Kunigai už mirusiuosius meldėsi ir kapinėse

 

20191102 111711Macikų lagerio kapinėse palaidota įvairių tautybių žmonių: lenkų, amerikiečių, kanadiečių, vokiečių, belgų, prancūzų, lietuvių tremtinių. Nedaug kas prisimena šiuos žmones, karo ir negailestingo režimo aukas – pilotus, belaisvius, politinius kalinius…

Šeštadienį, Vėlinių dieną, į Macikų lagerio kapines atvyko trys Šilutės kunigai, mūsų krašto tautinės mažumos lenkų bei tremtinių atstovai. Visi jie pasimeldė už čia palaidotus žmones, taip pagerbdami jų atminimą.

Maldą už Macikų kapinėse palaidotus žmones iniciavo Šilutės lenkų atstovai, jau daugybę metų per Vėlines lankantys čia palaidotų žmonių kapus. Šiai minčiai pritarė Šilutės klebonas Remigijus Saunorius. Šeštadienį, po Šv. Mišių katalikų bažnyčioje, kunigai ir neabejingi žmonės atvažiavo į Macikų lagerio kapines. Kartu pasimeldė, uždegė žvakeles, klebonas pašventino kapus. Tikimasi, kad tai taps tradicija.

Šiandien, po vakarinių pamaldų, kunigai meldėsi ir Šilutės kapinėse. Vėlinių oktavą, lapkričio 1-8 dienomis, Šilutės Šv. Kryžiaus bažnyčioje bus aukojamos gedulingos Šv. Mišios už mirusiuosius.