Kintiškius gąsdina galimos naftos paieškos, mokyklos ateitis

naftaGausus būrys savivaldos narių susirinko į Kintų biblioteką pareikšti ir išsakyti savo nuomonę visiems aktualiais klausimais.

Susitikime „Kintų seniūnijos naujienos“ dalyvavo ir į rūpimus klausimus susirinkusiesiems atsakė Kintų seniūnas Antanas Kližentis, Kintų bendruomenės pirmininkas Pranciškus Viršilas, seniūnaitė Dalia Barkauskienė, seniūnijos tarybos nariai Alfonsas Pekarskas, Andrius Varnas, Rita Tarvydienė, Jonas Gečas, tautodailininkas Vaclovas Kiselevičius ir kiti savivaldos nariai.

Naftininkai nesitraukia

Seniūnas A.Kližentis visus bendruomenės narius supažindino su aktualiausia problema – UAB „Minijos nafta“ neatsisako planų ieškoti naftos kintiškių pamėgtoje marių pakrantėje.

(Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nusprendė, kad Šilutės r. savivaldybės taryba privalo artimiausiame posėdyje iš naujo svarstyti poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą, kurioje išnagrinėta ir galimybė naftos paieškos gręžinius rengti prie Kintų. Rajono Taryba 2010 metais buvo atmetusi naftininkų pateiktą PAV programą, nes prioritetu pripažino ne naftos paieškas, o rekreacinės zonos išsaugojimą marių pakrantėje.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) teisėjų kolegija mano, kad Šilutės rajono tarybos sprendimas nepritarti minėtai PAV programai nepakankamai motyvuotas. Todėl teismas šį Tarybos sprendimą panaikino. –  Redakcijos pastaba).

Kintiškių susirinkime akcentuota, kad vietos bendruomenė niekada nepasisakė prieš naftos gavybą, bet ir nesutinka su savanaudiška ir agresyvia bendrovės verslo politika, kuri nukreipta prieš krašto rekreacinius išteklius, visuomenės norą gyventi švarioje ir saugioje aplinkoje.

Apie mokyklos ateitį, jėgainę, anteną

Savivaldos atstovams labai aktuali ir Kintų vidurinės mokyklos perspektyva – rajono Taryba nusprendė, kad nuo 2014 metų Kintuose liks tik pagrindinė mokykla. „Mokyklą reorganizavus į dešimtmetę mūsų vaikai taptų gatvės vaikais ir jie jau niekada nebesugrįžtų tęsti pradėtų mokslų“, – piktinosi kintiškiai.

A.Kližentis supažindino su Kintuose kuriamo daugiafunkcio centro, kuriame įsikurs ir Šilutės r. savivaldybės F.Bajoraičio viešosios bibliotekos filialas, rekonstrukcijos darbais. Seniūnas daug laiko ir energijos skiria, kad daugiafunkcis centras būtų gerai rekonstruotas ir įrengtas.

Iš Vilniaus atvykęs ir įsikūręs Pamaryje tautodailininkas V.Kiselevičius į susitikimą atėjo su paskaičiavimais, kiek kainuotų pasistatyti kintiškiams savą elektros jėgainę. Pasak Vaclovo, visai realu turėti elektros energijos gamybos alternatyvą.
Seniūnaitė D.Barkauskienė iškėlė klausimą, kodėl iki šiol Kintuose nėra gatvių pavadinimų. Tai ypač aktualu atvykusiam svečiui, kuris negali surasti reikiamo adresato.

Kintiškiams nerimą kelią ir ant vandens bokšto išdygusi antena. Savivaldos nariai žada pasidomėti, kas ją pastatė be kintiškių žinios.

Ventiškiai tradiciškai varys žiemą

Linksmiausia buvo kalbėti apie planuojamą šventę – Užgavėnes. Šią šventę, kaip ir pernai, noriai ėmėsi organizuoti aktyvi Ventės ir Šturmų bendruomenė, nes tai šventė, kuri ateina „iš apačios“, tiksliau – patys bendruomenės nariai nori švęsti, yra entuziastingi, buriasi krūvon, gaminasi kaukes, kviečia svečius.

Seniūnas sakė, kad norisi daug padaryti, kad Kintuose būtų saugu ir gražu gyventi, bet tai priklauso tik nuo mūsų visų.

A.Kližentis pasidžiaugė, kad turi būrį bendraminčių ir patarėjų, aktyvių seniūnijos tarybos narių, kad išvien dirbama su visomis seniūnijoje esančiomis įstaigomis, vystomi gražūs, geranoriški santykiai. Jis kvietė gyventojus nelikti abejingus, ateiti, siūlyti, išsakyti savo nuomonę, prisidėti savo idėjomis, darbais, pagalvoti, ar galime kritikuoti tai, prie ko patys neprisidėjome.