„Kivylių žiburiai“ pagerbė naujagimius, stipruolius ir darbštuolius

balciai IMG 0212Septintą kartą į savo šventę, suorganizuotą bendruomenės „Kivylių žiburiai“, šiemet susirinko Vainuto seniūnijos Balčių kaimo žmonės.

Šeštadienį balčiškiai pagerbė ir labiausiai bendruomenei nusipelniusius saviškius, ir ką tik bendruomenę papildžiusius naujagimius, apdovanojo gražiausių sodybų šeimininkus, plojo Vainuto meno kolektyvų nariams.

Šventei ruošėsi vieningai

Du didelius projektus per pastaruosius porą metų bebaigiantys įgyvendinti Balčių kaimo bendruomenės nariai savo bendruomeniškumą jau įrodė. Kartu besitvarkydami baigiamuose įrengti bendruomenės namuose, kivyliškiai taip pat balciai IMG 0211bendruomeniškai ir vieningai ruošėsi kasmetinei savo šventei „Birželis – vasaros pradžia“.

Bendruomenės namų kieme pilna vietos gyventojų buvo ir penktadienį, ir visą šeštadienį, iki prasidedant šventei. Vyrai ir moterys tvarkė aplinką, tvirtino suolus ir stalus, ruošė pramogas mažiesiems. Sceną puošdamos sukosi Virginija Kubilienė, Reda Oželienė ir Genė Gofmanienė, kitus įrenginius vejoje statė Jonas Sudeikis, Vytas Venckus, Ramūnas Pauparys, Virginija Krakienė, Gintarė Šeputytė.

Visiems darbams vadovaujanti bendruomenės pirmininkė Kristina Užpelkienė irgi vos spėjo suktis. Juk kaip tik jai teko sužiūrėti visus darbus, susiruošti sveikinimų žodžius, prizus ir gėles. Be to, pirmininkė kartu su kaimynėmis dar ir pyragus kepė, sūrius slėgė, kad atvykusius svečius būtų kuo pavaišinti.

Dėkojo kuriantiems grožį ir meną

20 gražiausių sodybų – tiek apylinkėje pastebėjo šiemetinė Kivylių bendruomenės komisija. Visiems tvarkingiausiems gaspadoriams įteikti padėkos raštai, o trims iš jų – Rasai ir Edmundui Jurkams, Redai ir Algirdui Oželiams bei Daivai ir Alvydui Mauricams – dar ir Vainuto seniūnijos prizai.

Beje, būtent Mauricų sodyba užpernai rajono gražiausiai tvarkomų sodybų konkurse pelnė III vietą.

balciu IMG 0198Angelei ir Vytautui Raukčiams, Stasei Ežerskienei ir Juzefai Palubinskienei padėkota už nepailstamą grožio ir meno kūrimą. Tautodailininkai Angelė ir Vytautas Raukčiai jau seniai garsina Balčius visoje Lietuvoje, buvusi mokytoja S.Ežerskienė kuria eiles, o J.Palubinskienė aplinkinius džiugina savo paveikslais.

„Būtų pilka ir nyku, jei žemė staiga netektų spalvų, jei nutiltų visi garsai, jei nebūtų jūsų – kuriančių menininkų“, – sakė į juos kreipdamasi K.Užpelkienė.

Jau trečiai kadencijai balčiškiai neseniai seniūnaičiu perrinko Joną Sudeikį. Jam dėkota už tai, kad neskaičiuoja savo darbo valandų, kad be galo daug laiko atiduoda bendruomenės ir kaimynų reikalams. Bendruomenės reikalai ne mažiau rūpi ir J.Sudeikio vaikams – sūnui Vygantui ir dukrai Irenai.

Sudeikių  šeima – ne vienintelė tokia, kuriai savojo kaimo reikalai rūpi ne mažiau nei savųjų namų. Gėlės už jų ir vaikų indėlį į bendruomenės gyvenimą įteiktos ir Onutei bei Jonui Paupariams, Elenai Žygaitienei ir Elenai Arnašienei.

Pasidžiaugė stipruoliais ir naujagimiais

Vainuto seniūnas Vitalijus Mockus pasidžiaugė, kad šiame kaime atgyja balciu IMG 0191bendruomenės namai, kurie bus lyg ir nauji kultūros namai. Seniūnas linkėjo, kad tai būtų vieta, kuri niekad nebūtų tuščia, kad joje nuolat šurmuliuotų žmonės ir virtų gyvenimas.
Balčiškiai tądien dar išsirinko ir savo stipruolius: virvės traukimo varžybose kitas komandas nugalėjo Balčių atstovai, stipriausiu ir galingiausiu paskelbtas Ernestas Ercius, laimėjęs dvipūdės kilnojimo varžybas.

Pasidžiaugta ir naujaisiais bendruomenės nariais, pagerbti Aida ir Audrius Vindžigelskiai, susilaukę Jokūbo, bei Ingrida ir Mindaugas, kurių namuose sukrykštė Ugnė. „Tegu auga jūsų džiaugsmui ir mūsų pasididžiavimui“, – tokius visos bendruomenės linkėjimus išsakė jos pirmininkė.

Už nuolatinį rūpinimąsi „Kivylių žiburių“ reikalais dėkota ir bendruomenės tarybos nariams, Vainuto seniūnui Vitalijui Mockui, Vainuto bendruomenės primininkui Vytautui Laurinaičiui, nuolat pas balčiškius užsukančiam Seimo nariui Remigijui Žemaitaičiui.