Kodėl svarbu balsuojant reitinguoti kandidatus ir kaip teisingai tai atlikti?

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK), siekdama geriau informuoti rinkėjus, kaip jiems pasinaudoti reitingavimo teise balsuojant Seimo rinkimų metu, atsako į klausimus, kodėl reitingavimas yra svarbus ir kaip jį teisingai atlikti, kad kandidatams, kuriuos palaikote, suteiktumėte pirmumo balsų.

rinkimai

Įvairiose valstybėse, kuriose įteisinta proporcinė rinkimų sistema, kandidatų sąrašo eilė gali būti nustatoma rinkėjų arba kandidatų sąrašą keliančios politinės partijos, rinkimų komiteto ar partijų susitarimu, kai keliamas koalicinis sąrašas.

Lietuvoje galutinio kandidatų sąrašo eilę nustato rinkėjai. Jie tai padaro reitinguodami, kitaip tariant, atiduodami pirmumo balsus kandidatams, kuriuos palaiko. Reitingavimas balsavimo metu yra viena iš rinkėjo turimų teisių, kuria reikėtų pasinaudoti.

Reitingavimo esmė – kuo daugiau rinkėjų atiduos pirmumo balsų kandidatui, tuo aukštesnėje kandidatų sąrašo vietoje jis atsiras.

Pirmiausia daugiamandatės rinkimų apygardos biuletenyje pažymėkite politinės partijos kandidatų sąrašą, už kurį norite balsuoti.

Šio biuletenio apačioje esantys penki laukeliai yra skirti rinkėjui įrašyti penkis kandidatų numerius iš jo pasirinkto kandidatų sąrašo. Kandidatų sąrašai rinkimų metu bus iškabinti balsavimo kabinose. Jie taip pat yra skelbiami VRK interneto svetainėje.

Reitinguojant pageidaujamą kandidatą, verta žinoti, kad to paties kandidato eilės numerio įrašymas į kelis arba visus langelius kandidatui suteikia tik vieną pirmumo balsą.

Pirmumo balsų įrašymo eiliškumas nėra svarbus, tai reiškia, kad visuose penkiuose rinkimų biuletenio apačioje esančiuose langeliuose įrašyti balsai yra lygiaverčiai.

Reitinguoti galima bet kurį politinės partijos kandidatų sąrašo, kurį pažymėjote daugiamandatės rinkimų apygardos biuletenyje, kandidatą. Nesuteikus nei vieno pirmumo balso, biuletenis bus galiojantis, tačiau rinkėjo pirmumo balsai nebus skirti niekam. Tokiu atveju bus laikoma, kad rinkėjas išreiškė palaikymą partijos sudarytam sąrašo eiliškumui.

Pasibaigus balsavimui, pagal visoje Lietuvoje suskaičiuotus balsus yra nustatoma kiekvieno kandidatų sąrašo porinkiminė eilė.

Iš pradžių kiekviena rinkimų apygarda suskaičiuoja savo apygardoje gautus pirmumo balsus. Pirmuoju sąraše įrašomas kandidatas, gavęs daugiausiai reitingo balsų, tai yra tas kandidatas, kurio rinkimų numeris biuleteniuose buvo užrašytas daugiausiai kartų. Antruoju rašomas kitas daugiausiai reitingo balų gavęs kandidatas. Jeigu kandidatai gauna vienodai reitingo balų, pirmesniu rašomas tas, kuris buvo pirmesnis pradiniame, ikirinkiminiame kandidatų sąraše.

rinkimai