Kviečia kurti filmus apie Mažąją Lietuvą

sojaus dvaras_1915Šilutės kultūros ir pramogų centras skelbia konkursą „Mano kraštas – Mažoji Lietuva“, skirtą iš Šilutės kilusio pasaulinio garso rašytojo Hermano Zudermano 160-osioms gimimo metinėms, ir kviečia Šilutės rajono savivaldybės mokyklų 9-12 klasių mokinius dalyvauti – kurti trumpo metražo filmus ar filmuotus siužetus. Video darbai priimami iki š.m. rugsėjo 12 dienos.

Konkurso tikslas – skatinti moksleivių domėjimąsi Mažosios Lietuvos etnografinio regiono kultūriniu – istoriniu paveldu, žymiausiais šio krašto kūrėjais, ugdyti supratimą  apie sudėtingą kultūros kontekstą bei gebėjimą kūrybiškai jį interpretuoti.

Konkurso  partneriai – Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba, Šilutės H.Zudermano draugija, Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Goethe – Institut (Vilnius), Šilutės rajono vokiečių kilmės gyventojų bendrija „Heide“.

Konkurso tikslas – skatinti moksleivių domėjimąsi Mažosios Lietuvos etnografinio regiono kultūriniu – istoriniu paveldu, žymiausiais šio krašto kūrėjais, ugdyti supratimą apie sudėtingą paribio kultūros kontekstą bei gebėjimą kūrybiškai jį interpretuoti.

Konkurse gali dalyvauti Šilutės rajono savivaldybės mokyklų 9-12 klasių mokiniai arba mokinių kūrybinės komandos (3-6 tos pačios mokyklos mokiniai). Komandų skaičius iš vienos mokyklos nėra ribojamas.

Konkurso nuostatuose numatyta, kad filmuojamas objektas turi būti susijęs su krašto istorija, istorine asmenybe, Mažosios Lietuvos etnokultūriniu paveldu. Kūrinys turi būti ne ilgesnis nei 4 minutės, turi atitikti konkurso temą.

Konkursą koordinuos Šilutės kultūros ir pramogų centro projektų vadovė Dalia Babaliauskienė. Filmus vertins organizatorių sudaryta komisija, kurioje bus kino režisierius, kino operatorius, žurnalistas, fotomenininkas, dailės mokytojas, konkurso partnerių atstovai, kiti  asmenys.

Komisija iki 2017 m. rugsėjo 23 d. peržiūrės filmus, įvertins juos pagal vertinimo kriterijus ir skirs apdovanojimus I, II, III vietų  laimėtojams.

Vertinimo kriterijai: meninės formos atitikimas temai; originalumas; atlikimo kokybė; darbo forma, leidžianti jį publikuoti ir pristatyti viešoje internetinėje erdvėje.

Rugsėjo 27 dieną Šilutės kultūros ir pramogų centre vyks renginys, skirtas rašytojo H.Zudermano 160-osioms gimimo metinėms. Renginio metu filmų konkurso I, II, III vietų laimėtojai bus apdovanoti padėkos raštais ir prizais. Visos konkurse dalyvavusios komandos ir juos kuravę mokytojai bus apdovanoti padėkos raštais. Bus demonstruojami filmai – laimėtojai.

Konkurso nuostatai ir registracijos anketa skelbiami Šilutės  rajono savivaldybės, Kultūros centro ir konkurso partnerių  tinklalapiuose: www.silutekpc.lt, www.silutesmuziejus.lt, www.sptsilute.lt .