Konsultuotis asmens duomenų apsaugos klausimais galima ir bibliotekoje

bibliotekaLietuvos bibliotekininkų draugija (LBD) kartu su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija (toliau – Inspekcija)  praėjusių metų pabaigoje baigė įgyvendinti 2007-2013 metų laikotarpio Europos sąjungos stuktūrinių fondų finansuotą projektą „Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos bendradarbiavimo didinimas įgyvendinant asmens duomenų apsaugos politiką“.

Projekto vertė – daugiau kaip 115 tūkst. eurų (400 tūkst. litų). Europos Sąjungos socialinis fondas skyrė didžiąją dalį projektui reikalingų lėšų – daugiau kaip 113 tūkst. eurų (per 390 tūkst. litų), kitą dalį pinigų investavo valstybės biudžetas.

Projekto metu buvo atlikti visuomenės nuomonės ir interesų pažinimo tyrimai, parengtos valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimo rekomendacijos, metodinė medžiaga, sukurta interaktyvi duomenų bazė konsultacinei veiklai vykdyti, įsteigtas projekto partnerių – Inspekcijos ir LBD bei projekto dalyvio Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos bendradarbiavimo tinklas.

Projekto metu taip pat vyko mokymai LBD asociacijos nariams ir Inspekcijos darbuotojams gyventojų konsultavimo asmens duomenų apsaugos srityje klausimais. Mokymuose dalyvavo daugiau kaip 200 darbuotojų. LBD bendradarbiavimas su Inspekcija panaudojant bibliotekų infrastruktūrą padės užtikrinti sėkmingą asmens duomenų apsaugos politikos nuostatų įgyvendinimą Lietuvoje.

Mokymuose apie asmens duomenų apsaugą dalyvavo ir Šilutės F.Bajoraičio viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkė Žaneta Jokužytė ir įgijo sertifikatą, suteikiantį teisę konsultuoti bibliotekos lankytojus asmens duomenų apsaugos klausimais.

Pasak Ž.Jokužytės, mokymuose, kuriuos vedė Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos specialistės, aptarta, kas yra asmens duomenų apsauga, asmens duomenų tvarkytojo, duomenų valdytojo, kitos sąvokos; reikalavimai teisėtam asmens duomenų tvarkymui; duomenų subjekto sutikimas tvarkyti asmens duomenis; asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant elektroninių ryšių priemonių naudojimą. Naudingų žinių įgyta apie duomenų subjekto teises ir jų gynimą, atsakomybę už neteisėtą asmens duomenų tvarkymą, reikalavimus asmens duomenų tvarkymui sveikatos apsaugos srityje, teikiant komunalines paslaugas. Kalbėta apie asmens duomenų teikimą, įskaitant teikimą į trečiąsias šalis.

Aktuali tema – reikalavimai asmens duomenų tvarkymui naudojant vaizdo stebėjimo priemones. Apžvelgti dažniausiai pasitaikantys asmens duomenų tvarkymo pažeidimai darbo santykiuose (įdarbinimas, darbuotojo sutikimas, elektroninės komunikacijos sekimas darbo vietoje ir kt.), paaiškinta, kaip išvengti tokių pažeidimų.

Šiandien daugelis žmonių naudojasi įvairių kredito įmonių paslaugomis. Tad naudinga buvo paskaita apie asmens duomenų tvarkymą mokumo vertinimo ir įsiskolinimo valdymo tikslais. Konsultantė sužinojo apie duomenų tvarkymą mokyklose, papasakojo, ką ir kaip tikrina Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, aptarė duomenų valdytojų registravimo Asmens duomenų valdytojų valstybės registre klausimus, paaiškino, kas ir kada turi kreiptis į Inspekciją išankstinės patikros.

Žaneta sužinojo, kaip pateikti elektroninį paklausimą svetainėje www.saugokduomenis.lt, kuri yra viešai prieinama visiems interneto naudotojams. Lauke „Biblioteka“ paklausėjas iš pateikiamo bibliotekų sąrašo pasirenka, kurios bibliotekos personalo atsakymą į rūpimą klausimą jis nori gauti. Išsiųstas paklausimas prieinamas tik projekto metu apmokytiems bibliotekos darbuotojams, kurie gali patys atsakyti į paklausimą arba jį persiųsti Valstybinei asmens duomenų apsaugos inspekcijai. Atsakymą paklausėjas gauna į savo asmeninį elektroninį paštą.

Konsultuotis asmens duomenų apsaugos klausimais galima užsukus į Šilutės Fridricho Bajoraičio viešąją biblioteką (Tilžės g. 10, I a., Registratūra). Čia galima rasti ir informacinį leidinį minėta tema.