Klaipėdos regione lankėsi euroregiono „Baltija” viceprezidentas

Susitikimo metu Klaipėdos regiono plėtros tarybos nariai pasidalino patirtimi tarptautinio bendradarbiavimo bei Klaipėdos regiono turizmo plėtros srityse. / Organizatorių nuotr.2011 m. gruodžio 8 d. oficialiu vizitu Klaipėdos regione lankėsi euroregiono „Baltija“ (toliau – ERB) viceprezidentas Roland Gustbee bei ERB tarptautinio nuolatinio sekretoriato vadovas Slawomir Demkowicz-Dobrzanski.

Svečius pasveikino Klaipėdos regiono plėtros tarybos pirmininkas, Šilutės rajono savivaldybės meras Virgilijus Pozingis bei kiti Klaipėdos regiono plėtros tarybos nariai.

Viceprezidento priėmimo metu svečiams buvo pristatytos pagrindinės Klaipėdos regiono plėtros tarybos užduotys bei funkcijos, aktuali informacija apie Klaipėdos regiono savivaldybių asociacijos steigimą bei jos vaidmenį euroregiono veikloje. Numatomi asociacijos pagrindiniai veiklos tikslai – plėtoti ir skatinti tarptautinius Klaipėdos regiono bendradarbiavimo ryšius su kaimyninių ir kitų šalių regionais, aktyviai dalyvauti tarptautiniuose projektuose, programose ir/ar tarpregioninio bendradarbiavimo organizacijų veiklose; sutelkti Asociacijos narių pastangas turizmo srityje, siekiant padidinti Klaipėdos regiono turistų skaičių, formuojant vieningo turistinio regiono įvaizdį ir keliant konkurencingumą šalies ir tarptautiniu mastu, kuriant Klaipėdos regiono turizmo rinkodaros strategiją, koordinuojant bendras savivaldybių veiklas.

Susitikimo metu Klaipėdos regiono plėtros tarybos nariai pasidalino patirtimi tarptautinio bendradarbiavimo bei Klaipėdos regiono turizmo plėtros srityse, kartu su svečiais aptarė galimas bendras veiklas bei šiuo metu kartu su kitais euroregiono „Baltija“ regionais nariais vykdomus projektus.

Susitikime su ERB viceprezidentu dalyvavusiems socialiniams ir ekonominiams partneriams buvo pristatytos pagrindinės ERB regionų narių vystymo kryptys bei diskutuojama galimų bendrų projektų klausimais. Itin didelis dėmesys susitikimo metu buvo skiriamas jaunimo ir verslo plėtros sritims.

Vienijantis Danijos, Švedijos, Lenkijos, Lietuvos (Klaipėdos) regionus bei Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį, ERB remiasi ryšiais su valstybinėmis ir tarptautinėmis struktūromis bei vietos ir regioninių institucijų iniciatyva bei sudaro stiprų partnerystės ir bendradarbiavimo tinklą. ERB aktyviai bendradarbiauja su įvairiomis Europos Sąjungos (toliau – ES) institucijomis, dalyvauja formuojant ES politiką, teikia rezoliucijas svarbiais ES politikos klausimais. ERB aktyviai dalyvavo ES Baltijos jūros regiono strategijos ir ES 2020 m. strategijos rengime, o šiuo metu dalyvauja ir jų įgyvendinime. Daugiau informacijos apie ERB galima rasti internetinėje svetainėje www.euroregionbaltic.eu.