Kolegų bibliotekininkų viešnagė

bibliotNors ir vasara, tačiau Šilutės Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje verda gyvenimas.

Bibliotekininkai sulaukia nemažo srauto turistų ir lankytojų, kurie nori iš arčiau susipažinti su Pamario krašto biblioteka.

Birželio pabaigoje netikėta viešnage nustebino Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo centro bibliotekininkų ir bibliografų grupė.

biblTai kasmet organizuojamo „Pelėdos“ konkurso nugalėtojai, 2012 m. pasižymėję aktyviu kraštotyros darbu tęsiant projektą „Vilnijos vartai“, gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymais, parengtais ir perskaitytais pranešimais regiono bibliotekininkams, vilniečio teatrologo A. Guobio bibliografijos rodyklės parengimu, virtualiomis parodomis ir kt.

Vilniečiai bibliografai paliko pėdsaką Šilutės bibliotekos Knygos muziejuje, dovanodami marijonų vienuolijos išleistą ir marijonų spaustuvėje Marijampolėje 1939 m. išspausdintą 24 puslapių rinkinėlį „Graudūs verksmai“.

Tai katalikiškos maldos ir giesmės, skirtos Jėzaus Kristaus kančios kelio atminimui pagerbti ir meldžiamos bei giedamos Gavėnios metu. „Graudžių verksmų“ maldų ir giesmių literatūriniai ir muzikiniai (gaidų) tekstai yra lenkų kilmės (XVIII a.). XIX a. pabaigoje šie tekstai iš Lenkijos per Seinų vyskupiją pasiekė Lietuvą.

Į lietuvių kalbą maldas ir giesmes vertė ir redagavo Seinų vyskupijos dvasininkai: vyskupas Antanas Baranauskas, prelatas Juozas Laukaitis, kunigas Petras Marcinkevičius.

bibliotekRandama ir nežinomų autorių savaip pateiktų ir perdirbtų „Graudžių verksmų“ maldų ir giesmių literatūrinių bei muzikinių (gaidų) tekstų. Pirmas lietuviškas „Graudžių verksmų“ tekstas parengtas apie 1859 m. Knygos muziejaus fondus praturtinęs gana retas leidinys parengtas remiantis vyskupo A. Baranausko vertimu.

Antroji jungtinė Šiaulių miesto viešosios ir mokyklų bibliotekininkų grupė su grupės vadove direktore Irena Žilinskiene priešakyje F.Bajoraičio biblioteką aplankė birželio 27 d.

Ekskursijos metu svečiai buvo supažindinti su biblioteka ir jos funkcinėmis erdvėmis, Knygos muziejumi, knygos, rašto aktualizavimu ir sklaida, bibliotekos reklamos priemonėmis ir mažosios poligrafijos leidiniais, bibliotekos naujovėmis bei ateities planais.

Pasidalinę veiklos patirtimi ir įspūdžiais, kolegos bibliotekininkai atsisveikindami padėkojo už šiltą priėmimą, pasidžiaugė kūrybingu Šilutės bibliotekininkų darbu ir pasiekimais.