Kontrolės komitetas paralyžiuotas – opozicija protestuoja

POZINGIO LAUZIKOAntradienį Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdis neįvyko – pritrūko kvorumo. Į posėdį atėję opozicijos atstovai Arvydas Jakas ir Daiva Žebelienė pareiškė protestą valdančiajai daugumai, nes ji jau keturis mėnesius trukdo išrinkti komiteto pirmininką – opozicijos atstovą.

Abu opozicijos nariai išėjo iš posėdžio, palikę komiteto pirmininką Virgilijų Pozingį ir Vincentą Bubilienę (Saulius Stankevičius ir Vytautas Laurinaitis posėdyje nedalyvavo) be balsavimo teisėtumo. Kad Kontrolės komiteto posėdis būtų teisėtas, jame privalo dalyvauti bent keturi nariai.

Nutarė protestuoti

Kontrolės komiteto pirmininkui V.Pozingiui dar nespėjus paskelbti posėdžio darbotvarkės klausimų, opozicijos lyderis A.Jakas pasiprašė kalbėti. Jis iškart perskaitė trijų komiteto narių – D.Žebelienės, V.Laurinaičio ir paties A.Jako – pasirašytą pareiškimą.

Jame teigiama, kad „Šilutės rajono savivaldybės tarybos valdančioji dauguma, ignoruodama Tarybos mažumos (opozicijos) teikimus ir siūlymus dėl Kontrolės komiteto visaverčio suformavimo, nevykdo Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir Šilutės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento nuostatų reikalavimų bei demonstruoja nepagarbą demokratinėms vertybėms bei šią Tarybą rinkusiai Šilutės krašto žmonių bendruomenei. Valdančiosios daugumos nenorą demokratiniais ir teisiniais principais suformuoti Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetą ir Etikos komisiją savo reikalavimais įvertino ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovė Klaipėdos apskrityje Daiva Kerekeš.

Todėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos mažumos (opozicijos) Kontrolės komiteto nariai atsakingai pareiškiame, kad nesitaikstysime su tokiu Tarybos valdančiosios daugumos požiūriu į Lietuvos Respublikos ir Šilutės rajono savivaldybės teisinių aktų reikalavimus ir, kol nebus demokratiniais principais suformuotas Kontrolės komitetas, nedalyvausime šio komiteto darbe“.
Išėjus iš posėdžio minėtiems politikams, komiteto pirmininkui V.Pozingiui nieko kita neliko daryti – tik padėkoti susirinkusiems administracijos darbuotojams ir paskelbti posėdį neįvykusį.

Ir ateityje V.Pozingio vadovaujamo Kontrolės komiteto posėdžiai negalėtų vykti, net jei juose dalyvautų S.Stankevičius, nes komitete yra trys opozicijos nariai ir trys valdančiosios koalicijos politikai. Atsisakius komiteto darbe dalyvauti opozicijos atstovams, kvorumo (keturių komiteto narių) niekaip nepavyktų sudaryti.

D.Žebelienė neįtiko

Žengti tokį žingsnį opoziciją paskatino LR Vyriausybės atstovės Klaipėdos apskrityje Daivos Kerekeš raštas. Ji prieš porą savaičių Savivaldybės tarybos vadovams atsiuntė raštą, kuriuo ragino nepažeisti Savivaldos įstatymo ir Kontrolės komiteto pirmininko postą užleisti opozicijos pasiūlytam kandidatui.

„Šilutės naujienų“ skaitytojams primename, kad Kontrolės komiteto pirmininko postas V.Pozingiui atiteko iškart po to, kai jis, atstatydintas iš rajono mero pareigų, tapo opozicijos nariu.

Vėl pasikeitus valdančiajai koalicijai ir V.Pozingiui tapus mero pavaduotoju, Kontrolės komiteto pirmininko postas taip ir liko neperduotas opozicijai. Todėl susidarė absurdiška teisinė situacija, kad dabartinė valdančioji koalicija jau keturis mėnesius vis dar kontroliuoja save, šių pareigų neužleisdama savo opozicijai.

Vasario mėnesį Tarybos posėdyje opozicija siūlė savo kandidatą į Kontrolės komiteto pirmininko postą – atstatydintą iš pareigų merę, socialdemokratę D.Žebelienę. Tačiau valdančiosios daugumos balsais toks sprendimo projektas Taryboje buvo atmestas.
Kito kandidato opozicija nesiūlė ir neplanuoja keisti. Pagal Savivaldybės Tarybos reglamentą, toks pat sprendimo projektas gali būti pasiūlytas tik po trijų mėnesių. Taigi šiuo konkrečiu atveju D.Žebelienė galėtų būti patvirtinta Kontrolės komiteto pirmininke tik gegužės mėnesio Savivaldybės tarybos posėdyje.

Pasiteisinimai

V.Pozingis iš Kontrolės komiteto posėdžio išeinantiems opozicijos politikams priminė, kad jiems nėra užkirstas kelias gauti komiteto pirmininko postą. Jo teigimu, opozicijai reikia tik pasiūlyti kitą kandidatą, už kurį balsuotų daugiau rajono politikų.

Tarybos sekretorius Jonas Jaunius „Šilutės naujienoms“ patvirtino faktą, kad yra gautas Vyriausybės atstovės D.Kerekeš raginimas greičiau išspręsti Kontrolės komiteto pirmininko problemą. Tačiau, pasak J.Jauniaus, nei Savivaldos įstatyme, nei Savivaldybės tarybos Reglamente nėra nurodymo, kad turi būti patvirtintas bet koks opozicijos siūlomas kandidatas į Kontrolės komiteto pirmininkus. Nė viename dokumente nėra nurodyta, kad rinkdami Kontrolės komiteto pirmininką rajono politikai privalo balsuoti kitaip, nei jie nori.