Kviečia naujas projektas – „Bibliotekos jaunimui“

Bibliotekos projektas Bibliotekos jaunimui copyŠilutės F.Bajoraičio viešoji biblioteka įsitraukė į VšĮ „Užsienio kalbų mokymo centro“ ir kitų partnerių vykdomą projektą „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra per savanoriškos veiklos stiprinimą bibliotekose: BIBLIOTEKOS JAUNIMUI“.

Šiam projektui iš 2007-2013 metų ES struktūrinių fondų finansinės paramos laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos skirta beveik 712 tūkst. litų, dar apie 126 tūkst. litų projekto vykdymui skyrė Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas.

Tai inovatyvus ir naudingas projektas Lietuvos jaunimui, kuriuo siekiama populiarinti savanorišką veiklą, suteikti savanoriams patirties ir žinių, reikalingų įsidarbinant Lietuvoje ir užsienyje, plėtoti kultūrinį ir pilietiškumo ugdymą.

Projektu siekiama spręsti tokias problemas: auganti bedarbystė jaunimo tarpe; neformaliojo švietimo formų bei įvairovės stoka; jaunimo neformaliojo švietimo veiklai menkai išnaudojamos bibliotekos, kurios yra neformaliojo švietimo šaltinis.

Projekto metu bus organizuojamos savanoriškos veiklos praktikos bibliotekų veiklos baruose (kraštotyra, renginių organizavimas, garsiniai skaitymai, aplinkos pažinimo organizavimo pagalba neregiams panaudojant kompiuterines technologijas ir pan.), o į savanoriškos veiklos praktikas įtraukiamas jaunimas, nedalyvaujantis darbo rinkoje.

Pagal šį projektą Šilutės r. F.Bajoraičio viešojoje bibliotekoje jaunimui organizuojami mokymai.

Balandžio 2, 3, 4, 7, 8 dienomis biblioteka kviečia 18-29 m. jaunuolius, turinčius pagrindinį, vidurinį, pirminį profesinį, aukštesnįjį ar aukštąjį išsilavinimą, arba besimokančius ištęstinėse, vakarinėse studijose bei šiuo metu nedirbančius ir nesimokančius formaliose studijose į nemokamus profesinio orientavimo mokymus.

Jie vyks F.Bajoraičio viešojoje bibliotekoje (Tilžės g. 10). Mokymų pradžia – 9 val.

Mokymų dalyviai bus nemokamai maitinami pietumis, vaišinami kava bei arbata. Išklausę ne mažiau 60 proc. valandų, gaus mokymų baigimo pažymėjimą.

Mokymus ves lektorė Jūratė Boguckaitė, turinti ilgametę personalo atrankos ir konsultavimo patirtį.

Be to, biblioteka kviečia visus, norinčius savanoriauti, bei organizacijas, galinčias prisidėti prie projekto įgyvendinimo, susisiekti telefonu (8 441) 78 216 arba el. paštu ingridaz@silutevb.lt.

Mokymai skirti lavinti darbo rinkoje reikalingus įgūdžius: darbą komandoje, streso valdymo, komunikacijos ir savęs pristatymo, veiksmingo gyvenimo aprašymo (CV) ir kt.

Siekiama, kad mokymuose būtų kuo mažiau teorijos ir daugiau praktinių užduočių, video medžiagos, žaidimų ir kt.
Pirmąją mokymų dieną bus mokoma pažinti save, išsiaiškinsite savo asmenybės tipą, stipriąsias asmenybės puses ir kaip jų pagalba galima daryti įtaką kitiems.  Antros dienos mokymuose išmoksite atpažinti stresą ir su juo kovoti, sužinosite, kaip planuoti savo laiką, finansus, konstruktyviai spręsti konfliktus.

Trečią dieną išmoksite dirbti komandoje, sudarysite savo asmeninį karjeros planą, įvardysite savo norus, įvertinsite savo galimybes, taip pat galėsite patobulinti savo CV.  Paskutiniąsias dvi dienas bendrausite su mentore Ingrida Zakaraite, kuri supažindins su pasirinkta praktikos sritimi, profesiniu pasirengimu.

Po mokymų vyks 200 val. savanoriško darbo praktika bibliotekoje, kurią baigus bus įteikti pažymėjimai. Šis pažymėjimas taps vertingu priedu prie jūsų CV. Savanoriškos praktikos atlikimas Lietuvoje prilyginamas darbo praktikai ir yra rimtas argumentas darbdaviams.
ES logo su trim fondais spalvotas copy
Jei šiuo metu nedirbate, o galbūt turite nedirbančių draugų, giminaičių, pažįstamų, kviečiame išklausyti šiuos mokymus. Priimkite iššūkį atrasti save, susirasti naujų draugų ar tiesiog gerai praleisti laiką.