Kontrolės komitetas susidomėjo priedais prie atlyginimų

andrius-kubilius-apie-valdininku-algas-priedai-yra-atlyginimo-dalis2Savivaldybės kontrolierės Jolitos Stonkuvienės pateikta ataskaita apie Savivaldybės buhalterijoje atliktą auditą ir 2012 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinyje rastus neatitikimus Kontrolės komiteto nariams sukėlė didelių abejonių apie tvarką Savivaldybės buhalterijoje ir darbuotojų kompetenciją.

Politikus papiktino informacija, kad per pirmąjį šių metų pusmetį Savivaldybės administracijos darbuotojams išmokėta 129 tūkst. litų priedų prie atlyginimo, ir paskatino pasidomėti, kam konkrečiai tokie priedai buvo mokėti.
Ar Savivaldybės buhalterijoje nėra tinkamų programų, ar yra per mažai darbuotojų, o gal tiesiog ne visi buhalteriai atitinka kvalifikacinius reikalavimus?

Tokie klausimai kilo rajono politikams, kai J.Stonkuvienė dėstė, kiek aptikta neatitikimų tarp išlaidų žiniaraščių ir vadinamosios „Didžiosios buhalterinės knygos“. Pavyzdžiui, nustatyta, kad atostogų rezervo žiniaraščio ir Didžiosios knygos „Sukauptos atostoginių sąnaudos“ duomenų skirtumas siekia net 50,388 tūkst. Lt.

Kontrolės komiteto narys Saulius Stankevičius kalbėjo, kad Savivaldybės administracijos buhalterija kaip tik turi būti pavyzdžiu visoms kitoms įmonėms ir įstaigoms. Jo nuomone, Savivaldybės administracijos buhalterijai reikia nupirkti gerą buhalterinės apskaitos kompiuterinę programą, tuomet baigtųsi netobulas darbas. Jis mano, kad tinkamai kompiuterizavus apskaitą, galima perpus sumažinti apskaitos darbuotojų skaičių. Dabar Savivaldybės administracijos centralizuotoje buhalterijoje dirba 18 žmonių.

J.Stonkuvienės pateiktais duomenimis, kai kurių Savivaldybės administracijos tarnautojų, skyrių vyr. specialistų išsilavinimas neatitinka pareigybėms keliamų reikalavimų. Tie specialistai jau keletą metų gauna darbo užmokestį su neteisėtai padidintais priedais už kvalifikacijos klasę.

Savivaldybės administracijos direktorius Raimundas Ambrozaitis patvirtino faktą, jog per pirmąjį šių metų pusmetį buvo išmokėta 129 tūkst. litų priedų prie atlyginimų.

Švelnindama R.Ambrozaičio atsakomybę dėl surastų neatitikimų ir nepagrįstai mokamų priedų prie atlyginimų, J.Stonkuvienė kalbėjo, kad galbūt skyrių vedėjai direktoriui pateikia klaidingus rekomendacinius raštus apie darbuotojų kvalifikaciją. „Juk prie tokių raštų niekas neprideda nei įgyto išsilavinimo diplomo kopijos, nei papildomai dirbtų valandų žiniaraščio“, – kalbėjo J.Stonkuvienė.

Kontrolės komiteto pirmininkas Virgilijus Pozingis administracijos direktorių R.Ambrozaitį įpareigojo iki kito komiteto posėdžio pateikti sąrašą Savivaldybės darbuotojų, kuriems buvo išmokėti priedai prie atlyginimų, nurodant išmokėtas sumas ir darbuotojų kvalifikaciją.