Kviečia vaikų ir jaunimo sakralinių giesmių šventė

sakralines giesmesJau tapo tradicija Advento – susikaupimo ir apmąstymo meto – pradžioje giedoti sakralines giesmes Šilutės Naujojoje apaštalų bažnyčioje.

Ir šiemet gruodžio 6 d. čia suskambės jau 7-oji Šilutės rajono vaikų ir jaunimo sakralinių giesmių šventė „Teskamba giesmės“, kurią visus šiuos metus organizuoja Gardamo pagrindinė mokykla, koordinuoja muzikos mokytoja – metodininkė Lina Liakšienė.

Tai bene vienintelis rajono renginys, kuriame taip gausiai dalyvauja daugiau nei 30 vokalinio žanro kolektyvų (vokalinių, mažųjų vokalinių, vokalinių – instrumentinių ansamblių, chorų, solistų) iš beveik visų Šilutės rajono mokyklų, gimnazijų, meno mokyklos bei ikimokyklinių įstaigų.

Per 7 metus dalyvaujančių šventėje kolektyvų skaičius išaugo nuo 26 iki 36. Norintieji giedoti ir klausytis nebetilpo erdvioje bažnyčioje, todėl treti metai renginys organizuojamas dviem etapais: ryte – šventė mažiesiems (ikimokyklinių įstaigų bei pradinių mokyklų kolektyvams), o popiet – jaunimui.

Abi šventės dalys pradedamos ir baigiamos jungtinėmis giesmėmis, kurias atsistoję gieda visi dalyviai, žiūrovai, svečiai. Kasmet šventėje svečiuojasi ir susirinkusius pasveikina Šilutės rajono savivaldybės atstovai, kelių religinių konfesijų kunigai.

Šventės tikslas – ne konkursas ar geriausių atlikėjų atranka, o siekis pasisemti kultūrinės, sceninės patirties, dvasingumo, sakralumo. Čia visi dalyviai vienodai svarbūs bei reikšmingi. Ir visi apdovanojami: giesmininkai – simboliniais popieriniais spalvotais angeliukais, vadovai – padėkos raštais, svečiai ir žiūrovai – giesmėmis.

Šiais metais dalyvauti renginyje užsiregistravo 36 kolektyvai, kuriuos ruošia 27 vadovai. Preliminarus dalyvių skaičius – 370. Kasmet sulaukiame ir gausaus būrio žiūrovų.  Daugiausia jų susirenka rytinėje renginio dalyje, kai pasirodo mažiausieji.

Renginio organizavimui lėšų skiria Šilutės rajono savivaldybė, remia Šilutės Naujoji apaštalų bažnyčia.

Laukiame jūsų Šilutės naujojoje Apaštalų bažnyčioje (Atgimimo alėja 8) gruodžio 6 d., penktadienį.

Vaikų šventės pradžia – 10.00 val.
Jaunimo šventės pradžia – 13.00 val.