Krašto kelią teršusius degėsius kelininkai pagaliau sutvarkė

kemperis sudegeeMūsų skaitytojus papiktino netvarka kelyje Šilutė – Pagėgiai, ties Šėrių kaimu. Čia liepos 8-ąją sudegė iš Anglijos temptas namelis ant ratų. Tačiau šį liūdną įvykį primenančios namelio likučių ir jo degėsių krūvos čia riogsojo tol, kol „Šilutės naujienos“ nepakalbino net kelių institucijų vadovų.

Pastarieji ilgai siuntinėjo vieni pas kitus, kol galiausiai šiukšlės nuo kelio dingo…

Kelininkai siuntė pas gaisrininkus

„Kas privalėtų nuvalyti kelią ir pašalinti krūvas šiukšlių, kurios kelyje riogso jau dvi savaites?“ – klausė „Šilutės naujienų“ skaitytojas, pirmadienį atsiuntęs degėsių nuotrauką.

Lietuvos kelių įstatymas reglamentuoja, kad už valstybinės reikšmės kelių tvarkymą ir priežiūrą atsakinga Susisiekimo ministerija. Ministerija šią pareigą yra patikėjusi Lietuvos kelių direkcijai, yra įsteigtos valstybinės kelių priežiūros įmonės visuose šalies regionuose. Tačiau šio įstatymo 22 straipsnis skelbia, kad „asmuo, sudaręs kliūtį eismui ar pastebėjęs tokią kliūtį, turi ją pašalinti“. O už kelių priežiūrą atsakingi pareigūnai turi teisę surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus asmenims, pažeidusiems kelių priežiūros taisykles ir juos bausti Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka – tą nurodo šio įstatymo 24 straipsnis.

Prižiūrėti krašto kelią Šilutė – Pagėgiai priklauso valstybės įmonės Klaipėdos regiono kelių Šilutės kelių tarnybai, todėl pirmajam skambinome jos viršininkui Algirdui Jakubauskui, ir klausėme, kodėl tiek ilgai mėtosi degėsiai ant važiuojamosios krašto kelio dalies.

Šis vadovas tikino, jog kelią užteršusių liekanų tvarkymas esąs ugniagesių reikalas. „Jie likviduoja visų gaisrų pasekmes, turėtų likviduoti ir šias“, – sakė A.Jakubauskas.

„Ugniagesiai – ne komunalinė tarnyba. Mes, gaudami šiek tiek lėšų iš Savivaldybės įsigyjame vadinamųjų dispergatorių (naftos produktus surenkančios medžiagos) ir, įvykus nelaimei, jais nuvalome ant kelių išsiliejusius kurą ar tepalus. Didžiuosiuose miestuose tokius darbus atlieka komunalininkai arba patys kelininkai. Nuvilkti nuo kelių stambias nelaimių liekanas – ne mūsų darbas“, – sakė  Šilutės Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos l.e.p. viršininkas Rimantas Zimantas.

Tvarkyti turėtų pats nelaimėlis

Ginčą spręsti paprašėme Lietuvos automobilių kelių direkcijos Kelių priežiūros skyriaus vedėjo Henriko Jurkuvėno.

H.Jurkuvėnas patvirtino, kad už nelaimės padarinių likvidavimą yra atsakingas pats įvykio kaltininkas, taigi viską sutvarkyti privalo pats nelaimingas kemperio savininkas. „Ugniagesiai privalo šalinti įvykių pasekmes ir tvarkyti aplinką, kuomet yra kokia nors grėsmė aplinkai ar žmonėms, tuo jų pareiga ir baigiasi. Kelininkai tikrai neprivalo tvarkyti privataus keliauninko padarytos žalos už jūsų, mano ir kitų mokesčių mokėtojų pinigus. Nebent juos arba bet kurią privačią firmą tam reikalui samdytų pats įvykio kaltininkas“, – komentavo H.Jurkuvėnas.

Vis dėlto antradienį Šilutės kelininkų viršininkas davė nurodymą savo darbuotojams sutvarkyti įvykio vietą.

Pasak A.Jakubausko, paprastai nelaimes keliuose patyrę žmonės ar jų artimieji neraginami sutvarko įvykių vietas. „Juk kelininkai kiekvienos avarijos nesužiūrės, neseks, kuris vairuotojas sutvarkė nelaimės vietą, kuris – nesutvarkė. Jei kuris ir nesusirenka visko, tai mes surenkame“, – galiausiai pripažino A.Jakubauskas, kai degėsius kelininkai jau buvo surinkę.

Anot A.Jakubausko, lengviau ir greičiau yra kelininkams patiems sutvarkyti avarijos vietą, nei ieškoti nelaimėlio, kurio duomenų net policija neturi, ir priminti jam apie pareigą sutvarkyti gaisravietę.