Kintuose istorijos moko mokslų daktaras, arba šioje mokykloje mokosi ne tik mokiniai…

Kad būdami mokiniais mokomės – tai nieko neįprasto. O kad būdami suaugusiais vis dar mokomės – prieš kurį laiką gal ir buvo neįprasta, tačiau šiandien tai tampa savaime suprantamu dalyku.

Istorijos mokslų daktaras R. Bukavickas.

Kintų mokykloje darbuotojai nuolat mokosi bei kelia kvalifikaciją kursuose, mokymuose, seminaruose, konferencijose, studijose, stažuotėse. Plačiau apie tai Kintų mokyklos svetainėje adresu www.kintai.silute.lm.lt skiltyje „Karjera-Darbuotojai“.

Nedažnai pasitaiko, kad mokykloje dirbtų daktaro mokslinį laipsnį turintis mokytojas, bet Kintų mokykloje kaip tik toks atvejis. Gal net pirmas Šilutės rajone? Istorijos mokytojas Rubenas Bukavickas, turintis istorijos bakalauro bei Europos istorijos magistro mokslinius laipsnius, 2020 m. spalio 28 d. apgynė humanitarinių mokslų srities istorijos ir archeologijos mokslo krypties darbą „Sovietizacija Klaipėdos krašte: sociokultūrinės, socioekonominės transformacijos 1945 – 1960 metais“. Jam suteiktas daktaro mokslo laipsnis.

Pagal turimą kvalifikaciją 2014 m. rugsėjo 1-ąją jis pradėjo dirbti istorijos mokytoju Kintų mokykloje. Metus „matavosi“ mokytojo profesiją ir jau nuo 2015 m. rugsėjo ėmėsi pedagogikos mokslų. Tuo pat metu įstojo į istorijos doktorantūrą Klaipėdos universitete. Pedagogines studijas baigė 2016 m. įgijęs pedagogo kvalifikacinį laipsnį, o 2020 m. baigė ir doktorantūrą.

Nors mokslinis darbas apgintas 2020 m. spalio 28 d., dėl pandemijos Daktaro diplomas į mokyklą „atkeliavo“ tik šiemet balandžio 16 d. Tad nuo šios dienos visa mokyklos bendruomenė pratinsis savo susibūrimuose tinkamai vartoti mokslines sąvokas ir kolegą oficialiai turės vadinti dr. Rubenu Bukavicku.

Ir… pirmasis oficialus kreipinys – sveikinimas pagal mokslo laipsnį Kintų mokyklos bendruomenės vardu:

– Sveikiname, sveikiname, sveikiname Kintų pagrindinės mokyklos istorijos vyresnįjį mokytoją daktarą Rubeną! Dr. Rubenui siūlome ir linkime dalintis su mokyklos bendruomene nuorodomis į visus savo, kaip istorijos mokslininko, rengtus straipsnius, pranešimus, laidas.

Mokykloje šiuo metu dirba 47 darbuotojai, iš kurių 22 yra įgiję ne po vieną specialybę: 13 – po dvi, 7 – po tris, 2 – po keturias specialybes. 31 darbuotojas yra įgijęs aukštąjį išsilavinimą, iš kurių: 22 yra įgiję bakalauro mokslinį laipsnį, 6 – magistro mokslinį laipsnį, 1 – daktaro mokslinį laipsnį.