Kintų Vydūno kultūros centras dalyvaus tarptautiniame kolektyviniame projekte

vyduno muziejus

Kintų Vydūno kultūros centras gavo pasiūlymą tapti partneriu ir dalyvauti Rusijos Federacijos Kaliningrado apskrities Černechovsko savivaldybės Imanuelio Kanto ir Katedros muziejaus kolektyviniame projekte. Šiame projekte dalyvaus ir Neringos savivaldybės Tomo Mano muziejus.

Šilutės savivaldybės taryba nuotoliniu būdu surengtame posėdyje balandžio 23 dieną pritarė kintiškių parengtam projektui „Genius loci – Regiono dvasia“, ir įsipareigojo skirti nemažiau kaip 10 proc. tokiam projektui įgyvendinti būtinų lėšų.
Kintų Vydūno kultūros centro direktorė Rita Tarvydienė “Šilutės naujienoms” pasakojo, kad kartu su partneriais galės teikti paraišką pagal 2014 – 2020 Lietuvos ir Rusijos tarpvalstybinio bendradarbiavimo programą, kad būtų gautas finansavimas kultūros skatinimo ir istorinio paveldo išsaugojimo projektui.

Šiuo projektu kintiškiai planuoja modernizuoti Vydūno muziejaus ekspozicijos ir kiemo erdves, gerinant paslaugų teikimą užsieniečiams: įdiegti audio gido paslaugą. Kiekvienas muziejaus lankytojas ir ypač užsėniečiai galės gauti ausines su audio įrašu apie muziejaus ekspozicijas. Audio įrašai bus keliolika kalbų.

Bus atnaujinta interneto svetainė su interaktyviomis paslaugomis. Taip pat bus užbaigtas įrengti muzikinis Vydūno suolelis, ant kurio prisėdę klientai galės pasiklausyti Vydūno kalbų bei jo mėgstamos muzikos įrašų. Bus sutvarkytas ir kiemo takų apšvietimas bei įrengtos rodyklės ir kita vizualinė reklaminė informacija.

Centro direktorė R. Tarvydienė sakė, kad paraiška projektui finansuoti jau pateikta. Ji tikisi kad iki šių metų pabaigos ar kitų metų pradžios bus pasirašyta ir įgyvendinimo sutartis. Taigi kitais metais ir visi suplanuoti darbai turėtų būti atlikti.

Projektui „Genius loci – Regiono dvasia“ įgyvendinti numatyta apie 90 000 Eur suma. Iš jų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos 80 000 Eur (90 proc.) ir 8 000 Eur Šilutės rajono savivaldybės biudžeto lėšos (10 proc.). Viso Kintų Vydūno kultūros centro (projekto partnerio) biudžeto lėšos sudaro 88 000 Eur.