Konservatoriai traukiasi iš valdančiosios koalicijos

SG107533Savivaldybės valdžios vertimo reikalai juda kaip sustyguoti.

9.30 valandą opozicijos lyderiams Virgilijui Pozingiui ir Sauliui Stankevičiui įregistravus nepasitikėjimo mere Daiva Žebeliene pareiškimą, po pusvalandžio viešai valdančiosios koalicijos partnerių atsižadėjo konservatoriai.

TS-LKD frakcijos Šilutės rajono savivaldybėje seniūnas Šarūnas Laužikas paskelbė tokį pareiškimą.

„Politinės partijos „Tėvynės Sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai” frakcijos Šilutės rajono savivaldybės taryboje

PAREIŠKIMAS

2013-11-18
Šilutė

Dėl TS-LKD frakcijos pasitraukimo iš valdančiosios koalicijos Šilutės rajono savivaldybės taryboje

Pareiškiame, kad TS-LKD frakcija pasitraukia iš valdančiosios koalicijos Šilutės rajono savivaldybės taryboje. Manome, kad koalicijos partneriai pažeidė pagrindinius 2012 m. gegužės mėn. pasirašytos koalicinės sutarties principus ir tikslus.

Pasirašydami koalicinę sutartį deklaravome:

– iškėlę sau pagrindinį tikslą – dirbti visų Šilutės rajono savivaldybės bendruomenės narių labui,

– atsižvelgdami į sunkią savivaldybės skolų naštą, abu mero pavaduotojai dirbs visuomeniniais pagrindais…

Vietoje šių gražių deklaracijų Savivaldybės taryba šių metų spalio 24 d. priėmė sprendimą „Dėl Šilutės rajono savivaldybės mero pavaduotojo paskyrimo” pakeitimo”, kuriuo mero pavaduotojui Algirdui Balčyčiui neteisėtai buvo paskirtas atlyginimas.

Prie tokios išvados priėjo LR Vyriausybės atstovė Klaipėdos apskrityje Daiva Kerekeš ir pasiūlė Šilutės rajono merei Daivai Žebelienei ir Tarybai artimiausiame posėdyje svarstyti dėl neteisėtai priimto sprendimo panaikinimo. Tačiau šiandien merė teikia Tarybai sprendimo projektą „Dėl leidimo perkelti asignavimus”, kuriame, siūloma 10 tūkst. Lt iš Savivaldybės administracijai skirtų lėšų perkelti į Mero instituciją mero pavaduotojo darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms mokėti!!!

Taip pat buvome sutarę, jeigu koalicijos pasitarimuose neprieiname vieningos nuomonės, negalima teikti sprendimų tikintis, kad jis bus priimtas opozicijai palaikant. Tačiau taip buvo pasielgta priimant sprendimą dėl minėto atlyginimo paskyrimo ir labai abejotiną 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimą „Dėl viešosios įstaigos Šilutės turizmo, sporto ir pramogų centro steigimo”.

TS-LKD frakcija jau 2013 m. birželio mėn. koalicijos pasitarime (ir keletą kartų vėliau) prašė pateikti paaiškinimus dėl šios viešosios įstaigos steigimo būtinumo, partnerių parinkimo principų. Prašėme pateikti dokumentus įrodančius mums peršamos į partnerius UAB „AV Force” patikimumą bei patirtį įgyvendinant panašius projektus (numatomo sporto komplekso galima kaina 20 mln. Lt ir daugiau).

Tokie projektai paprastai priimami viešai paskelbiant tikslus, ir atsakingai įvertinant savivaldybės poreikius bei galimybes, numatant kriterijus ir skelbiant konkursą partneriams parinkti. Iki šios dienos nei TS-LKD frakcija, nei Šilutės visuomenė nesulaukė jokio atsakymo į pateiktus klausimus.

Merė Daiva Žebelienė buvo tiesiogiai atsakinga už sklandų koalicijos darbą, tačiau jis buvo organizuojamas padrikai. Daugelis svarbių problemų nebuvo svarstoma koalicijos pasitarimuose, o ir patys pasitarimai kviečiami chaotiškai.

Manome, kad ši valdančioji koalicija nebesuvokia savo atsakomybės už ekonominę, socialinę bei politinę Šilutės rajono savivaldybės raidą ir nebegali priimti racionalių sprendimų.”