Kontrolierę sukrėtė apverktina moksleivių buitis

mokyklos praustuvaiŠvėkšnos specialiosios mokyklos moksleivių bendrabutyje baldai taip susidėvėję, kad kitose rajono mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose taip nudėvėtų baldų nerastum net rūsiuose. Moksleiviai mokosi šaltuose kabinetuose vilkėdami striukes, nes sandarūs langai yra tik pusėje kabinetų.

Tokią karčią tiesą rajono Tarybos Kontrolės komiteto posėdyje išsakė Savivaldybės kontrolierė Jolita Stonkuvienė. Ji kvietė rajono politikus aplankyti šią mokyklą ir kuo greičiau spręsti klausimą, kaip pagerinti mokymosi ir gyvenimo sąlygas moksleiviams.

Ilgalaikis turtas – nuolaužos

J.Stonkuvienė Kontrolės komitetui pateikė 2012 metų IV ketvirčio darbų ataskaitą. Audituota, kaip naudojamos mokinio krepšelio, darbo užmokesčio lėšos, kaip tvarkomas ilgalaikis turtas Švėkšnos ir Rusnės specialiosiose mokyklose, Žemaičių Naumiesčio gimnazijoje, Pamario ir Martyno Jankaus pagrindinėse mokyklose, lopšeliuose – darželiuose „Gintarėlis“ ir „Raudonkepuraitė“, Savivaldybės administracijoje.

Pasak kontrolierės, didesnių ar mažesnių klaidų ir pažeidimų rasta visose tikrintose įstaigose. Dokumentuose rastos klaidos, neatitikimai ar turto apskaitos trūkumai taisomi ir, pasak J.Stonkuvienės, tikimasi, kad iki įstaigų vadovų veiklos ataskaitų patvirtinimo tai bus ištaisyta.

Kontrolierė paragino politikus atkreipti dėmesį į Švėkšnos specialiosios mokyklos moksleivių ugdymo ir gyvenimo sąlygas, nes jos – neįtikėtinai blogos.

Ji pasakojo, kad mokyklos baldai – tik baldų nuolaužos. Didelė dalis ilgalaikio turto yra susidėvėjusi, morališkai pasenusi. Pasak J.Stonkuvienės, tokių blogų sąlygų, kokiomis gyvena Švėkšnos specialiosios mokyklos moksleiviai, nėra nė vienoje rajono švietimo įstaigoje, net esančioje atokiausiame kaime.

Kontrolierė stebėjosi anksčiau girdėtomis kalbomis, kad ši prieš porą metų dar buvusi Klaipėdos apskrities administracijos pavaldumo mokykla yra geriau finansuojama iš valstybės biudžeto nei savivaldybės švietimo įstaigos.

Stebina ją ir faktas, kad tai pačiai apskričiai buvusi pavaldi kita įstaiga – Rusnės specialioji mokykla – ir atrodo, ir aprūpinta visai kitaip. J.Stonkuvienė mano, kad Rusnės specialiosios mokyklos vadovybė, finansuojama taip pat kaip Švėkšnos, tvarkėsi daug ūkiškiau.

Nuostolis dėl klaidų – beveik 80 tūkst. Lt

Švietimo biudžetą nuskurdino dviejų mokyklų klaidos. Kontrolierė J.Stonkuvienė sakė, kad dėl Šilutės Pamario ir M.Jankaus pagrindinių mokyklų klaidų į valstybės biudžetą teko sugrąžinti ne pagal paskirtį panaudotas lėšas – 79,824 tūkst. litų.
Kontrolierės nustatė, kad Šilutės Pamario ir M.Jankaus pagrindinių mokyklų vadovai, pažeisdami teisės aktus, 2011 metais panaudojo 79,824 tūkst. Lt mokinio krepšelio lėšų ne pagal tikslinę paskirtį. Jie iš šių lėšų avansiniais pavedimais sumokėjo gyventojų pajamų mokesčio ir socialinio draudimo įmokas ir nustatytu terminu negrąžino asignavimų į Savivaldybės biudžetą.

Pamario pagrindinė mokykla šiam tikslui neteisingai panaudojo 51,183 tūkst. Lt, M.Jankaus pagrindinė – 28,641 tūkst. Lt.
Dėl to šias lėšas Savivaldybės administracija privalėjo sugrąžinti į Valstybės biudžetą.

J.Stonkuvienės nuomone, Savivaldybės administracija nevykdė mokinio krepšelio lėšų panaudojimo kontrolės ir neužtikrino, kad lėšos būtų naudojamos efektyviai, pagal tikslinę paskirtį.

Kontrolės komiteto nariai pritarė kontrolierės įrašytam įpareigojimui, kad Savivaldybės administracijos direktorius R.Ambrozaitis atidžiau organizuotų mokinio krepšelio lėšų panaudojimą.