Knygų dovana iš už Atlanto

dovanotos knygos_norvilas_bibliotekaiŠilutės Fridricho Bajoraičio viešąją biblioteką pasiekė knygų siunta iš Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV), Mičigano ežero pakrantėje, įsikūrusio Čikagos miesto, kuriame susitelkusi didžiausia lietuvių bendruomenė šioje valstybėje. Siuntoje – šešiolika leidinių, kuriuos šilutiškiams dovanoja išeivijoje gyvenantis prof. dr. Algis Norvilas.

Kartu atsiųstas ir seniausio pasaulyje be pertraukos leidžiamo lietuviško laikraščio „Draugas“ 2016 m. numeris.

Galbūt ne visiems žinoma, kad psichologas, visuomenės veikėjas A.Norvilas yra gimęs Švėkšnoje. Tačiau dar trejų metų vaikui 1944 m. su tėvais teko pasitraukti į Vokietiją, o 1949 m. – persikelti į JAV.

A.Norvilas studijavo Čikagos, Toronto universitetuose. Nuo 1968 m. dėstė psichologiją Šv. Ksavero universitete Čikagoje (Saint Xavier University at Chicago). Kraštietis yra Lietuvių katalikų mokslo akademijos (nuo 1973), Lietuvos psichologų sąjungos narys, aktyvus išeivijos lietuvių bendruomenės narys, ateitininkas.

Profesorius gilinasi į lietuvių tremtinių ir emigrantų likimo klausimus, tautinės kultūros problemas ir idėjas (kalba, tautinė savimonė), atminties procesus. Mokslininkas parašė daug straipsnių įvairiomis su tautybe susijusiomis temomis, kurie sugulė į knygą „Tauta, kalba ir tapatybė“ (Vilnius, 2012).

Bibliotekai ir jos lankytojams dovanotos knygos (daugiausia tai išeivijos literatūra) sietinos su tautiškumo, dorovės, moralės, asmens savipildos temomis. Yra keletas grožinės literatūros knygų. Ypatingą vertę knygoms teikia jose esantys autorių autografai.

Net keturios knygos autografuotos Lietuvos kunigo jėzuito, psichologo, 1992-2008 m. dėsčiusio Lietuvos aukštosiose mokyklose, dalyvavusio atkuriant Vytauto Didžiojo universitetą, keliolikos knygų, daugybės mokslinių ir publicistinių straipsnių autoriaus Kęstučio Antano Trimako. Tarp kunigo knygų vertėtų išskirti dovanotą dviejų dalių leidinį, skirtą jaunimui: „Jaunimas: patirtis ir įžvalgos“ (Kaunas, 2000) – apie jaunos asmenybės žvilgsnį į gyvenimą ir save; „Jaunimas: apie tėvą ir motiną“ (Kaunas, 2003) – apie jaunuolių santykius su tėvais, santykius tėvams išsiskyrus, gvildenant „Jaunimo žvilgsnio į savo tėvus“ apklausos rezultatus.

Poroje knygų – JAV gyvenusios poetės, prozininkės Julijos Švabaitės – Gylienės rankraštiniai įrašai – dedikacijos. Viena jų – stambiausias rašytojos kontrastingų Vilniaus ir JAV gyvenimo paralelių romanas „Stikliniai ramentai“ (Vilnius, 2004) apie sudėtingą dviejų menininkų gyvenimą šeimoje.

Bibliotekos Knygos muziejaus autografuotų knygų rinkinį papildė ir dovanota JAV lietuvių kultūrininkės ir meno mecenatės, Valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureatės Marijos Remienės knyga „Mūsų likimai Amerikoje: asmenybių portretai“ (Čikaga – Vilnius, 2013) su autorės autografu. Taip pat kunigo, mokslininko teologo, psichologo, pedagogo Antano Paškaus leidinys „Asmuo ir laisvė“ (Čikaga, 1984). Šią knygą redagavo dovanos siuntėjas – kraštietis prof. dr. A.Norvilas.