, tad jiems nėra žinoma situacija dėl žemės mokesčio. Kita vertus, tie naujokai dabar visuomenės akyse tarsi tampa lupikautojais, nes tik jiems atėjus jau didinami mokesčiai.

Bene visiems politikams kilo abejonių, kodėl dėl žemės mokesčio tarifų nebuvo jokių diskusijų anksčiau. O aiškintojams, jog Šilutės krašto žemės mokesčio tarifai gyventojams tik priartinami prie kitų savivaldybių tarifų, naujieji politikai atkirto, jog mažesni tarifai Šilutėje tik gerina įvaizdį. Juk žmogus, besirenkantis savo gyvenimui naują vietą, mieliau rinksis savivaldybę su mažesniais mokesčiais.

Po tokių diskusijų Ekonomikos komitete politikai sutarė eiti į kompromisą ir tarifą padidinti tik iki 0,6 proc. Socialinių reikalų komitete buvo pasiūlyta žemės mokesčio tarifą gyvenamos paskirties pastatų teritorijoms didinti tik iki 0,5 proc.

Opozicija vis tiek nepritarė

Tarybos posėdyje meras Vytautas Laurinaitis, pristatydamas sprendimo projektus, iškart paminėjo, jog žemės mokesčio tarifams patvirtinti politikams yra pateiktas alternatyvus projektas. Jame nurodyta, jog ginčus tarp politikų sukėlę tarifai yra didinami minimaliai. Vietoje buvusio 0,4 proc. yra numatytas naujas 0,5 proc. tarifas. Kitaip tariant, vietoje planuoto žemės mokesčio padvigubinimo dabar mokestis didės tik ketvirtadaliu.

Tačiau ir toks mokesčio tarifo didinimas opozicijos politikų sutiktas nepalankiai. Opozicionierius, Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų atstovas Žygimantas Kurlianskas teigė, kad jis nepatenkintas tokia mokesčių kėlimo praktika: be jokios finansinės argumentacijos, be išanalizuoto mokesčio didinimo poreikio ir t.t. Jam nepakanka ir paaiškinimo, jog mokestis dabar bus panašus į kaimyninėse savivaldybėse patvirtintus mokesčius.

Jo priekaištams pritarė ir liberalsąjūdietis Algirdas Gečas. Abu šie politikai informavo, kad dėl žemės mokesčio tarifo padidinimo nebalsuos.

Suskaičiavus balsus paaiškėjo, kad už naujus žemės mokesčio tarifus balsavo po 11 Tarybos narių už ir prieš. Taigi nulėmė mero V. Laurinaičio dvigubas balsas. Tad krašto sodybų šeimininkai kitais metais už savo valdomą žemę jau mokės ketvirtadaliu daugiau.

Be didelių diskusijų komitetuose ir Taryboje buvo pritarta pasiūlymui nustatyti neapmokestinamų žemės sklypų dydžius fiziniams asmenims, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0 – 40 proc. darbingumo lygis, arba jie jau yra sulaukę pensinio amžiaus arba yra nepilnamečiai. Kaimo vietovėse tokių neapmokestinamų sklypų dydis dabar bus 0,20 ha (anksčiau buvo 1 ha), Šilutės mieste – 0,06 ha (toks ir buvo).