Kovoti su socialine atskirtimi padeda mokymai

es atskirtiejiVšĮ „Nacionalinis mokymų centras“, įgyvendindamas Ugdymo plėtotės centro projektą „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas“,  organizuoja socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir socialinės atskirties asmenų bendrųjų kompetencijų mokymus.

Šie iš 2007-2013 m. laikotarpio ES struktūrinių fondų finansuojami mokymai organizuojami ir Šilutėje.

Didžiausias suaugusiųjų švietimo projektas

2010 metais šalyje vykdyti pradėtas projektas „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas“ skirtas visapusei suaugusiųjų švietimo sistemos plėtrai Lietuvoje ir vykdomas trimis etapais.

„Šis projektas – viena didžiausių pastarojo meto iniciatyvų, skirtų sisteminei neformalaus suaugusiųjų švietimo plėtrai“, – teigia jo kūrėjai ir vykdytojai.

2012 m. vasario 22 d. prasidėjo II etapas, kuris truks dvejus metus. Šiame etape planuojamos trys pagrindinės veiklų grupės. Tai – naujų mokymosi galimybių trečiojo amžiaus asmenims sudarymas bei trečiojo amžiaus universitetų (TAU) stiprinimas, naujos metodinės medžiagos parengimas, taip pat suaugusiųjų ir lektorių (andragogų) mokymai.

Pirmosios veiklų grupės metu numatoma atlikti TAU sistemos veiklos analizę, organizuoti mokymus šios srities darbuotojams ir besimokantiems, parengti mokomąją literatūrą bei sukurti mokomąjį filmą. Tiesioginė tikslinė grupė – daugiau kaip 530 asmenų.

Antrosios veiklų grupės metu planuojama sukurti 9 naujus mokymosi modulius, išversti teorinę ir metodinę literatūrą, ją išplatinti tikslinei auditorijai, švietimo institucijoms ir bibliotekoms.

Taip pat šiame etape numatoma surengti suaugusiųjų mokymus pagal 19 modulių 25 savivaldybėse bei andragogų kvalifikacijos tobulinimo kursus, organizuoti stažuotes užsienio šalių suaugusiųjų švietimo institucijose.

Mokymuose galės dalyvauti 2500 suaugusiųjų ir daugiau kaip 230 andragogų,  švietimo vadybininkų.

Numatyta vykdyti 12-os edukacinių radijo laidų ciklų, mokomųjų filmų ir socialinių vaizdo klipų transliacijas, leisti garsines knygas, rengti mokomąją medžiagą vaizdo įrašų pavidalu, leisti žurnalą bei administruoti informacinį portalą „Suaugusiųjų švietimas“.

II etapo veiklas planuojama baigti 2014 m. vasarį.

Projekto vertė – beveik 6,77 mln. litų, Europos Sąjungos Socialinis fondas iš 2007-2013 metų ES finansinės paramos laikotarpio jam įgyvendinti skyrė apie 5,74 mln. litų.

Tikslas – integracija į visuomenę

Kovoti su socialine atskirtimi šilutiškiai renkasi Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centre. Čia rugpjūčio – spalio mėnesiais numatyti surengti trys seminarai.

Integruotis į visuomenę dalyviai mokomi per bendrųjų kompetencijų ugdymo programą.

Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui Stasė Latvelienė pasakojo, jog vienas svarbiausių šių mokymų tikslų yra socialinę atskirtį jaučiančių žmonių integracija į visuomenę. „Seminarų metu siekiame, kad žmonės pasijustų visuomenės dalimi,  atsipalaiduotų vieni kitų draugijoje ir iš mokymų išeitų maksimaliai patenkinti“, – dėstė pašnekovė.

Daugiausia dėmesio – praktikai

Mokymų metu dalyviai supažindinami su keturiomis temomis: suaugusiųjų laisvalaikio formomis, suaugusiųjų meninės saviraiškos ugdymu, suaugusiųjų pilietiniu ugdymu ir suaugusiųjų finansiniu švietimu.

Kiekvienai disciplinai išklausyti skiriamos dvi akademinės valandos. Per gan trumpą užsiėmimams skirtą laiką mokymų dalyviai tikrai  jį išnaudoja maksimaliai. S.Latvelienė pasakojo, jog mokymai susideda iš teorinės ir praktinės dalių. Per teorinę seminarų dalį dalyviai mokomi aktyviau naudotis savo teisėmis, aktyviau dalyvauti vietos bendruomenės gyvenime, supažindinami su įvairiais ekonomikos veiksniais, kurie turi įtakos jų finansinei padėčiai.

Daugiausia dėmesio skiriama praktikai: dalyviai supažindinami su meninės saviraiškos galimybėmis, skatinami tobulėti, atskleisti asmenybės individualumą, savo kūrybines galias. Susipažįstama ir su bendravimą ir visuomeninį aktyvumą skatinančiomis, socialinę atskirtį mažinančiomis laisvalaikio praleidimo formomis.

„Per menines, ugdymo bei laisvalaikio formų paskaitas užsiėmimų dalyviai labai daug kuria, daro visokius dirbinius. Įvairių žaidimų metu dalyviai mokosi, bendrauja, dirba tiek individualiai, tiek grupėse“, – pasakojo S.Latvelienė.

Naujų teorinių bei praktinių žinių kursų dalyvius moko Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokyklos lektoriai. „Su mokymų dalyviais dirba mūsų centro andragogai. Tai – jau turintys patirtį, ne vienus mokymus suaugusiems žmonėms vedę specialistai“, – teigė pašnekovė.

Sėkmingas startas

Kalbėdama apie šių užsiėmimų naudą, pavaduotoja tvirtino, jog baigusieji šiuos kursus su savimi išsineša didelį naujų žinių bagažą. „Nauda išties didelė. Visų pirma, baigę šiuos kursus socialinę atskirtį jaučiantys žmonės įgauna ne tik nemažai naujų teorinių žinių, bet, svarbiausia, ir naujos patirties, pamokymų. Iš kursų jie išeina sužinoję daug naujų laisvalaikio praleidimo būdų, pramoksta patys organizuotis savo laisvą laiką, o tai labai svarbu integracijos į visuomenę procese.“

Pasak S.Latvelienės, tai vienos dienos mokymai, į kuriuos kartą per mėnesį renkama nauja 25-ių žmonių grupė.

Šie bendrųjų kompetencijų mokymai Šilutėje jau prasidėjo, tad įstaigos pavaduotoja džiaugiasi sėkmingu startu: „Džiugu, kad į seminarus žmonės registruojasi ir juose dalyvauja labai noriai ir aktyviai. Jau į pirmuosius organizuotus kursus gan greitai surinkome reikiamą kiekį žmonių“.

Pirmoji grupė buvo surinkta tik iš vyresnio amžiaus žmonių, tad pirmieji bendrųjų kompetencijų mokymų baigimo pažymėjimais džiaugėsi senjorai. O rugsėjo mokymai skirti kitai specialiųjų poreikių asmenų grupei – neįgaliesiems iš Šilutės dienos paslaugų centro.

Paskutinieji mokymai vyks spalio 9 dieną. Į juos registruotis kviečiama mišri socialinę atskirtį jaučiančių suaugusių asmenų grupė: neįgalieji, vaikus ES logo su trim fondais spalvotas copyauginančios moterys, neįgiję bendrojo išsilavinimo suaugusieji, asmenys, gyvenantys kaimiškose ar socialiai apleistose teritorijose, tautinės mažumos ir kiti tokio pobūdžio mokymų poreikį jaučiantys žmonės.