Kintų apylinkėje vos nežlugo rinkimai

kintai rinkimu aistrosIki savivaldybės Tarybos rinkimų likus kelioms dienoms, vos neišsibarstė visos Kintų apylinkės rinkimų komisija.

Toks įvykis per daugelį metų net visoje šalyje būtų buvęs pirmas ir, deja, vėl apie Pamarį paskleidęs gana skandalingą informaciją. Tačiau antradienį kintiškiams aistras pavyko nuraminti.

Sunkiai paaiškinami sprendimai

Kintų seniūnijos rinkimų apylinkės komisijoje yra septyni asmenys: pirmininkė Rima Krušienė, jai turi talkinti komisijos nariai Pranciškus Viršilas, Lina Taputienė, Jūratė Jakienė, Nerijus Jankauskas, Laureta Macikienė ir Ilona Papievienė.

Komisijos pareiga – organizuoti artėjančius rinkimus seniūnijos apylinkėje, rašyti bei išnešioti rinkėjams balsavimo korteles, lankytis pas namuose balsuojančius asmenis.

„Visi nepaaiškinami dalykai“, anot Kintų rinkimų apylinkės komisijos nario P.Viršilo, prasidėjo maždaug prieš 2 savaites – vasario 12 d. komisijos pirmininkė R.Krušienė parašė prašymą, jog atsisako savo pareigų. Šis prašymas buvo pristatytas Šilutės savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkui Arvydui Gorodeckui, o šis vienas, be komisijos tarybos narių žinios, priėmė sprendimą ir atleido R.Krušienę. Buvusi pirmininkė netrukus išvyko atostogauti į Angliją.

Tačiau tuo pačiu metu, vasario 12-ąją, į Kintų rinkimų apylinkės pirmininkės R.Krušienės sąskaitą įkrito su rinkimų organizavimu susijusios lėšos, skirtos komisijos narių darbui ir išlaidoms padengti. Savaime suprantama, komisijos nariai tų pinigų nematė ir visus su rinkimais susijusius darbus – rinkėjų kortelių išrašymą, išnešiojimą, organizavo be pirmininkės, pas rinkėjus važiavo už savas lėšas.

Nepasitenkinimo banga Kintuose dar labiau ėmė augti, kai sugrįžusi iš Anglijos buvusi pirmininkė, lyg niekur nieko užpildė prašymą ir vėl sugrįžo į senąsias savo pareigas. Paaiškėjo, kad Šilutės savivaldybės rinkimų komisijos pirmininko A.Gorodecko priimtas sprendimas dėl R. Krušienės atleidimo buvo užginčytas kitų savivaldybės rinkimų apygardos komisijos narių ir panaikintas.

Anot kintiškių, matant tokius dalykus, sunku paaiškinti, kaip veikia rinkimų organizavimo sistema savivaldybėje.
„Ar nebuvo viršyti apygardos komisijos įgaliojimai atleidžiant iš pareigų ir vėl priimant komisijos pirmininę? Šioje situacijoje mes įžvelgiame finansinės korupcijos apraiškas, – sakė Kintų rinkimų apylinkės komisijos narys P.Viršilas.

Ruošėsi pasitraukti iš rinkimų komisijos narių

Antradienį, vasario 24 d., Kintų vidurinės mokyklos – daugiafunkcio centro patalpose buvo sušauktas neeilinis apylinkės rinkimų komisijos susirinkimas. Jame dalyvavo ir trys atstovai iš Šilutės savivaldybės rinkimų apygardos: pirmininko pavaduotojas Stasys Mėlinauskas, narės Jūratė Bandzienė ir Vaida Pocė.

Kaip pavyko sužinoti, Kintų rinkimų apylinkės komisijos nariai kvietė į akistatą pirmininkę R.Krušienę ir atstovus iš Savivaldybės rinkimų apygardos komisijos bei jau ruošėsi patys padėti pareiškimus ir atsisakyti darbo rinkimų apylinkės komisijoje. Vadinasi, likus vos keturioms dienoms iki rinkimų, iškilo grėsmė pirmininkei R.Krušienei likti vienai dirbti apylinkės komisijoje.

Į susirinkimą atvykusi Kintų rinkimų apylinkės komisijos pirmininkė R.Krušienė jau buvo pasišovusi palikti salę, kai joje pamatė atstovę iš „Šilutės naujienų“. Ji pareikalavo be spaudos atstovų aiškinti situaciją, nors kiti susirinkusieji patvirtino, jog neturi jokių paslapčių ir šis susirinkimas turi būti viešas.

Vis dėlto, kad susirinkimas nežlugtų, korespondentė išėjo iš salės.

Po susirinkimo Kintų rinkimų apylinkės komisijos narys P.Viršilas „Šilutės naujienoms“ telefonu paaiškino, jog pirmininkė R.Krušienė atsiprašė visų komisijos narių už savo elgesį ir nesupratingumą bei paprašė, artėjant  rinkimams, nepalikti jos vienos. Viską, kas įvyko iki susirinkimo dienos, pirmininkė priima kaip skaudžią, bet pamokančią pamoką.

Taip pat susitikimo metu, dalyvaujant atstovams iš Savivaldybės rinkimų apygardos komisijos, buvo užpildyti finansiniai dokumentai bei taip išspręsti nesusipratimai dėl užmokesčio komisijos nariams.

Gesino gaisrą taikos derybomis

Paprašytas pakomentuoti kintiškių konfliktą, Šilutės savivaldybės rinkimų apygardos pirmininko pavaduotojas S.Mėlinauskas neslėpė, jog atstovai vyko malšinti įsiplieskusios nesantaikos bei ieškoti taikaus sprendimo būdo. „Didžiausi nesutarimai įvyko dėl algalapio. Tačiau, manau, tik dėl nesusikalbėjimo“, – sakė S.Mėlinauskas.

Pasak S.Mėlinausko, antradienį Kintų rinkimų apylinkės komisijos nariams pavyko išsiaiškinti nesutarimus su pirmininke, visi užpildė algalapius ir taikiai paspaudė vienas kitam rankas. Anot S.Mėlinausko, susiklosčiusi situacija Kintuose galėjo sužlugdyti rinkimus šioje apylinkėje. Tai būtų buvęs didelis skandalas, nuskambėjęs per visą Lietuvą.