Kovai su smurtu – naujos iniciatyvos

smurtasSocialinės apsaugos ir darbo ministerija paskelbė akcijos „16 aktyvumo dienų prieš smurtą“ projektų atrankos konkursą ir sudarė projektų vertinimo komisiją. Dalyvauti konkurse ir teikti savo projektus gali asociacijos, labdaros ir paramos fondai, viešosios įstaigos, taip pat religinės bendruomenės ir bendrijos.

„Kasmet lapkričio 25 – gruodžio 10 dienomis minime tarptautinę akciją „16 aktyvumo dienų prieš smurtą“. Ja siekiame atkreipti visuomenės dėmesį į įvairias smurto artimoje aplinkoje apraiškas, išmokyti atpažinti smurtą, paskatinti žmones neužsimerkti prieš galimus smurto atvejus ir apie juos pranešti atsakingoms institucijoms. Labai dažnai po kokio nors skaudaus įvykio girdime pasipiktinusius kaimynus ar artimuosius, teigiančius, kad apie smurtą artimoje aplinkoje buvo žinoma arba buvo įtariama, tačiau policijai ar kitoms institucijoms apie tai nepranešta. Todėl labai svarbu, kad matydami ar įtardami apie galimus smurtavimo atvejus žmonės nenumotų į tai ranka, bet informuotų valstybines institucijas“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė.

Lietuvoje nuo 2012 m. veikia Specializuotų pagalbos centrų tinklas (SPC), kurio tikslas – užtikrinti specializuotos kompleksinės pagalbos smurtą patyrusiems asmenims teikimą. 2015 m. SPC užregistruota daugiau nei 11 tūkst. smurtą artimoje aplinkoje patyrusių asmenų (policija pranešė apie 10,2 tūkst. atvejų, patys pagalbos kreipėsi – 1, 1 tūkst. (10 proc.) asmenų). Specializuota kompleksinė pagalba suteikta 10,5 tūkst. smurtą artimoje aplinkoje patyrusių asmenų (iš kurių 77 proc. sudarė moterys, 8 proc. vyrai ir 14 proc. vaikai).

Iš viso projektams numatyta skirti apie 61 tūkst. eurų – didžiausia vienam projektui galima skirti suma siekia 1500 eurų. Prioritetai bus teikiami tiems projektams, kurių pareiškėjai į projekto veiklą įtrauks daugiau nei 100 dalyvių, pritrauks savanorių ar bus įgyvendinami kartu su dviem ar daugiau partnerių (savivaldybe, švietimo įstaiga ir pan.).

Daugiau informacijos apie projektų konkursą rasite čia.