Kruvinu konfliktu virto dviejų kompanijų susidūrimas turgavietėje

peilisMatyt, ne vietoje ir ne laiku tą vakarą atsidūrė keturi vyrai, vaikinų praminti „seniais”. Pastarieji nė neįtarė, kad birželio naktį eidami per Šilutės turgavietę be jokios priežasties bus užpulti keturių įkaušusių ir peiliu ginkluotų jaunuolių.

Muštynių metu trys iš keturių užpultų vyrų buvo aptalžyti ne tik kumščiais ir kojomis, bet ir sužaloti peilio dūriais į nugarą, juosmenį ir krūtinę.

Už viešosios tvarkos pažeidimą prieš teismą stojo vienas iš žiaurias muštynes sukėlusių jaunuolių – E.M. Jis turės padengti dviejų sumuštųjų gydymo išlaidas ir 6 mėnesius dirbti viešuosius darbus.

Kiti muštynėse dalyvavę vaikinai atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės, nes nusižengė būdami nepilnamečiai arba, prokuroro manymu, nepadarė nusikaltimo.

Jaunuolius supykdė praeidami pro šalį

Birželio 21-osios naktį, apie 23 val., grupelei 16-17 metų vaikinų nepasitenkinimą sukėlė tai, kad jiems išgėrinėjant degtinę pro šalį ėjo ir jų ramybę sudrumstė keturi vyriškiai.

E.M. su draugais jau buvo įkaušęs, kai tamsoje išvydo jų link einančius keturis vyrus.

Kompanijų akistatos metu jaunuoliai ėmė mušti vyrus – pasipylė skaudūs rankų ir kojų smūgiai visur, kur kliuvo. Įsisiautėjęs jaunimas vyrus mušė apie 5-10 minučių, kol galiausiai sumuštiesiems pargriuvus ant žemės mušeikos pasišalino.

Tik tada, kai chuliganai išėjo iš turgavietės teritorijos, R.D. kartu besimušusiems sėbrams parodė peilį ir pasakė, jog juo kažkam dūrė, tačiau tiksliai neatsimena, kaip tai įvyko.

Kompanijos gėrė skirtingose turgaus vietose

Užpulti ir sumušti vyrai teisme atskleidė, kad turgavietėje jie irgi atsidūrė ne atsitiktinai – ten jie keturiese gėrė alų.

Jie jau buvo beeiną namo, kai užpuolė grupė girtų jaunuolių. Vienas iš vaikinų pasakė: „Seniai, ko čia vaikštot” ir sudavė smūgį, tada ėmė mušti ir visi kiti vaikinai.

Skerdynėmis vos nevirtusios muštynės pasibaigė tuo, kad vienas iš mušamųjų D.P. nuo smūgio į galvą pargriuvo ir prarado sąmonę. Kai atsipeikėjo, užpuolikų nebebuvo. Vyro draugai A.P., V.V., R.Š. gulėjo ant žemės – jiems muštynės baigėsi durtinėmis žaizdomis skirtingose kūno vietose.

Sąmonę atgavęs vyras iškvietė greitąją pagalbą.

Medicinos ekspertas nustatė, kad D.P. nugaroje padaryta durtinė – pjautinė žaizda – tai nežymus sveikatos sutrikdymas, tačiau dėl sužeidimų, mėlynių ir skausmų vyras apie tris savaites negalėjo dirbti.

Pas jį atvykęs peiliu švaistęsis R.D. atsiprašė, ir jie susitarė dėl žalos atlyginimo.

Dūriu į nugarą sužalotas R.Š. kitą dieną kreipėsi į medikus ir taip pat patirtus nesunkius sužalojimus kelias dienas gydėsi ligoninėje.

Pargriuvęs ir sąmonę praradęs V.V. bei dūrio į krūtinę sulaukęs A.P. į medikus nesikreipė ir dėl sumušimo civilinių ieškinių nereiškė.

Badęs peiliu vaikinas neatsimena, kas įvyko

Teisme įtariamasis R.D. prisipažino, kad dalyvavo muštynėse. Pamatęs ant žemės gulinčius vyrus suprato, jog galėjo jiems įdurti, tačiau pats neatsimena to momento. Jis neatsimena, ar kartu buvusiems vaikinams sakė, jog vyrams įdūrė peiliu, tačiau pastarieji grįžo atgal pasižiūrėti.

R.D. dėl savo veiksmų gailisi, nukentėjusiųjų atsiprašė, atlygino padarytą žalą. Tačiau gydymo išlaidas apmokėti turės viešąją tvarką pažeidęs E.M.

Kartu buvę draugai A.T., R.E., A.B. taip pat be priežasties mušė tuos vyrus, kurie, kaip atsimena, buvo apkūnūs, tačiau juos sutikę neatpažintų.

Teisme apklaustas A.B. atskleidė, kad E.M., vos tik pamatęs, kad kilo muštynės, nubėgo prie draugų ir pastūmė ketvirtąjį į muštynes nesivėlusį ir šalia stovintį vyrą.

Šilutės rajono apylinkės teismas nusprendė, kad E.M. bausmės tikslai bus pasiekti, paskyrus jam viešųjų darbų bausmę – neatlygintinai dirbti 6 mėnesius visuomenės labui.

Klaipėdos teritorinės ligonių kasos pareiškė civilinį ieškinį dėl 43,48 Eur D.P. ir R.Š. gydymo išlaidų atlyginimo.

Nuosprendis galėjo būti skundžiamas.