L.Andrikienė: „Nauja „geležinė uždanga” ES žemės ūkyje nepateisinama

Laima Andrikienė. / © silutesnaujienos.ltVisi dvidešimt šeši Lietuvos, Latvijos ir Estijos europarlamentarai pasirašė pareiškimą (deklaraciją) dėl ES bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) reformos po 2013 metų.

Lietuvos europarlamentarė L.Andrikienė, pasirašiusi šią deklaraciją, pažymėjo, kad „Baltijos valstybių ūkininkų reikalavimai yra pagrįsti ir teisėti. Nėra jokio pateisinimo, kad atsirastų nauja „geležinė uždanga”, šiuo atveju – žemės ūkyje”.

Pareiškime Europos Komisijos pasiūlymas dėl ES žemės ūkio politikos reformos 2014-2020 metais vadinamas neteisingu ir nesąžiningu, o siūlomų tiesioginių išmokų lygis Baltijos valstybių ūkininkams vadinamas diskriminaciniu ir neatitinkančiu bendrųjų visos Europos Sąjungos ir jos žemės ūkio politikos tikslų.

Europarlamentarai mini, kad net laikotarpio pabaigoje, t.y. 2020 metais, tiesioginių išmokų Baltijos valstybių ūkininkams lygis sudarytų tik kiek daugiau nei 50 proc. ES vidurkio. Jei tokia reforma būtų įgyvendinta, Baltijos valstybių ūkininkai atsidurtų absurdiškoje padėtyje, kai jiems skiriamos tiesioginės išmokos lyginant su išmokomis kai kurių kitų ES valstybių narių ūkininkams (partneriams, bet kartu ir konkurentams), būtų 2-4 kartus mažesnės.

Europarlamentarai mano, kad Europos Komisijos pasiūlymas prieštarauja pamatiniams Europos Sąjungos solidarumo, sąžiningos konkurencijos, vieningos rinkos ir subalansuotos plėtros principams.

Baltijos valstybių europarlamentarai pareiškime pateikia konkrečias rekomendacijas, kaip turi būti reformuota bendroji žemės ūkio politika, kad būtų atsižvelgta į Baltijos valstybių ūkininkų reikalavimus, kurie yra pagrįsti ir teisingi.

Parlamentarai reikalauja, kad tiesioginės išmokos nebūtų mažesnės nei 80 proc. ir nebūtų didesnės nei 120 proc. ES vidurkio, tuo būdu užtikrinant palyginti vienodas konkurencines sąlygas visų ES valstybių ūkininkams. Be to, reikalaujama, kad tiesioginių išmokų lygis būtų apskaičiuojamas, remiantis objektyviais kriterijais, o ne taip vadinamais „istoriniais” kriterijais ar tuo labiau politiniais motyvais.

Šis pareiškimas buvo išsiųstas Europos Parlamento pirmininkui Jerzy Buzek’ui, EP Žemės ūkio ir Biudžeto komitetų pirmininkams, visų politinių grupių (frakcijų) Europos Parlamente vadovams, taip pat Europos Komisijos pirmininkui Jose Manuel’iui Barroso, EK nariams Dacian Ciolos, atsakingam už žemės ūkį ir kaimo plėtrą, bei Janusz’ui Lewandowski’ui, atsakingam už finansinį programavimą.